National Repository of Grey Literature 100 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Losses reduction of single-phase induction motor
Vaško, Dávid ; Mach, Martin (referee) ; Vítek, Ondřej (advisor)
Bachelor thesis Losses reduction of single-phase induction motor deals with issues of increasing the efficiency of single-phase induction motor JMO90-4S-90 from EMP s.r.o. Slavkov near Brno. The first part deals with the theory of induction motors, especially single-phase motors and analysis of losses in induction machines. The second part deals with the introduction of motor solutions and methods used for loss reduction. In the third part, the thesis deals with the calculating selected parameters, the design of motors in RMxprt, and their modification for improving efficiency. The fourth part deals briefly with the design of motors in Ansys Maxwell, comparison of results obtained from Maxwell and RMxprt with the results from measurement for motor JMO90-4S-90 and comparison of results from Maxwell and RMxprt for other motor solutions.
Thermal model of solid rotor high-speed induction motor with water cooling
Súkeník, Jakub ; Vítek, Ondřej (referee) ; Toman, Marek (advisor)
This paper deals with thermal calculations of high-speed induction machine with a solid rotor with a copper coating and water cooling. The first part presents the basic equations and mechanisms of heat transfer, and also describes the method of heat network. In~the~next section, thermal resistances for individual parts of the machine and water cooling are derived. The third part describes the distribution of nodes in the heat network of~the induction machine. The last part contains the results of the heat network for~the~high-speed induction machine with the solid rotor with the copper coating and water cooling. Functionality of the created heat network was verified using Ansys software.
Calculation of 50kW permanent magnet synchronous motor
Šatava, Patrik ; Cipín, Radoslav (referee) ; Vítek, Ondřej (advisor)
This master’s thesis deals with a permanent magnet synchronous machine calculation. In the first part of the thesis, the synchronous machine in general is described. Knowledge of these machines is essential for the remaining parts of the thesis. In the next part, an analytical calculation process of a given permanent magnet synchronous machine is presented. The given machine had already been manufactured before the thesis assignment. The calculation is to be adapted to the given machine. This way the parameters of the calculated machine should match the reference machine. The accuracy of the calculation can then be evaluated. Furthermore, calculations of the machine using Ansys RMxprt and Ansys Maxwell 2D are presented. The calculations are then compared with data obtained by measurements performed on the given machine. In the last part of the thesis, a modification in the analytical calculation is made to reduce the inaccuracy of the calculation. The thesis is concluded by evaluating the results.
Electromagnetic analysis and modeling of a solid rotor induction machine
Bílek, Vladimír ; Vítek, Ondřej (referee) ; Bárta, Jan (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá elektromagnetickou analýzou a modelováním asynchronního stroje s plným rotorem. Tato práce tedy zahrnuje literární rešerši na téma vysokootáčkových elektrických strojů s porovnáním s klasickými elektrickými stroji s převodovkou a popisem jejich výhod či nevýhod, rozdělení vysokootáčkových elektrických strojů s plnými rotory a srovnání jejich výhod či nevýhod, kde se tato práce nejvíce soustřeďuje na vysokootáčkové asynchronní stroje s plnými rotory a jejich použití v průmyslu. Dále se tato práce zabývá metodami výpočtu elektrických asynchronních strojů s plnými rotory. Proto jsou zde uvedeny a popsány metody výpočtu stroje mezi které patří analytické metody i metoda konečných prvků. Vzhledem k povaze elektrických strojů s plnými rotory je hlavně kladen důraz v této práci na výpočet stroje pomocí metody konečných prvků ve 2D prostoru s využitím korekčních činitelů konců plných rotorů, které jsou zde velmi detailně popsány a rozděleny. Na základě dostupné literatury je vypočítaný elektrický stroj s plným rotorem pomocí MKP analýzy. Elektromagnetický výpočet stroje je automatizován pomocí skriptu vytvořeného v Pythonu. Dalším hlavním cílem této práce je popis tzv. náhradních modelů, uvedení jejich výhod či nevýhod, použití v jiných průmyslových odvětvích a hlavně použití náhradních modelů na elektrický stroj s plným rotorem. S využitím náhradních modelů je dále optimalizovaný vybraný asynchronní stroj s plným rotorem a to pomocí programů SymSpace a Optimizer. Pro samotnou optimalizaci byly uvažovány 3 návrhy stroje, které byly na závěr mezi sebou porovnány a to hlavně z hlediska jejich elektromagnetického výkonu.
Design and electromagnetic calculation of small power wound field synchronous machine
Laštovička, Josef ; Vítek, Ondřej (referee) ; Bárta, Jan (advisor)
The topic of this bachelor thesis is the issue of synchronous machines with a wound rotor and their design. The first part of the work summarizes the theory of synchronous machines with a wound rotor. A more detailed focus is given to salient pole machines. The second part summarizes specific steps in designing a machine with a wound rotor. The third part is to create a program for calculating a salient pole synchronous machine. The program is based on knowledge gained in the first and second parts using the Python programming language. The fourth part focuses on electromagnetic design, its optimalization, simulations and interpretation of their results. The last part contains technical production documentation and machine model.
Five-phase induction machine
Škoda, Josef ; Vítek, Ondřej (referee) ; Mach, Martin (advisor)
This thesis deals with the design of a five-phase machine. In the first part of this thesis are presented theoretical knowledge about five-phase machines. In the next part of the thesis is designed five-phase machine by analytical calculation according to selected parameters. This calculation includes the resulting load and start characteristics. The geometrical parameters of the machine are transferred to the Ansys program, where the finite element calculation is performed together with the required simulations. The results are compared and commented.
Analysis of 1,1 MW permanent magnet synchronous motor
Homolová, Romana ; Cipín, Radoslav (referee) ; Vítek, Ondřej (advisor)
This thesis deals with the elaboration of The Permanent Magnet Synchronous Motor and the calculation of its parameters. In the first part, the construction and used permanent magnets of this motor are listed here. The next part of the thesis contains a short overview of the stator windings, the calculation of the winding factors and calculation of the basic parameters of the stator winding. The calculation of the magnetic induction in the air gap is also illustrated here. The result is recalculated by using the Carter factor and then the value of the first harmonics of air-gap flux density is determined. The result is compared with the analysis in the program FEMM. The next part of the thesis is creating a comprehensive overview of the machine using a replacement circuit diagram and phasor diagrams. Finally, the thesis contains model created in RMxprt and ANSYS Maxwell. The results of the model analysis are compared with the analytical calculation
Topology optimization of the line-start synchronous machines
Lolová, Iveta ; Vítek, Ondřej (referee) ; Bárta, Jan (advisor)
Diplomová práce se zabývá topologickou optimalizací elektrických strojů a reluktančními synchronními stroji spouštěnými za sítě. Práce obsahuje literární rešerši na téma topologické optimalizace elektrických strojů a na téma synchronní reluktanční stroj spouštěný ze sítě. Jsou zde popsány možné způsoby charakterizace optimalizovaného prostoru. Především je rozebrán vliv rozmístění Gaussových funkcí na finální Gaussovu síť. V této práci je vytvořen vyhodnocovací algoritmus pro jednotlivé jedince, který zajišťuje komunikaci mezi Ansys Maxwell a optimalizačním softwarem SyMSpace. Navíc tento algoritmus vede ke zkrácení výpočetní doby počáteční selekcí nevyhovujících jedinců. Dále je provedena topologická optimalizace LSSynRM s využitím normalizované Gaussovy sítě a zhodnocení výsledků.
Design of 3 MW high-speed permanent magnet synchronous motor
Bořil, Michal ; Bárta, Jan (referee) ; Vítek, Ondřej (advisor)
The thesis theme is the design of 3 MW high-speed permanent magnet synchronous motor. The work is divided into several parts, and contains the information given on the topic. The first part lists trends and new technologies of high-speed electric machines, and the issues and construction of high-speed synchronous machines are also listed here. In the second part, the machine is analytically designed from the specified values, which is then modelled in the RMxprt program. In the penultimate part, the engine is simulated by programs that are included in the ANSYS Electronics Desktop package, they are RMxprt and Maxwell. The modified engine model in RMxprt is simulated using defined formulas and then converted to Maxwell 2D, where the engine is simulated using the finite element method. In the last part, the results from the analytical calculation are compared with other high-speed machines. In addition, the results of simulations from RMxprt and Maxwell were compared in the last part.
Study of concentrated winding induction motor
Trn, Ondřej ; Ondrůšek, Čestmír (referee) ; Vítek, Ondřej (advisor)
This diploma thesis deals with the possibility of using a concentrated winding in an induction motor and the use of copper bars in a rotor cage. The first part of the thesis explains the basic theoretical knowledge of the operation and principle of the induction machine. In this theoretical part we will learn what is actually a concentrated winding and how it is placed on the stator. The second part is focused on the analytical design of the machine with classical distributed winding and with concentrated winding. The third theoretical part is an introduction to the issue of influencing the motor harmonics. The last final part of the thesis shows differences in operational properties of designed machines.

National Repository of Grey Literature : 100 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.