National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.01 seconds. 
Výzkum a pilotní projekt využití fotovoltaických modulů pro přímou integraci do budov
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Vaněček, Milan ; Bařinka, Radim
Cílem projektu je nabídnout architektům, stavebním inženýrům a investorům atraktivní možnost jak zvýšit užitnou hodnotu realizovaných, případně renovovaných budov. Výsledkem výzkumu a vývoje solárních modulů pro přímou integraci do budov budou zcela funkční fasádní fotovoltaické prvky pro různé účely použití. V rámci řešení projektu se podařilo zahájit první experimentální práce na funkčních vzorcích laminovaných skel, která mají velký aplikační potenciál, pokračovaly testy zalévacích hmot a byly konzultovány problémy integrace fotovoltaiky do budov.
Výzkum a pilotní projekt využití fotovoltaických modulů pro přímou integraci do budov
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Vaněček, Milan ; Bařinka, Radim
Cílem projektu je nabídnout architektům, stavebním inženýrům a investorům atraktivní možnost jak zvýšit užitnou hodnotu realizovaných, případně renovovaných budov. Výsledkem výzkumu a vývoje solárních modulů pro přímou integraci do budov budou zcela funkční fasádní fotovoltaické prvky pro různé účely použití. V rámci první fáze projektu probíhalo mapování a popis aplikačních možností integrace fotovoltaicky do budov.
Vývoj a výzkum nízkonákladové technologie fotovoltaických článků
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Praha ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Fejfar, Antonín ; Poruba, Aleš
Projekt řeší tematiku fotovoltaiky křemíkových solárních článků z hlediska hledání potenciálu na snížení výrobních nákladů a tedy výsledné ceny. Stav výzkumu a vývoje standardní křemíkové technologie přípravy křemíkových solárních článků. Úspora vstupního materiálu. Zvýšení konverzní účinnosti. Alternativní koncepce zvýšení konverzní účinnosti.
Vývoj a výzkum nízkonákladové technologie fotovoltaických článků
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Fejfar, Antonín ; Poruba, Aleš
Projekt se zabývá problematikou obnovitelných zdrojů energie, specificky fotovoltaiky. Tato zpráva pak sumarizuje průběh práce a dosažené výsledky řešení projektu. Navrhovaný projekt si klade za cíl vytvořit a využít potenciál vědeckých pracovníků v ČR zabývajících se tematikou fotovaltaiky. V rešeršní části zpráva sumarizuje výzkumné aktivity na poli fotovoltaiky nejen v Evropě, ale v celosvětovém měřítku.
Výzkum a pilotní projekt využití fotovoltaických modulů pro přímou integraci do budov
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Vaněček, Milan ; Bařinka, Radim
Zpráva popisuje přehled vykonaných činností a stav plnění dílčích cílů projektu. Cílem projektu je nabídnout architektům, stavebním inženýrům a investorům atraktivní možnost jak zvýšit užitnou hodnotu realizovaných, případně renovovaných budov. Výsledkem výzkumu a vývoje solárních modulů pro přímou integraci do budov budou zcela funkční fasádní fotovoltaické prvky pro různé účely použití. Byla provedena základní charakterizace pouzdřících materiálů a byly vypracovány technologie pro jejich zpracování v procesu zhotovení struktury solárního panelu. Zrealizovány byly tři pilotní projekty se zastoupením převážně fasádních semitransparentních FV skel. Byly vypracovány případové studie pro vhodnou integraci solárních panelů do fasád budov. Pozornost byla věnována i komplikovanému vztahu fotovoltaiky a památkové péče při případných záměrech instalovat solární panely na památkově chráněné objekty.
Nízkoenergetické struktury fotovoltaických článků a prvky FV systémů
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Ústav mikroelektroniky, FEKT VUT v Brně ; Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Kukuczka, Tomáš ; Szendiuch, Ivan ; Fejfar, Antonín ; Poruba, Aleš
V roce 2006 byla aktivity řešitelů zaměřeny na následující oblasti výzkumu: 1. Výzkum inovativních technologií výroby solárních článků 1. generace (objemové křemíkové články) se sníženými náklady na jednotku generovaného výkonu, včetně testů použitelnosti pro hromadnou výrobu (různé typy leptacích procesů); 2. Analýza vlivu povrchové rekombinace zejména na zadním povrchu článků; 3. Diagnostika vlastností různých materiálů použitelných pro pasivaci povrchů křemíku, včetně jejich praktického ověření pro výrobu solárních článků; 4. Identifikace hloubky pohmožděné vrstvy (po řezání Si ingotu na Si desky) a analýza použitelnosti těchto defektů při interní a externí getraci; 5. Výzkum vztahů mezi kvalitou připravovaných vrstev a technologickými podmínkami jejich přípravy (vliv magnetického pole na depozici tenkých vrstev mikrokrystalického křemíku); výzkum nového druhu pasivace pro polykrystalický křemík použitím vodní páry; 6. Příprava a studium organických slunečních článků s objemovým heteropřechodem; 7. Charakterizace tenkých vrstev kombinací mikroskopických a spektroskopických technik s nanometrovým rozlišením a 8. Výzkum a vývoj vhodných analytických a charakterizačních metod pro ověřování vlastností všech typů solárních článků.
Nízkoenergetické struktury fotovoltaických článků a prvky FV systémů
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Ústav mikroelektroniky, FEKT VUT v Brně ; Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Beránek, František ; Bravenec, Petr ; Tvarůžek, Daniel ; Malota, Vladimír ; Moravec, Petr ; Řeháková, Zuzana ; Lenomarová, Kristýna ; Jakubovič, Štěpán ; Mikulenka, Květoslav ; Mudroň, Igor ; Sekanina, Jiří ; Bártek, Jiří ; Řehák, Jaromír ; Bařinková, Pavlína ; Čech, Pavel ; Bařinka, Radim ; Poruba, Aleš
Projekt si klade za cíl spojit a využít potenciál vědeckých pracovníků v ČR zabývající se tématikou fotovoltaiky pro široce definované úkoly tohoto projektu. Byly detailně popsány možné aktivity směřující ke snížení nákladové ceny fotovoltaiky (solárních článků i dalších prvků fotovoltaických systémů). Zpráva sumarizuje průběh prací na řešení projektu v roce 2005. Aktivity se soustředili na uspořádání úvodního dvoudenního semináře projektu ve dnech v Rožnově pod Radhoštěm. Jeho hlavním cílem bylo seznámit všechny potenciální spopracovníky s náplní projektu a vytvořit podmínky pro započetí dobré vzájemné spolupráce. Následující aktivity byly zaměřeny na vytvoření přehledových rešerší pro fotovoltaiku všech generací, a to zejména na základě účasti na 20. evropské fotovoltaické konferenci, která se uskutečnila ve dnech 6.-10. června 2005 v Barceloně. Druhý seminář, na kterém byly prezentovány dosažené výsledky za první rok řešení, proběhl v Praze. Z hlediska kooperace společných aktivit byly rozděleny úkoly pro vypracování literárních rešerší, připraveny inovované polovodičové struktury s potenciálně vyšší konverzní účinnosti článků první generace, jejichž vzorky byly rozeslány a porovnávány diagnostikovaná data z jednotlivých pracovišť, získaná na křemíkových deskách, polovodičových strukturách a celých solárních článků připravených v rámci různých testů.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.