National Repository of Grey Literature 55 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Compensatiory excercises in ice hockey
Bárta, Jan ; Jebavý, Radim (advisor) ; Vojta, Zdeněk (referee)
Title: Compensatory exercises in ice hockey Objective: The aim of this diploma thesis is to create battery of compensatory exercises suitable for ice hockey. Methodology: It was used scientific method of observation - theoretical-empirical character. The results were measured by pre-intervention and post- intervation measurements. The results were compared with using a Cohen's coefficient d, an arithmetic mean and a percent. Results: We have created the battery of comepnsatory exercises suitable for ice hockey players. This battery was created by studying the literature, consulting with coaches and physiotherapists and from personal experience. We were found differences in all tests compering pre- intervention and post-intervation measurements, which indicate a tendency to qualitative shift. Key words: ice hockey, muscle imbalances, compensatory exercises, unilateral load
Hybrid magnetic bearing design
Šindelář, Petr ; Bárta, Jan (referee) ; Rúra, Dávid (advisor)
The thesis deals with the design of a hybrid magnetic bearing. This is an extension of the issue of common bearings in high-speed motors. The work is divided into three parts. A general theory of magnetic bearings is described in the first part. The second part deals with the mathematical description of the bearing. A proposal of specific hybrid magnetic bearing is described in the third part. The bearing for the motor was already designed. It is a 45000rpm motor with a power output of 12 kW. This thesis aims to create a design of hybrid magnetic bearing with magnets to create a permanent magnetic field and coils to regulate forces to stabilize the rotor and limit vibrations. The practical design includes mathematical calculation in Matlab and computer simulation based on the finite element method in ANSYS Maxwell.
Electromagnetic analysis and modeling of a solid rotor induction machine
Bílek, Vladimír ; Vítek, Ondřej (referee) ; Bárta, Jan (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá elektromagnetickou analýzou a modelováním asynchronního stroje s plným rotorem. Tato práce tedy zahrnuje literární rešerši na téma vysokootáčkových elektrických strojů s porovnáním s klasickými elektrickými stroji s převodovkou a popisem jejich výhod či nevýhod, rozdělení vysokootáčkových elektrických strojů s plnými rotory a srovnání jejich výhod či nevýhod, kde se tato práce nejvíce soustřeďuje na vysokootáčkové asynchronní stroje s plnými rotory a jejich použití v průmyslu. Dále se tato práce zabývá metodami výpočtu elektrických asynchronních strojů s plnými rotory. Proto jsou zde uvedeny a popsány metody výpočtu stroje mezi které patří analytické metody i metoda konečných prvků. Vzhledem k povaze elektrických strojů s plnými rotory je hlavně kladen důraz v této práci na výpočet stroje pomocí metody konečných prvků ve 2D prostoru s využitím korekčních činitelů konců plných rotorů, které jsou zde velmi detailně popsány a rozděleny. Na základě dostupné literatury je vypočítaný elektrický stroj s plným rotorem pomocí MKP analýzy. Elektromagnetický výpočet stroje je automatizován pomocí skriptu vytvořeného v Pythonu. Dalším hlavním cílem této práce je popis tzv. náhradních modelů, uvedení jejich výhod či nevýhod, použití v jiných průmyslových odvětvích a hlavně použití náhradních modelů na elektrický stroj s plným rotorem. S využitím náhradních modelů je dále optimalizovaný vybraný asynchronní stroj s plným rotorem a to pomocí programů SymSpace a Optimizer. Pro samotnou optimalizaci byly uvažovány 3 návrhy stroje, které byly na závěr mezi sebou porovnány a to hlavně z hlediska jejich elektromagnetického výkonu.
Data Backup and Data Storages
Bárta, Jan ; Tobek, Zdenko (referee) ; Kříž, Jiří (advisor)
This bachelor thesis is focused on data backup in XY company. The XY company offers specialized translations for their customers. The result of this bachelor thesis is a proposal for more effective solutions with data backup in XY company based on analysis of current state.
Design and electromagnetic calculation of small power wound field synchronous machine
Laštovička, Josef ; Vítek, Ondřej (referee) ; Bárta, Jan (advisor)
The topic of this bachelor thesis is the issue of synchronous machines with a wound rotor and their design. The first part of the work summarizes the theory of synchronous machines with a wound rotor. A more detailed focus is given to salient pole machines. The second part summarizes specific steps in designing a machine with a wound rotor. The third part is to create a program for calculating a salient pole synchronous machine. The program is based on knowledge gained in the first and second parts using the Python programming language. The fourth part focuses on electromagnetic design, its optimalization, simulations and interpretation of their results. The last part contains technical production documentation and machine model.
Electromagnetic calculation of an electrical machine for Aerospace applications
Halašta, Vítězslav ; Knebl, Ladislav (referee) ; Bárta, Jan (advisor)
This bachelor thesis deals with the electromagnetic calculation of an electrical machine for aerospace applications. Description of the state of art trends that are currently being used in the aircraft industry and requirements for such machines were formulated. Further, electromagnetic model of the machine designed for aerospace applications is created and the electromagnetic calculation using the finite element method is performed. A design process and a comparison of machines designed for this application is also included. The modeled machine was simulated at no load, rated load and faulty condition. Reasons behind the choice of permanent magnet synchronous motor alongside particular steps in design required for machine application in aerospace are presented in the conclusion. There is also discussed, whether the modeled machine is correctly designed for aerospace application.
Topology optimization of the line-start synchronous machines
Lolová, Iveta ; Vítek, Ondřej (referee) ; Bárta, Jan (advisor)
Diplomová práce se zabývá topologickou optimalizací elektrických strojů a reluktančními synchronními stroji spouštěnými za sítě. Práce obsahuje literární rešerši na téma topologické optimalizace elektrických strojů a na téma synchronní reluktanční stroj spouštěný ze sítě. Jsou zde popsány možné způsoby charakterizace optimalizovaného prostoru. Především je rozebrán vliv rozmístění Gaussových funkcí na finální Gaussovu síť. V této práci je vytvořen vyhodnocovací algoritmus pro jednotlivé jedince, který zajišťuje komunikaci mezi Ansys Maxwell a optimalizačním softwarem SyMSpace. Navíc tento algoritmus vede ke zkrácení výpočetní doby počáteční selekcí nevyhovujících jedinců. Dále je provedena topologická optimalizace LSSynRM s využitím normalizované Gaussovy sítě a zhodnocení výsledků.
Investigation on operating characteristics of multi-phase machine
Kuna, Kristián ; Mach, Martin (referee) ; Bárta, Jan (advisor)
S postupom času sa elektrotechnicky průmysl posouval dopředu. Přišel rozvoj v automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu, navigácí a dalších odvětvích. S rozvojem automobilového a leteckého průmyslu se zvětšila potřeba pro motory s vyskou spolehlivostí. Tenhle fakt zapříčinil rozvoj motorů s vćero fázami. Tyto stroje mají za úkol zvýšiť spolehlivost ale zároveň zachovat/zvýšit výkon stroje.
Design of 3 MW high-speed permanent magnet synchronous motor
Bořil, Michal ; Bárta, Jan (referee) ; Vítek, Ondřej (advisor)
The thesis theme is the design of 3 MW high-speed permanent magnet synchronous motor. The work is divided into several parts, and contains the information given on the topic. The first part lists trends and new technologies of high-speed electric machines, and the issues and construction of high-speed synchronous machines are also listed here. In the second part, the machine is analytically designed from the specified values, which is then modelled in the RMxprt program. In the penultimate part, the engine is simulated by programs that are included in the ANSYS Electronics Desktop package, they are RMxprt and Maxwell. The modified engine model in RMxprt is simulated using defined formulas and then converted to Maxwell 2D, where the engine is simulated using the finite element method. In the last part, the results from the analytical calculation are compared with other high-speed machines. In addition, the results of simulations from RMxprt and Maxwell were compared in the last part.
Contitnuity of Law at Crucial Moments of the Czechoslovak State
Bárta, Jan
Among the significant turning points in the history of Czechoslovakia as a State that have to be considered, such as its coming into existence in 1918, and its dissolution in 1993, also the beginning and the ending of the Nazi occupation, and additional turning point that needs attention is the fundamental constitutional transformation into a federation, as of 1969. At each and every of the aforementioned instances, it was inevitable to lay down, in a conrresponding manner, whether and to what extent the formerly applicable law remained in force. The article examines the phenomenon of that in these indicated situations, which as such represent completely different circumstances, they still gave rise to the technically speaking analogous question of continuity of law. This justifies a mutual comparison of legislative approaches to sitiations which in themselves, both historically and essentially, are not comparable. As regards the termination of Czechoslovakia, we are in fact in presence of the post-Czechoslovakian acts, and it is therefore appropriate to terat the measures taken by Czechia and by Slovakia separately.

National Repository of Grey Literature : 55 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
8 BÁRTA, Jakub
29 BÁRTA, Jan
1 Bárta, J.
8 Bárta, Jakub
1 Bárta, Jaroslav
1 Bárta, Jaroslav,
8 Bárta, Jiří
1 Bárta, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.