Název: Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR: Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik
Autoři: Český statistický úřad, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Masarykova univerzita v Brně, ESF, Brno ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Drbal, Karel
Typ dokumentu: Závěrečné zprávy z projektu
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Obsahem metodiky jsou zásady a postupy rizikové analýzy záplavových území doporučované k efektivní splnění úkolů předepisovaných Povodňovou směrnicí. metodika představuje určité schéma postupů zaměřených na ohrožená území. Zaměřuje se na stanovení míry povodňových rizik v záplavových území a výše potenciálních povodňových škod především na bytovém fondu, stavebních objektech, na další infrastruktuře , v průmyslové i zemědělské výrobě. Metodika je určena všem odborníkům, pracovníkům státní správy i samosprávy, kteří budou zpracovateli nebo uživateli map povodňového nebezpečí a povodňových rizik a plánů, jak efektivně zvládat rizika vyplývající z povodňového nebezpečí.
Klíčová slova: analýza rizik; finance veřejné; klasifikace škod; legislativa; metodika; nebezpečí povodní; oblast záplavová; ochrana před povodněmi; povodeň; systém informační vodohospodářský; terminologie; území zátopové; řízení krizové; škoda povodňová; classification of damages; crisis management; danger of flooding; flood; flood area; flood control; flood damage; legislation; methodology; public finance; risk analysis; terminology; water management information system
Číslo projektu: SP/1C2/121/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYSTZ

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125578


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Závěrečné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet