Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh doplnění a změn marketingové komunikace konkrétní společnosti
Turčanová, Pavlína ; Hudec, Petr (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zlepšení marketingové komunikace kavárny Euphoria. V první, teoretické části jsou popsány stěžejní pojmy marketingu a marketingové komunikace, které tvoří výchozí bod celé práce. V další částí je představena kavárna a provedena analýza jejího vnějšího i vnitřního prostředí a současného komunikačního mixu společnosti. Na základě výsledků provedených analýz jsou výstupem poslední části práce konkrétní nástroje marketingové komunikace, které by měly být aplikovány.
MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
Hudec, Petr ; Hrabec, Josef (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Moje práce je založena na konceptu komunikace. Myslím tím komunikaci dominanty starého města s dominantou nového města za řekou a lidskou.V neverbální komunikaci používáme určité výrazy. V mé práci jsou to prolamované plochy, které zvětšeným povrchem vybízejí ke komunikaci. Dům je polyfunkční, komerční prostory, obchody a bydlení
Aktivace kostela sv.Leonarda v Mušově
Hudec, Petr ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na aktivaci kostela sv. Leonarda, který jako jediný pozůstatek vesnice Mušov připomíná události této oblasti, které vyvrcholily vybudováním Mušovských nádrží, zatopením vesnice a nuceným vystěhováním obyvatelstva. Aktivace spočívá ve vytvoření možností přístupu ke kostelu formou soustavy ostrovů a staveb.
Marketingová komunikace společnosti při vstupu na zahraniční trh
Turčanová, Pavlína ; Hudec, Petr (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je komunikační mix vybrané společnosti se zaměřením na výrobu a prodej přírodní a léčivé kosmetiky a doplňků stravy a dále pak návrh na vhodnou marketingovou komunikaci při vstupu na polský trh. V teoretické části se zaměřuji na definování základních pojmů, které s tímto tématem úzce souvisí, zatímco analytická část je zaměřena na samotnou charakteristiku vybrané společnosti, analýzu vnitřního i vnějšího prostředí a přiblížení současného marketingového i komunikačního mixu. Poslední část je věnována samotným návrhům marketingové komunikace společnosti pro působení na B2B trhu v Polsku. Návrhy by měly vést k rozšíření povědomí o společnosti a jejích výrobcích na tomto trhu a rovněž k oslovení a získání potenciálních obchodních partnerů a zákazníků.
Cisterciácká krajina velehradu
Létal, Aleš ; Hudec, Petr
Příspěvek představuje zájemcům klíčové výsledky několikaletých výzkumných aktivit zabývajících se cisterciáckou krajinou Velehradu. Cílem aktivit bylo, stále je a bude identifikovat, popsat a zachytit význam existujících nebo zaniklých unikátních fragmentů krajiny, které jsou dokladem vlivu cisterciáckého řádu na region po dobu více než 600 let. Aktivity a část výstupů souvisí s řešením mezinárodního projektu Cisterscapes, který patří do kategorie LEADER Transnational Cooperation. Autoři v textu detailněji popisují hodnocení vlivu cisterciáků na krajinu a celkový rozvoj regionu se zdůrazněním specifik regionu velehradské cisterciácké krajiny. Komentář doplňují obrazové přílohy v podobě fotografií, aplikačních výstupů a tematických map.
Budoucnost minulosti: Metodika participativní péče o kulturní dědictví na dobrovolnické bázi
Dryáková, Kateřina ; Kassl, Nikola ; Hudec, Petr
Zaměření metodiky usiluje o podporu místní péče o kulturní dědictví, spolupráci s místními komunitami a rozvoj dobrovolnictví. Jejím účelem je poskytnout nápady, inspirace a metodické postupy, jak posílit participativní péči o kulturní dědictví prostřednictvím zapojení dobrovolníků a místních komunit. Nabízí též zahraniční zkušenosti a mezioborové vhledy do této problematiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Rozvíjíme tradici aneb Od výkladu k interpretaci: Metodika průvodcovské činnosti v historických interiérech a exteriérech
Jareš, Jakub ; Hudec, Petr ; Indrová, Martina ; Ranochová, Radka ; Hnojská, Vendula ; Sládková, Kateřina ; Jordánová, Květa ; Dryáková, Kateřina ; Rezková Přibylová, Naděžda ; Bláhová, Lucie ; Wizovský, Tomáš
Metodika poskytuje metodickou oporu a inspiraci pro prezentaci a interpretaci kulturního dědictví prostřednictvím komentovaných prohlídek s průvodcem. Zohledňuje při tom jednak tradici, jednak současné nároky návštěvníků, přístupy k ochraně kulturního dědictví a nové trendy interpretace včetně těch zahraničních. Při aplikaci do praxe má metodika dopad i na širokou veřejnost, která je každoročně zastupována několika miliony návštěvníků památek ve správě NPÚ.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Mnoho podob interpretace: Metodika inovativních přístupů k prezentaci a interpretaci historických interiérů a exteriérů
Hudec, Petr ; Jareš, Jakub ; Indrová, Martina ; Dryáková, Kateřina ; Kassl, Nikola ; Havlůjová, Hana ; Hnojská, Vendula ; Sládková, Kateřina ; Jordánová, Květa ; Rezková Přibylová, Naděžda ; Kazlauskas, Vendula ; Bláhová, Lucie ; Staufčíková, Helena ; Kosová, Šárka ; Neprašová, Eva ; Seidler, Tomáš
Metodika je snahou o revitalizaci a inovaci průvodcovské služby v prostředí historických památek ve správě NPÚ. Tato publikace navazuje na I. díl metodiky Rozvíjíme tradici aneb Od výkladu k interpretaci a jejím účelem je poskytnout nápady, inspirace a metodické postupy, jak doplňovat a proměňovat zaběhnuté způsoby prezentace a interpretace památek a to včetně forem, které vytvářejí paralelu či alternativu prohlídkám s průvodcem. Zohledňuje zahraniční zkušenosti a mezioborové vhledy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Marketingová komunikace společnosti při vstupu na zahraniční trh
Turčanová, Pavlína ; Hudec, Petr (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je komunikační mix vybrané společnosti se zaměřením na výrobu a prodej přírodní a léčivé kosmetiky a doplňků stravy a dále pak návrh na vhodnou marketingovou komunikaci při vstupu na polský trh. V teoretické části se zaměřuji na definování základních pojmů, které s tímto tématem úzce souvisí, zatímco analytická část je zaměřena na samotnou charakteristiku vybrané společnosti, analýzu vnitřního i vnějšího prostředí a přiblížení současného marketingového i komunikačního mixu. Poslední část je věnována samotným návrhům marketingové komunikace společnosti pro působení na B2B trhu v Polsku. Návrhy by měly vést k rozšíření povědomí o společnosti a jejích výrobcích na tomto trhu a rovněž k oslovení a získání potenciálních obchodních partnerů a zákazníků.
Návrh doplnění a změn marketingové komunikace konkrétní společnosti
Turčanová, Pavlína ; Hudec, Petr (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zlepšení marketingové komunikace kavárny Euphoria. V první, teoretické části jsou popsány stěžejní pojmy marketingu a marketingové komunikace, které tvoří výchozí bod celé práce. V další částí je představena kavárna a provedena analýza jejího vnějšího i vnitřního prostředí a současného komunikačního mixu společnosti. Na základě výsledků provedených analýz jsou výstupem poslední části práce konkrétní nástroje marketingové komunikace, které by měly být aplikovány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Hudec, Patrik
3 Hudec, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.