National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Longitudinal Dynamics Control for Vehicle Platooning
Straka, Václav ; Míša, Jiří (referee) ; Fojtášek, Jan (advisor)
The aim of this thesis is to design a test model for testing a longitudinal dynamics control algorithm for driving in an automated convoy. The thesis will include a brief research section, a summary of currently used solutions for automated convoy testing, the design of algorithms for maintaining spacing by sensor-based dynamics control, and finally the construction of a virtual automated convoy with a single vehicle longitudinal dynamics control algorithm.
Assessing the Effectiveness of the Information System in a Company Dealing with Localization and Proposal of Changes
Straka, Václav ; Novák, Lukáš (referee) ; Koch, Miloš (advisor)
This diploma thesis deals with the review of the current state of the information system in the firm, which focuses on localisation. The paper defines theoretical terms which are necessary to in order to understand the area of information systems with regard to its structure and operating. The environment of the firme is described together with the analysis of the information systém in use. With the information collected from the analyses and the questionere we are able to identify the risk areas. The identified risks are treated on the basis of severity by proposing changes and then economically evaluated.
Container gantry crane
Straka, Václav ; Malášek, Jiří (referee) ; Pokorný, Přemysl (advisor)
The aim of this bachelor's thesis is the design and construction solution of a rail gantry crane intended for handling and loading of containers located in the space of the container terminal. It is therefore a design of the main supporting components of the crane, including checking the strength of their parts, as well as the design of the chassis part. The output of this bachelor thesis is drawing documentation.
Cultural Evolution of E-sports: Content, Context and Culture
Straka, Václav ; Reich, Pavel (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou eSportů a s nimi spojenými kulturními projevy. eSport je pojem popisující hraní videoher na profesionální úrovni. Cílem práce je popsat vývoj komunity eSportů a současný stav této komunity v zemích, kde jsou eSporty nejpopulárnější. Úvodní kapitola se zabývá a historickým vývojem eSportů a následným vznikem profesionální hráčské základny. Následující kapitola popisuje stav eSportů a přístup veřejnosti k nim v zemích, kde je profesionální hraní populární. Další kapitola pojednává o žánrech videoher specifických pro eSporty. Každý žánr je podrobně charakterizován na základě specifických znaků včetně uvedení příkladů konkrétních populárních her v daných žánrech. Práce dále pokračuje popisem profilu profesionálního hráče a procesu, jak se stát profesionálním hráčem. Kapitola také analyzuje generovou a rasovou problematiku v eSportech. Poslední část práce se zabývá kulturním rámcem videoher a kategorizací eSportů.

See also: similar author names
1 STRAKA, Vlastimil
1 Straka, Vladislav
6 Straka, Vojtěch