National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Characterization of amorphous and microcrystalline Si layers and ZnO layers on glass
Vaněček, Milan ; Holovský, Jakub ; Poruba, Aleš ; Remeš, Zdeněk ; Purkrt, Adam
Optical and photoelectrical properties of materials from TEL Solar were characterized in the Institute of Physics, AS CR in a broad spectral region and a high dynamic range. Conclusions on material properties with respect to thin film silicon solar cells were drawn.
Potential for nanotechnology approaches in the production of crystalline and thin film silicon solar cells
Poruba, Aleš ; Vaněček, Milan ; Bařinka, R. ; Čech, P. ; Wostrý, P.
Increasing the solar cell conversion efficiency together with reducing their production cost are the trends of the last years which are necessary for the near future grid parity of "the energy from the sun". This paper deals mainly with the first part of trends, i.e., with enhanced cell efficiency while keeping the production cost nearly the same or even lower taking into account the potential for the implementation of nanotechnologies in both monocrystalline and thin film silicon devices.
Výzkum vlivu znečištění atmosféry na snížení výkonu FV instalací a rozdílnost znečištění v regionech a městech ČR v závislosti na způsobu umístění FV instalací
SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Poruba, Aleš
Navrhovaný projekt si klade za cíl zmapovat druhy znečištění v různých regionech a lokalitách ČR a určit vlivy konkrétních typů znečištění na generovaný výkon fotovoltaických (FV) systémů v závislosti na způsobu umístění FV panelů. Součástí řešení projektu je hledání optimálního způsobu čištění povrchů FV panelů a zejména hledání možností k omezení vlivu znečišťování použitím speciálních ochranných filtrů nanášených na povrch FV panelů omezujících vznik optických ztrát.
Výzkum vlivu znečištění atmosféry na snížení výkonu FV instalací a rozdílnost znečištění v regionech a městech ČR v závislosti na způsobu umístění FV instalací
SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Poruba, Aleš
Navrhovaný projekt si klade za cíl zmapovat druhy znečištění v různých regionech a lokalitách ČR a určit vlivy konkrétních typů znečištění na generovaný výkon fotovoltaických (FV) systémů v závislosti na způsobu umístění FV panelů. Součástí řešení projektu je hledání optimálního způsobu čištění povrchů FV panelů a zejména hledání možností k omezení vlivu znečišťování použitím speciálních ochranných filtrů nanášených na povrch FV panelů omezujících vznik optických ztrát.
Vývoj a výzkum nízkonákladové technologie fotovoltaických článků
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Praha ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Fejfar, Antonín ; Poruba, Aleš
Projekt řeší tematiku fotovoltaiky křemíkových solárních článků z hlediska hledání potenciálu na snížení výrobních nákladů a tedy výsledné ceny. Stav výzkumu a vývoje standardní křemíkové technologie přípravy křemíkových solárních článků. Úspora vstupního materiálu. Zvýšení konverzní účinnosti. Alternativní koncepce zvýšení konverzní účinnosti.
Výzkum a analýza designu světel s integrovaným napájením fotovoltaickými články a lokality vhodné pro jejich využití zvláště v CHKO‚ parcích a jeho řešení s ohledem na světelný smog
S Laser, s.r.o., Uherské Hradiště ; Poruba, Aleš ; Mahdal, Zdeněk ; Damaška, David ; Seidelmann, Lois ; Smejkal, Petr ; Verbík, Petr ; Strnad, František
Rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie nutně přináší i otázky jak tyto zdroje optimálně využít v aplikacích. V případě fotovoltaického zdroje jsou to také, od veřejné energetické sítě izolované, zdroje světelné. Pro jejich instalaci existují důvody ekonomické, bezpečnostní, orientační a některé další, známé správcům těchto lokalit. Pro tyto účely je nutné vytvořit světelný zdroj pokud možno bezúdržbový, odolávající vlivům počasí, zvěři i vandalům, s řízenou i neřízenou iluminací, neprodukující světelný smog. Hlavními cíli navrhovaného projektu je výzkum a zmapování lokalit v CHKO a parcích nezávisle na elektrické síti a rovněž výzkum a analýza designu světel s integrovaným napájením fotovoltaickými články s ohledem na samočisticí schopnost, robustnost, materiálovou náročnost a cenu.
Výzkum a analýza designu světel s integrovaným napájením fotovoltaickými články a lokality vhodné pro jejich využití zvláště v CHKO‚ parcích a jeho řešení s ohledem na světelný smog
S Laser, s.r.o., Uherské Hradiště ; Poruba, Aleš ; Mahdal, Zdeněk ; Damaška, David ; Seidelmann, Lois ; Smejkal, Petr ; Verbík, Petr ; Strnad, František
Rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie nutně přináší i otázky jak tyto zdroje optimálně využít v aplikacích. V případě fotovoltaického zdroje jsou to také, od veřejné energetické sítě izolované, zdroje světelné. Pro jejich instalaci existují důvody ekonomické, bezpečnostní, orientační a některé další, známé správcům těchto lokalit. Pro tyto účely je nutné vytvořit světelný zdroj pokud možno bezúdržbový, odolávající vlivům počasí, zvěři i vandalům, s řízenou i neřízenou iluminací, neprodukující světelný smog. Hlavními cíli navrhovaného projektu je výzkum a zmapování lokalit v CHKO a parcích nezávisle na elektrické síti a rovněž výzkum a analýza designu světel s integrovaným napájením fotovoltaickými články s ohledem na samočisticí schopnost, robustnost, materiálovou náročnost a cenu. Byly stanoveny základní tvary a funkčnost svítidla, elektronika byla vyvinuta na velmi dobré úrovni. Přínosem je nízká energetická náročnost.
Vývoj a výzkum nízkonákladové technologie fotovoltaických článků
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Fejfar, Antonín ; Poruba, Aleš
Projekt se zabývá problematikou obnovitelných zdrojů energie, specificky fotovoltaiky. Tato zpráva pak sumarizuje průběh práce a dosažené výsledky řešení projektu. Navrhovaný projekt si klade za cíl vytvořit a využít potenciál vědeckých pracovníků v ČR zabývajících se tematikou fotovaltaiky. V rešeršní části zpráva sumarizuje výzkumné aktivity na poli fotovoltaiky nejen v Evropě, ale v celosvětovém měřítku.
Výzkum vlivu znečištění atmosféry na snížení výkonu FV instalací a rozdílnost znečištění v regionech a městech ČR v závislosti na způsobu umístění FV instalací
SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Poruba, Aleš
Zpráva sumarizuje práce a výsledky řešení projektu. Projekt si klade za cíl zmapovat druhy znečištění v různých regionech a lokalitách ČR a určit vlivy konkrétních typů znečištění na generovaný výkon fotovoltaických (FV) systémů v závislosti na způsobu umístění FV panelů (úhlu instalace). Součástí řešení projektu je hledání optimálního způsobu čištění povrchů FV panelů (perioda čištění a ekonomicky a ekologicky vhodné chemické prostředky) a zejména hledání možností k omezení vlivu znečišťování (a tedy ke zvýšení rentability FV systémů) použitím speciálních ochranných filmů nanášených na povrchy FV panelů omezujících vznik optických ztrát.
Výzkum a vývoj hybridního energetického systému s OZE s možností autonomního provozu a studie jejich aplikačního potenciálu v podmínkách ČR
Solartec s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Bravenec, Petr ; Malota, Vladimír ; Tomíčková, Markéta ; Bártek, Jiří ; Mudroň, Igor ; Sekanina, Jiří ; Moravec, Petr ; Lenomarová, Kristýna ; Řehák, Jaromír ; Čech, Pavel ; Poruba, Aleš ; Bařinka, Radim ; Kliment, Jiří ; Mikulenka, Miroslav
Dosažené výsledky: Vývoj struktury experimentálního hybridního systému, výběr vhodných komponent, především řídící jednotky, zajišťování potřebných dokumentů a povolení potřebných k výstavbě systému, sestavení experimentálního systému, provedení provozních zátěžových testů a jejich vyhodnocení, vyhodnocení provozu systému.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Poruba, A.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.