National Repository of Grey Literature 40 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The analysis of the marketing communication of primary school
Hrdina, Matěj ; Paulovčáková, Lucie (advisor) ; Urbanová, Eva (referee)
Marketingová komunikace se nepojí pouze se ziskovou sférou. Své nezastupitelné místo má i v procesu řízení škol a školských zařízení. Marketing školám slouží k naplňování jejich cílů, a i samotný marketingový mix pro oblast vzdělávání je díky svým specifikům rozšířením původního marketingového mixu. Marketingovou komunikací se školy snaží oslovovat jak zájemce o studium a stávající žáky, tak i jejich zákonné zástupce. V dnes tak konkurenčním prostředí musí školy volit vhodné taktiky, jak je oslovovat. Cílem práce bylo zanalyzovat marketingovou komunikaci vybraných základních škol a navrhnout doporučení ke zefektivnění a zatraktivnění komunikace dané školy. Webové stránky základních škol slouží jako primární zdroj požadovaných informací, i když u některých informací, zvláště pak u těch o výuce přejímají prioritu elektronické informační systémy školy. Dle dotazníkového šetření jsou právě webové stránky místem, kam samotní žáci přicházejí pro informace. Webové stránky zkoumaných základních škol vykazují jisté chyby a nedokonalosti, ale cílové skupiny jsou s komunikací většinou spokojeny. Facebook jakož to zástupce sociálních sítí není primárním komunikačním kanálem ani pro jednu z dotázaných skupin respondentů. Samy školy si toho jsou vědomy, a tak k Facebooku přistupují. Jedna ze základních škol ho...
Preparation for the competition for the position of kindergarten principal
Berková, Pavla ; Urbanová, Eva (advisor) ; Svobodová, Zuzana (referee)
This bachelor's thesis is about the preparation of candidates for open competition for the position of kindergarten principal, especially the creating of concept of the development of the selected school. The theoretical part defines the definition of principal of the school as the statutory representative of the organization. It also describes what kind of principal he should be in order to successfully lead the school, its managerial functions and the overall competency model in the performance of its functions. Thesis defines a definition of the term management and manager as a leader in education. Following chapter explains the conditions under which the director is nominated to the position and what requirements the candidate for the position of manager must meet. The thesis describes the creation of competitive proceedings and its legislative framework, when and under what conditions it can take place. This work highlights the creation of a concept for the development of the organization of consolidated individual kindergartens and describes the definition of the vision of the organization. In the practical part, individual kindergartens consolidated into one organization are analyzed. There is a comparison of their strengths and weaknesses, as well as the risks and factors affecting the...
Readiness of graduates of educational courses for the main leader of recovery events for children and youth to perform the function
Krejčí, Zuzana ; Šťastný, Vít (advisor) ; Urbanová, Eva (referee)
The main goal of the thesis is to find out the subjective perception of the quality of the main leader's educational course and its practical benefits for graduates and to analyze the theoretical content/content part of the course itself. Based on these findings, the work formulates proposals for possible changes to qualification standard issued by the National Qualifications Framework with effect from December 2015, which is the basis for accreditation of the course and its design. The theoretical part of the final work discusses the importance of professionalization in adult education, its impact on the quality of education and the importance of the profession. Nor does it omit the legislative requirements governing further adult education. It also includes a detailed description of the qualification standard of the main leader in the Czech Republic and its comparison with possible foreign concepts, examples of other selected professional qualifications in the field of non-formal and leisure education of children and youth. It also acquaints the reader with the fixed criteria for organizing the recovery events themselves or with the requirements for the personality of the main leader, both formally and informally. The empirical part is based on the method of a questionnaire survey, the key...

National Repository of Grey Literature : 40 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 URBANOVÁ, Edita
2 URBANOVÁ, Eliška
8 URBANOVÁ, Eva
2 Urbanová, Edita
2 Urbanová, Eliška
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.