National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Options of Selection and Development of Gifted Children at Primary School
Slavíková, Kateřina ; High, Radka (advisor) ; Blažková, Veronika (referee)
The diploma thesis Options of Selection and Development of Gifted Children at Primary School is devided into theoretical and practical part. The theoretical part contains processed information about giftedness based on professional literature. I paid attention to introduction of definitions of giftedness according to various authors, but I preferred those definitions that giftedness are understood as a reason for special eduction. It also includes chapters on the basic types of giftedness, possibly specific manifestations of gifted children and options of developing gifted children at primary school. The practical part of the diploma thesis consists of empirical materiál that at first describes the options of education and development of gifted children at Primar school V Rybníčkách. Subsequently I devoted myself to the analysis of the acquired empirical materiál that i get for my praxtical pedagogical work at the primary school. In the practical part of the thesis I also included a chapter where I presented tips for activities that provede to by suiteble in practice for the development of the potential of gifted children during classes and in leisure time activities. At the end of the diploma thesis I see our activities as stiulating but not entirely ideal.
The process of implementing modern information technologies in public administration with a focus on the Police of the Czech Republic
Slavíková, Kateřina ; Knobloch, František (advisor) ; Tomandlová, Věra (referee)
The thesis on The process of implementing modern information technologies in public administration with a focus on the Police of the Czech Republic deals with the progressive modernization of the administrative processes at Police of the Czech Republic. It describes and analyzes a particular example of the implementation of new electronic system called Evidence of Criminal Proceedings. Until now used method of evidence called the Diary of a criminal case files was mainly based on the principle of keeping paper documents in each part of organization. This thesis trying to compare the previously used system with newly introduced system and also makes reference to the various implementation models, which could be possible used during the introduction of an information system Evidence of Criminal Proceedings. The thesis presents three possible models of implementation. During the introduction, from 2003 until now, the Police of the Czech Republic used a combination of two of the three options. Furthermore you will find a description, analysis and assessment of the advantages and disadvantages of information systems, these systems compare with each other with view the involvement of various participants, staff and financial performance, efficiency, etc. The theoretical approach of this study is the...
Venice as an allegory of modern man. Paolo Barbaro's literary writings
Slavíková, Kateřina ; Pelán, Jiří (advisor) ; Flemrová, Alice (referee)
Stěžejním dílem, jemuž se hodlám věnovat ve své diplomové práci, bude kniha Venezia, la citt ritrovata spisovatele Paola Barbara. Toto Barbarovo dílo jsem si vybrala proto, že mě zajímá aktuální pohled na jedinečný fenomén Benátek. Právě tuto knihu pokládám za současný nejplastičtěji vykreslený literárněfilozofický obraz tohoto města1 a její poetická výstavba mě inspirovala k vytyčení hlavního cíle mé práce, jímž bude literárně-sémiologický rozbor tohoto díla směřující k zachycení benátského prostoru jakožto zrcadla duše moderního člověka. V zájmu celistvosti pohledu na Paola Barbara a jeho tvorbu budu však dále okrajově sledovat též ostatní Barbarova díla tematicky zaměřená na život v benátské laguně (Lunario veneziano, Venezia, l'anno del mare felice, Ultime isole, L'impresa senza fine). Ve snaze postihnout Barbarův obecný náhled na lidskou existenci i jeho literární styl využiji též jeho prvotiny (Giornale dei lavori) a jednoho z nejvíce ceněných románů - Diario a due.
Vnější ekonomické vztahy Itálie
Slavíková, Kateřina ; Mertlíková, Františka (advisor) ; Korandová, Jiřina (referee)
Práce představuje souhrnnou ekonomicko-politickou analýzu Itálie z pohledu klíčových ekonomických ukazatelů. Současná ekonomická situace v zemi představuje výsledek dlouhodobého procesu transformace italského hospodářství. Analýza podpory přílivu zahraničních investic a celkového investičního prostředí, zahraničního obchodu, jeho struktury, klíčových partnerů a systému podpory exportu jsou nezbytnou součástí této studie, stejně jako je nástin budoucího hospodářského vývoje, který se opírá o zjištěné skutečnosti.

See also: similar author names
4 SLAVÍKOVÁ, Kamila
4 Slavíková, Kamila
3 Slavíková, Karolina
1 Slavíková, Klára
3 Sláviková, Karolína
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.