National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Bio-based composites from agricultural residues and other waste materials
Klímek, Petr
The main goal of the dissertation is to suggest several types of bio-based composites, notably particleboards, made from alternative materials (bio-waste, waste, plants´ residues) as an alternative to the currently produced wooden particleboards. The thesis provides a review and synthesis of the state-of-the-art literature. In the first part the literature is summarized and basic economical and ecological aspects of wood replacements for particleboards by using alternative materials are discussed. Further, mechanical properties data of suggested alternative particleboards are compiled, to give state-of-art insights in alternative particleboards developments. In the state-of-art, the compiled literature data are analysed through Ashby plots and give suggestions on what particleboards properties should be optimized. This evauationhave also proved that particleboards made from plants stalks, wood prunings and other wastes eg. waste tea leaves, peanut hulls, walnut shells could be economically viable alternative for the industry. The second part of this dissertation is concerned with designing and developing particleboards from the alternative resources available in Central Europe: (1) In total, 16 types of particleboards were produced from stalks coming from cup plants, Miscanthus, sunflower and topinambour. These particleboards are specified by standard mechanical tests and the effects of resin content and resin type were studied. Also chemical analysis were performed to determine the cellulose, hemicellulose and lignin contents. Structure of the Miscanthus particleboard were characterized by scanning electron microscopy (SEM). (2) Particleboards were also made and evaluated with different wastes. Particleboard made from BSG (Brewer´s spent grain) were characterized by their mechanical properties, chemical comosition and microscopic structure (SEM). Further, polyethylene terephtalate (PET) waste was added to wooden particleboards. Here, in addition to mechanical properties also microscopic structure and bond failures were analysed using SEM, with air-plasma treated PET particles studied by chemiluminescence and x-ray photoelectron spectroscopy (XPS) for their altered surface chemistry. The final section presents eight particleboard types made from recovered painted wood, as reclaimed from window frames. The effect of painted particles on the physical and mechanical properties were evaluated. With respect to possible applications the most important finding is that all particleboards from plants stalks fulfilled minimal requirements of class P1 in EN 312, which is for general purposes in dry conditions. Furthermore, a three-layer particleboard with spruce surface layers, and a core-layer made from cup-plant would provide a regular appearance of the panel surfaces. Particleboards having 10 % BSG also fulfilled the P1 requirements of EN 312. The particle-particle bonding was found to be a weak point in a entire internal bonding systém. To improve internal bonding experiments with plasma-treated beech wood particles bonded by PVAc was performed. Results have shown a significant improvment of internal bonding due to the plasma treatment. Consequently, the identical plasma treatment was applied to PET particles, which were mixed with wood in the particleboards. Bonding was here improved as well, with the IB higher compared to the untreated control. It was shown that plasma treatment has potential to compensate for declined IB of particleboards using alternative sources. In final part of this thesis, particleboards from reclaimed wood from painted window frames were produced. Results have shown that particleboards using painted-reclaimed wood as well as cleaned reclaimed wood deliver a performance comparable with regular wooden particleboards, as well as reduced thickness swelling.
Effectiveness Evaluation of Waste-to-energy process
Klimek, Petr ; Martinec, Jiří (referee) ; Pavlas, Martin (advisor)
This diploma thesis is focused on the evaluation of the effectiveness of using municipal waste to produce energy. On the basis of legislation applicable in the EU methodology is summarized evaluation of the facility as an energy recovery of waste. In the thesis is also created a consecution to determine decisive coefficients of legislatively-based criteria. The consecution is applied to the case study. Thesis serves as the basis for a software application.
Sustainable management of municipal waste
Širůček, Vojtěch ; Niesner, Jakub (referee) ; Klimek, Petr (advisor)
The bachelor’s thesis is focused on the issue of disposal of biodegradable municipal waste management. The thesis asseses the current situation and possible ways of management with this kind of waste. Emphasis is placed on efficient utilization. Aim is to design of possible solution to eliminate landfilling of municipal waste in the Czech republic in accordance with legal demands of the European Union.
The Influence of a Screw Drill Core Thickness on a Force Resolution when Drilling.
Klimek, Petr ; Sedlák, Josef (referee) ; Píška, Miroslav (advisor)
The Bachelor's thesis is focused on the practical tests of standard spiral drills with a new geometry CZ 002 and CZ 004. The first part is devoted to a short description of a history and current state of the art and in particular, the analysis of core according to the standard DIN 1414-1. Another part deals with the description of the test loading. The last part of the work is devoted to test the geometric quality and precision of the bored holes.
Effective Communication in multi-level Marketing
Klimek, Petr ; Svoboda, Petr (advisor) ; Řepová, Helena (referee)
This bachelor thesis aims to introduce the concept of multi-level marketing, map possibilities of communication and identify the effective communication style. To verify uttered hypotheses and finding other pieces of knowledge is used an electronic questionnaire, which was filled by 218 respondents. The results are analysed and described in detail. The effective communication style is determined, it can be used by a trader in multi-level marketing and also the ideal scheme during sales negotiations is described. The findings and recommendations of this work can be used not only by independent dealers in multi-level marketing, but also traders in other sectors.
Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Cábová, Renáta ; Šourek, Bořivoj ; Ševčík, Radek ; Matuška, Tomáš ; Bravenec, Petr ; Chmielová, Lucie ; Hofman, Tomáš ; Můčková, Milena ; Bařinka, Radim ; Řehák, Jaromír ; Kukuczka, Tomáš ; Hrdlička, Jan ; Brož, Karel ; Majchrák, Ondrej ; Hirš, Jiří ; Klouda, Jaromír ; Jirka, Vladimír ; Klimek, Petr ; Sedlák, Jiří
V rámci řešení projektu byly výzkumné práce soustředěny na tři dílčí úkoly projektu. V prvním dílčím úkolu byly práce zaměřeny na hodnocení současné technické legislativy v rámci zemí EU a v ČR související s legislativními barierami a možnostmi navrhování a provádění instalací obnovitelných zdrojů energie v budovách, které zpravidla zahrnují nové prvky a technologie, které nebyly dosud běžně využívány. Součástí tohoto dílčího úkolu bylo dále hodnotit potenciál technických možností využití OZE v budovách v podmínkách ČR. Ve druhém dílčím úkolu byly práce zaměřeny na případové studie a standardizaci prvků a soustav v jednotlivých OZE. Práce byly více soustředěny na solární systémy a na využití energie prostředí budov, které lze bezprostředně integrovat při komplexním řešení energetického konceptu budovy a urbanisticko-architektonickém řešení stavebního díla v dané lokalitě. Druhá etapa projektu představuje rozsáhlý komplex technických řešení a možností, které lze provést postupně v rámci omezeného počtu spolupracovníků. Práce byly proto soustředěny na řešení prioritních úkolů v rámci tohoto dílčího úkolu projektu. Ve třetím dílčím úkolu a etapě řešení projektu byl proveden návrh pilotních projektů, které mohou podstatnou měrou přispět k vzorovým řešením a realizaci navrhovaných variantních řešení v oblasti solárních systémů v kombinaci s dalšími obnovitelnými a alternativním zdroji energie. Předmětem řešení je využití solárních systémů v sídlištní zástavbě zejména na panelových objektech v současnosti pro ohřev teplé vody a dotápění bytových domů. Další možností se jeví uplatnění solárních systémů pro centrální ohřev vody v rámci sídlištních celků a veřejných na příklad sportovních a jiných zařízení. V rámci pilotního projektu pro vysoké školy provedeného pro budovu MFF UK v Praze se jedná o soubor mimořádných velmi efektivních energetických opatření navrhujícího energeticky a ekonomicky úsporný projekt rekonstrukce budovy s využitím všech dostupných možností v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energie.
Výzkum synergických vazeb v aplikacích s obnovitelnými zdroji energie
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Poruba, Aleš ; Bravenec, Petr ; Nenička, Tomáš ; Kliment, Jiří ; Řehák, Jaromír ; Bařinka, Radim ; Klimek, Petr ; Kukuczka, Tomáš
V projektu jsou řešeny synergické vazby mezi jednotlivými instalacemi obnovitelných zdrojů energie, které mají zlepšit jejich efektivnější využívání, bez výkyvů v průběhu dne i roku, a to v podmínkách České republiky. Vazby využívají přednosti jednotlivých vlastností obnovitelných zdrojů k jejich vhodné kombinaci a tím ke snížení vlivu možné nestability v určitém období. Uváděné aplikace jednotlivých systémů získávání energie se v projektu zaměřují jednak na využití vedlejších produktů získaných v průběhu provozu nebo na využití účelné kombinace se zcela jiným typem zdroje energie. Shrnutí současného stavu řešení projektu v těchto dílčích úkolech: Kombinované solární systémy pro výrobu tepelné a elektrické energie, Fotovoltaika a biomasa, Fotovoltaika a energie větru, Fototermika - ohřev vzduchu a solární pohon ventilace, Fototermika - solární ohřev vody a solární pohon čerpadla, Využití energie prostředí a fotovoltaika pro napájení tepelného čerpadla.
Výzkum synergických vazeb v aplikacích s obnovitelnými zdroji energie
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Bravenec, Petr ; Tvarůžek, Daniel ; Mudroň, Igor ; Sekanina, Jiří ; Kliment, Jiří ; Řehák, Jaromír ; Bařinka, Radim ; Chmielová, Lucie ; Klimek, Petr ; Kukuczka, Tomáš
Řešení bylo rozděleno do čtyř dílčích úkolů. DÚ 01 - Základem pro řešení bylo zpracování rešeršní práce zaměřené na současný technologický vývoj jednotlivých aplikací s OZE, na synergické vazby mezi OZE a popis stavu jednotlivých typů OZE v ČR. DÚ 02 - Tato část projektu je zaměřena na technologie pro získávání tepelné a elektrické energie ze slunečního záření a na synergické efekty mezi nimi. Úkolem je navrhnout prototypy variantních řešení fotovoltaicko-fototermických rovinných a koncentrátorových absorbérů, stanovit energetickou účinnost a stanovit poměr získaného tepla a elektrické energie při různých provozních podmínkách. DÚ 03 - Využití půdy ležící ladem pro výrobu energie v kombinaci fotovoltaiky a biomasy. Provádí se výzkum a vývoj vhodné konstrukce solárního panelu s ohledem na optimální míru propustnosti. DÚ 04 - Vývoj kombinovaného energetického systému s fotovoltaickou a větrnou elektrárnou pro celoroční provoz.
Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov: Návrh solární soustavy na panelových bytových domech v Brně – Novém Lískovci
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Klimek, Petr ; Bařinka, Radim ; Ševčík, Radek ; Brož, Karel ; Sedlák, Jiří
Návrh řešení využití solární energie pro ohřev teplé vody pro navrhovaný objekt je v souladu s požadavkem vyhlášky č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb. §9 písm. e) posouzení využití obnovitelných zdrojů energie pro konkrétní předmět energetického auditu včetně ekonomického vyhodnocení. Varianta solárního systému je posuzována a hodnocena jako samostatná varianta ve vztahu k původním hodnotám objektu, včetně ekonomického vyhodnocení a vlivu na životní prostředí.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
12 Klímek, Petr
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.