Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh vodohospodářských opatření v katastrálním území
Prokop, Pavel ; Doležal, Petr (oponent) ; Menšík, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se dělí na dvě hlavní části. První částí je rešerše, která popisuje problematiku návrhu vodohospodářských opatření v rámci pozemkových úprav. Druhá část se věnuje návrhu vodohospodářských opatření v konkrétním katastrálním území. Součástí návrhu jsou grafické přílohy jednotlivých objektů.
Návrh malé vodní nádrže
Prokop, Pavel ; Hyánková, Eva (oponent) ; Doležal, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se dělí na dvě hlavní části. První částí je rešerše, která se zabývá popisem problematiky návrhu malých vodních nádrží. Druhá část se věnuje zjednodušenému návrhu malé vodní nádrže v konkrétní lokalitě a obsahuje grafické přílohy, které doplňují představu ideového návrhu.
Sémiotické inženýrství a pravidla pro interakční design
Prokop, Pavel ; Brejcha, Jan (vedoucí práce) ; Slavíček, Daniel (oponent)
Sémiotické inženýrství je jedním ze sémiotických přístupů k problematice interakce mezi člověkem a počítačem. Jeho teorie je postavena na jednoduché myšlence rozhraní jako zástupce designera, skrze kterého designer promlouvá k uživateli o tom, jak by měl zacházet s programem, který pro něj připravil. Kromě teoretického základu disponuje také metodami pro zhodnocení způsobu komunikace testovaného rozhraní s uživatelem. Je tak schopno se vyrovnat ostatním teoriím v oblasti a díky svému zaměření na komunikaci poskytuje navíc nový podstatný úhel pohledu. Jeho teorie a metody jsou zde použity jako základ pro vytvoření sady pravidel pro designery, která by jim měla sloužit jako vodítka k zamyšlení. Ukazuje se tak, že sémiotická teorie je schopna v oblasti inteakčního designu přinášet konkrétní výsledky pro běžnou praxi a není vázána pouze na akademické prostředí.
Analýza argininu a jeho methylovaných derivátů v klinických vzorcích pomocí LC-MS/MS
Prokop, Pavel ; Boušová, Iva (vedoucí práce) ; Raisová Stuchlíková, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Uchazeč: Bc. Pavel Prokop, DiS. Školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Název diplomové práce: Analýza argininu a jeho methylovaných derivátů v klinických vzorcích metodou LC-MS/MS Asymetrický dimethylarginin (ADMA) a jeho enantiomer, symetrický dimethylarginin (SDMA), jsou přirozeně se vyskytující aminokyseliny, které vznikají intracelulárně z L-argininu. ADMA je endogenním kompetitivním inhibitorem synthasy oxidu dusnatého. Zvýšené hladiny ADMA a SDMA jsou spojovány s endoteliální dysfunkcí, hypertenzí, kardiovaskulárními a renálními onemocněními. Obě látky se u pacientů s chronickým renálním onemocněním (CKD) hromadí. Cílem této diplomové práce bylo zavedení a validace metody na stanovení L-argininu, ADMA a SDMA v lidské plazmě pomocí ultravysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS). LC-MS/MS metoda byla následně porovnána s enzymovou imunoanalýzou na imunosorbentech (ELISA) a metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (HPLC-FL). Chromatografická separace probíhala za použití kapalinového chromatografu Dionex UltiMate 3000 UHPLC, následovala hmotnostní detekce na hmotnostním spektrometru amaZon SL. Jako interní standardy byly...
Analýza argininu a jeho methylovaných derivátů v klinických vzorcích pomocí LC-MS/MS
Prokop, Pavel ; Boušová, Iva (vedoucí práce) ; Raisová Stuchlíková, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Uchazeč: Bc. Pavel Prokop, DiS. Školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Název diplomové práce: Analýza argininu a jeho methylovaných derivátů v klinických vzorcích metodou LC-MS/MS Asymetrický dimethylarginin (ADMA) a jeho enantiomer, symetrický dimethylarginin (SDMA), jsou přirozeně se vyskytující aminokyseliny, které vznikají intracelulárně z L-argininu. ADMA je endogenním kompetitivním inhibitorem synthasy oxidu dusnatého. Zvýšené hladiny ADMA a SDMA jsou spojovány s endoteliální dysfunkcí, hypertenzí, kardiovaskulárními a renálními onemocněními. Obě látky se u pacientů s chronickým renálním onemocněním (CKD) hromadí. Cílem této diplomové práce bylo zavedení a validace metody na stanovení L-argininu, ADMA a SDMA v lidské plazmě pomocí ultravysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS). LC-MS/MS metoda byla následně porovnána s enzymovou imunoanalýzou na imunosorbentech (ELISA) a metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (HPLC-FL). Chromatografická separace probíhala za použití kapalinového chromatografu Dionex UltiMate 3000 UHPLC, následovala hmotnostní detekce na hmotnostním spektrometru amaZon SL. Jako interní standardy byly...
Porovnání tržních cen dřevostaveb dle jednotlivých stavebních systémů
Prokop, Pavel
Diplomová práce se zabývá porovnáním tržních cen typových rodinných domů u 50 hlavních dodavatelů staveb na bázi dřeva v ČR. Jednotlivé stavby jsou rozděleny do určitých kategorií dle adresáře výrobců a dodavatelů dřevostaveb 2017. Porovnání je provedeno ve formě grafů dle jednotlivých kategorií v závislosti na jednotce zastavěné, podlahové, obytné plochy a obestavěného prostoru. Dále je zde provedeno porovnání s JKSO pro rok 2017.
The Economic Costs of Unfinished Highways in the Czech Republic
Prokop, Pavel ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Paulus, Michal (oponent)
This thesis attempts to introduce between economists overlooked topic of highway effects to a wider audience in the hope of promoting discussion about the efficiency of infrastructure investment. It is also believed to be the first academic writing to question, verify, update and extend the offi- cial Czech guidelines used for highway cost and benefit analyses through a wide literature review, making it useful to road transport experts. The main focus is on the unit prices and quantities estimation of various costs and benefits, whereas the software calculation is not analyzed in such detail. Literature review, centered around the European recommendations and related academic research, a brief description of the cost and benefit evaluation of road infrastructure in the Czech Republic, and proposed changes in time costs, accidents, air pollution, climate change, landscape, biodiversity and time indexation are presented. Abstrakt Tato práce se snaží širšímu publiku představit ekonomy přehlížené téma efektů dálnic a posílit diskuzi o efektivitě investic do infrastruktury. Velmi pravděpodobně je první akademickou pub- likací, která ověřuje, aktualizuje a rozšiřuje oficiální českou metodiku používanou pro analýzu přínosů a nákladů dálniční infrastruktury, za pomoci širší literatury a může být užitečnou...
Návrh vodohospodářských opatření v katastrálním území
Prokop, Pavel ; Doležal, Petr (oponent) ; Menšík, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se dělí na dvě hlavní části. První částí je rešerše, která popisuje problematiku návrhu vodohospodářských opatření v rámci pozemkových úprav. Druhá část se věnuje návrhu vodohospodářských opatření v konkrétním katastrálním území. Součástí návrhu jsou grafické přílohy jednotlivých objektů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Prokop, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.