National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
voj a výzkum nízkonákladové technologie fotovoltaických článků
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Praha ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Fejfar, Antonín ; Poruba, Aleš
Projekt řeší tematiku fotovoltaiky křemíkových solárních článků z hlediska hledání potenciálu na snížení výrobních nákladů a tedy výsledné ceny. Stav výzkumu a vývoje standardní křemíkové technologie přípravy křemíkových solárních článků. Úspora vstupního materiálu. Zvýšení konverzní účinnosti. Alternativní koncepce zvýšení konverzní účinnosti.
Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR
Český statistický úřad, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Masarykova univerzita v Brně, ESF, Brno ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Drbal, Karel
Obsahem projektu je povodňová problematika nahlížená z mnoha směrů a vodních disciplín. Zpráva obsahuje kapitoly: Citlivostní analýza semi-kvantitativního vyjádření rizik i kvantitativního přístupu na případech z pilotních oblastí, Nástroje multikriteriálního hodnocení variant vhodné k tvorbě plánů pro zvládání povodňových rizik, Vyjádření rizik vyplývajících z ohrožení obyvatelstva během povodňových událostí, Aplikace semi-kvantitativní metody pro odhad rizika vyplývajícícho z ohrožení obyvatelstva během povodňových událostí, Mapa koncetrovaných místních rizik, Změna režimu podzemních vod v inundačním území v souvislosti s povodňovými událostmi a opatřeními proti jejich negativním dopadům, Povodňové situace v ekonomických souvislostech.
Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR: Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik
Český statistický úřad, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Masarykova univerzita v Brně, ESF, Brno ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Drbal, Karel
Obsahem metodiky jsou zásady a postupy rizikové analýzy záplavových území doporučované k efektivní splnění úkolů předepisovaných Povodňovou směrnicí. metodika představuje určité schéma postupů zaměřených na ohrožená území. Zaměřuje se na stanovení míry povodňových rizik v záplavových území a výše potenciálních povodňových škod především na bytovém fondu, stavebních objektech, na další infrastruktuře , v průmyslové i zemědělské výrobě. Metodika je určena všem odborníkům, pracovníkům státní správy i samosprávy, kteří budou zpracovateli nebo uživateli map povodňového nebezpečí a povodňových rizik a plánů, jak efektivně zvládat rizika vyplývající z povodňového nebezpečí.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.