National Repository of Grey Literature 65 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Education as a tool for learning about national cultural monument of Buchlov Castle
Jošková, Marcela ; Havlůjová, Hana (advisor) ; Sládková, Kateřina (referee)
The thesis is focused on the interconnection of education and knowledge of the history presented in the environment of national cultural monuments. The main aim is clarification the concept of education and introduce it as one of the tools for the interpretation of cultural heritage. It is divided into theoretical and practical part. The first part of this thesis describes the main educational principles and possibilities of using education in practice applied to monuments. On the basis of examples of implemented educational programs on selected monuments, the extracted data are in principle used to compile an educational program in the environment of the national cultural monument - Buchlov Castle. Through the presentation of a real historical event, an educational syntax is designed in the form of a story, which mediates the knowledge of life in a certain historical period. In the practical part is included the connection between the wider history and historical events of Buchlov Castle. All of information are used and combined into an educational program presenting knowledge of the late Middle Ages and the Renaissance period. Based on the analysis of this object is created a draft program. Its preparation, implementation and final reflection are part of the conclusion the thesis. Keywords:...
The story of baroque. Proposal of educational programs in "Old Masters" exposition in the Schwarzenberg Palace in the National Gallery Prague.
Valtová, Veronika ; Sládková, Kateřina (advisor) ; Havlůjová, Hana (referee)
The diploma thesis focuses on education in a gallery environment. It is divided into theoretical and practical part. The aim is to create two educational programs described in detail in the practical part, which follow the defined theoretical principles in the first part. The theoretical part deals with the description and differentiation of museum and gallery pedagogy, describes education in Czech and foreign museums and galleries. The thesis also examines the forms of gallery education, methods of gallery education and defines basic concepts such as education, object learning and constructivist pedagogy, with which gallery education works. This section briefly describes all the programs that the Schwarzenberg Palace offers for school groups in 2022 and describes the exhibition in which the programs took place. In the practical part, two educational programs are created for the 1st grade of primary school and for the 2nd grade of primary school in the exhibition Old Masters in the National Gallery in the Schwarzenberg Palace. The work describes the target groups, selected pieces of art and also records and evaluates the course of each program. Feedback from pupils, teachers and educators of the National Gallery is used to evaluate the program. The evaluation of the program also includes...
Viola of Těšín and her period
Blažková, Tereza ; Charvátová, Kateřina (advisor) ; Sládková, Kateřina (referee)
Title: Viola of Těšín and her period Author: Tereza Blažková Department: History & History Didactics Department Supervisor: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. Abstract: This bachelor thesis deals with Viola Elisabeth of Cieszyn. She was a Polish princess member of the House of Piast in the Cieszyn branch. She mar- ried the Bohemian king Wenceslaus III. The relevant sources and literature are presented in the thesis. Besides, the thesis provides a short story about specific roles of medieval queens. Furthermore, a few facts about the House of Piast and some other members of this dynasty, which Viola came from, are shown. The thesis also explores Wenceslaus III of Bohemia, facts about his marriage with Vi- ola Elisabeth of Cieszyn, Viola's life in the House of Premyslids, her sister-in-law Elisabeth Premyslid, and comparison of Viola and Elisabeth Richeza. The thesis provides information about Peter I of Rosenberg and his marriage with Viola, too. The last capture deals with depiction of Viola in fiction. Keywords: Wenceslaus III of Bohemia, Viola Elisabeth of Cieszyn, Peter I of Rosenberg, Vyšší Brod Monastery, Elisabeth Richeza of Poland, House of Piast, Miszko I of Cieszyn, Maria of Bytom, Charles I of Hungary, Boleslaw I the Great, Elisabeth Premyslid.
Integrace po částech polynomiálních sítích na sítích typu "non-matching"
Sládková, Kateřina ; Dolejší, Vít (advisor) ; Kučera, Václav (referee)
In this thesis we deal with a numerical solution of time-dependent partial differential equations with the aid of numerical methods. Particularly, we focus on case, when different non-matching grids are employed on different time steps. Then piecewise polynomial approximate solution has to be recomputed from one mesh to the second one. We present the developed algorithm as well as several numerical tests.
Image of Elizabeth of Bohemia (1292-1330) in chronicals and prose
Hráchová, Michaela ; Charvátová, Kateřina (advisor) ; Sládková, Kateřina (referee)
The aim of this thesis is to find out image of Elizabeth of Bohemia (1292 - 1330) in chronicals and prose. The first part is about Chronicon aulae regiae and relationship between Petrus Zittaviensis and Elizabeth of Bohemia and effect of this relationship on text of Chronicon aulae regiae. The second part is about prose of the second half of the 20th century and begenning of the 21st centruy. Attention is focussed on the key scenes of the life of Elizabeth of Bohemia, their views by various authors and on the figure of Elizabeth in particular textes, on its development and characteristics. The aim of this part is to show, how is development in imaging of Elizabeth on prose from the second half of the 20th century to begenning of the 21st century.
Viskoelastická deformace v geofyzikálních aplikacích
Sládková, Kateřina ; Čadek, Ondřej (advisor) ; Průša, Vít (referee)
Our aim was to aid the viscoelasticity into the model for thermal convection by developing our own code in Fortran 90 and to study the role of viscoelasticity in this model. We should have included the viscoelasticity by Maxwell model; however, due to numerical instability we changed it for Oldroyd-B model. We were adding the terms of objective derivative into our code step by step and we were observing how they influence the behaviour of thermal convection. Partial time derivative and advective terms were included in whole complexity, the corrotational terms need more numerical testing. Our work suggest that the influence of viscoelasticity on thermal convection is noticeable. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Image of woman in romances of second half of 14th century
Hlavatý, Michal ; Charvátová, Kateřina (advisor) ; Sládková, Kateřina (referee)
This thesis deals with image of women in romances of second half of 14th century with accent on the Czech productions. Foreign productions are mentioned as well, but this productions are mentioned marginally. At the beginning of this project, there are presented primary and secondary sources on which the project is based. Methodics of project are next. Next there is described issue of romances in european and Czech environment and there is description of real stand of woman in the Middle Ages. Afterwards there are presented characters of women in particular sources with historical context. End of project includes conclusion which is trying to explain how a woman in the 14th century was perceived in used sources.
Festivites on the courts of the Premyslid's princes and kings (12 and 13 centuries). Enthronements, coronations and funerals
Geyerová, Simona ; Šarochová, Gabriela (advisor) ; Sládková, Kateřina (referee)
1. Úvod Festivity - nastolení, korunovace, pohřby, ale i svatby, křtiny nebo honosné vjezdy panovníků do měst. Všechny tyto slavnostní události jsou velmi zajímavé a při studiu především z časových důvodů opomíjené. Proto jsem se rozhodla podrobněji věnovat tomuto tématu, a tím rozšířit třeba nejen své obzory, ale i jiných. Při shromažďování literatury jsem se prvotně zaměřila na všechny výše zmíněné události. Postupně však vyšlo najevo, že k nastolení knížat, ke korunovacím králů a k pohřbům, mám materiálu více, než jsem očekávala, a že by byla škoda v této práci nezmínit vše, co jsem vyhledala. Proto jsem vynechala svatby, křtiny a honosné vjezdy ve prospěch výše zmíněných slavností. Za cíl této práce jsem si stanovila zmapovat sváteční chvíle přemyslovských vládců. Jedná se nejen o slavnosti, které panovníkovu vládu obvykle uváděly, ale také ji neméně okázale uzavíraly. Soustředila jsem se především na vládce přemyslovského státu ve 12. a 13. století. Nebylo však možné toto časové rozmezí vždy plně dodržet, proto v práci nalezneme nejen přemyslovské vládce panující v 11. století, ale také přemyslovské krále vládnoucí na počátku 14. století. Důvod je prostý, podkladů k festivitám knížat vládnoucích ve 12. století nebyl dostatek, a proto bylo nutné doplnit chybějící informace z dob minulých, tedy od...

National Repository of Grey Literature : 65 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
13 SLÁDKOVÁ, Kateřina
1 SLÁDKOVÁ, Kristýna
1 Sládková, Klára
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.