National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The efflux transport activity of P-glycoprotein - 9.2 fromHaemonchus contortus
Kohoutová, Kateřina ; Matoušková, Petra (advisor) ; Boušová, Iva (referee)
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Kateřina Kohoutová Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: The efflux transport activity of P-glycoprotein-9.2 from Haemonchus contortus Haemonchosis is a globally widespread disease affecting small ruminants. The causative agent of the disease is the gastrointestinal nematode Haemonchus contortus, which feeds of the blood of its host. The treatment of haemonchosis with anthelmintics is complicated by the worldwide spread of resistance. One possible cause of the development of anthelmintic resistance is a decrease in anthelmintic concentration in the worm due to increased expression of P-glycoproteins from ABC transporter superfamily. The study of the transport activity of these transporters could help to understand the mechanism of resistance development and make the treatment of haemonchosis more effective. The aim of this thesis was to characterize the transport activity of P-glycoprotein-9.2 and its interaction with a selected inhibitor using a heterologous expression system. The adherent cell line HEK293 was transfected with a plasmid carrying the Pgp-9.2 gene of the Haemonchus contortus. Successful expression was verified by dot blot. Unfortunately,...
Political communication and self-presentation of the chosen chairmen of political parties in the Chamber of Deputies on social networks
Kohoutová, Kateřina ; Hrůzová, Andrea (advisor) ; Škvrňák, Michael (referee)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou politické komunikace a sebeprezentace vybraných předsedů politických stran/hnutí v Poslanecké sněmovně na sociálních sítích Instagram a Facebook. Sledované období v této práci představují dva měsíce před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tedy 8. 8. - 8. 10. 2021. Vybranými předsedy jsou za vládnoucí strany Ivan Bartoš (Pirátská strana) a za opoziční strany Tomio Okamura (hnutí Svobodná a přímá demokracie). Cílem bakalářské práce je aplikovat výzkumný problém: Prolínání osobní a oficiální politické komunikace skrze sociální sítě vede k dominanci osobnosti v politické komunikaci, což směřuje k personalizaci, sebeprezentaci, celebritizaci a emocionalizaci. Nejprve jsou v práci definovány hlavní teoretické pojmy na základě použití české a zahraniční odborné literatury. Práce se opírá o provedenou kvantitativní obsahovou analýzu příspěvků zvolených předsedů na sociálních sítích. Dle užité odborné literatury a uskutečněné analýzy práce dochází k závěru, že ve sledovaném období je možné jasně pozorovat prolínání osobní a polické komunikace na profilech Ivana Bartoše. V jeho případě převládá personalizovaná politická komunikace, která je založena převážně na sebeprezentaci a celebritizaci osobnosti, jde primárně o osobní sdělení, které jsou částečně...
The efflux transport activity of P-glycoprotein - 9.2 fromHaemonchus contortus
Kohoutová, Kateřina ; Matoušková, Petra (advisor) ; Boušová, Iva (referee)
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Kateřina Kohoutová Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: The efflux transport activity of P-glycoprotein-9.2 from Haemonchus contortus Haemonchosis is a globally widespread disease affecting small ruminants. The causative agent of the disease is the gastrointestinal nematode Haemonchus contortus, which feeds of the blood of its host. The treatment of haemonchosis with anthelmintics is complicated by the worldwide spread of resistance. One possible cause of the development of anthelmintic resistance is a decrease in anthelmintic concentration in the worm due to increased expression of P-glycoproteins from ABC transporter superfamily. The study of the transport activity of these transporters could help to understand the mechanism of resistance development and make the treatment of haemonchosis more effective. The aim of this thesis was to characterize the transport activity of P-glycoprotein-9.2 and its interaction with a selected inhibitor using a heterologous expression system. The adherent cell line HEK293 was transfected with a plasmid carrying the Pgp-9.2 gene of the Haemonchus contortus. Successful expression was verified by dot blot. Unfortunately,...
The institution of leisure time of the youth up to the age 18
Kohoutová, Kateřina ; Polišenský, Miroslav (advisor) ; Marcela, Marcela (referee)
The presented thesis deals with the issue of institutions of leisure time for youth up to 18 years, which plays an important role in the implementation of prevention of risk behaviour among children and youth. The aim of the work is to find out, whether the selected institution - DDM Praha 6 (Youth Centre Prague 6) - fulfills its public mission and has sufficient resources for this purpose. The aim of the work was determined on the base of a detailed analysis of internal and external environment of DDM Praha 6, specially based on PEST analysis, Porter's five forces analysis and Analysis of Bronislaw Malinowski. The data for the realization of the analysis were obtained in interviews with the management of DDM Praha 6, in the form of the documentation study and also in the form of the observation of the institution.
Effective taxation of labour in the Czech republic and Slovakia
Kohoutová, Kateřina ; Kubátová, Květa (advisor) ; Hartlová, Alena (referee)
The aim of this thesis is to compare effective income tax rate in Czech and Slovak republic. After introduction follows chapter which describes the tax systems in both countries with focus on personal income tax and social insurance. The third chapter defines indicators of effective labour taxation which are used for international comparison. Chapter four is comparing effective labour taxation in Czech and Slovak republic based on indicators defined in previous chapter. The fifth chapter is analysing inequality of income distribution and influence of income tax on redistribution. The progressivity of personal income tax in Czech and Slovak republic is measured by interval and global progressivity method. The conclusion is summarizing the outcomes of the thesis and suggests improvements for Czech tax system.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
9 KOHOUTOVÁ, Klára
4 KOHOUTOVÁ, Kristýna
5 Kohoutová, Kamila
1 Kohoutová, Karla
9 Kohoutová, Klára
1 Kohoutová, Kristina
4 Kohoutová, Kristýna
2 Kohoutová, Květa
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.