National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Effect of small DNA viruses on regulation of interferon production
Hofman, Tomáš ; Hirsch, Ivan (advisor) ; Elleder, Daniel (referee)
Plasmacytoid dendritic cells (pDC) represent innate immune cells capable to detect viruses in their endosomal environment via Toll-like receptors (TLRs). Viral nuclear acid recognition leads to the massive production of type I interferon (IFN I) and induction of the antiviral state in uninfected cells. Crosslinking of the surface regulatory receptors, such as BDCA-2, with monoclonal antibodies or with some viruses leads to the activation of MEK1/2- ERK signaling pathway and inhibition of IFN I production in pDC. In this study, the role of MEK1/2 kinase has been highlighted. Its inhibition reversed the inhibitory effect of BDCA-2 crosslinking and its direct activation with PMA led to the inhibition of IFN-α production. Yet an unclear role of pDC in sensing of BK polyomavirus virus (BKV) responsible for kidney transplant rejection was investigated as a major topic of this thesis. Experiments with the pDC cell line Gen2.2 and HRPTEC primary cell line showed that pDCs were not able to detect BKV particles, however, exposure of activated Gen2.2 cells to BKV inoculum dramatically upregulated production of IFN-α. Most importantly, coculture of Gen2.2 cells with BKV- infected HRPTEC cells resulted in IFN-α and TNF-α production, which was prevented by Bafilomycin. These results suggest that BKV-infected...
Effect of epigenetic modifications on replication and transcription of hepatitis B virus DNA
Hofman, Tomáš ; Hirsch, Ivan (advisor) ; Roučová, Kristina (referee)
The hepatitis B virus forms in a nuclei of infected hepatocytes a stable cccDNA resistant to degradation and capable to persist for many years. The main role in the persistence of cccDNA play the epigenetic mechanisms that regulates viral transcription and replication in various stages of the infection. Major epigenetic mechanisms involved in the regulation of HBV include CpG islands methylation, cccDNA-bound histone acetylation and methylation and RNA interference. CpG methylation is associated with the activity of capsid protein, which binds to the cccDNA and promotes transcription and structurally distinguishes viral and the host genome. HBx protein besides CpG methylation mainly affects histone modifications via its interaction with host proteins and thus eliminates the inhibitory effects and promotes the active modifications favoring virus transcription. This work summarizes current knowledges concerning the cccDNA epigenetic regulation. Keywords: HBV, cccDNA, replication and transcription of HBV DNA, histone modifications, methylation of CpG, CpG islands, HBx, HBc, IFNα, IL-6
Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Cábová, Renáta ; Šourek, Bořivoj ; Ševčík, Radek ; Matuška, Tomáš ; Bravenec, Petr ; Chmielová, Lucie ; Hofman, Tomáš ; Můčková, Milena ; Bařinka, Radim ; Řehák, Jaromír ; Kukuczka, Tomáš ; Hrdlička, Jan ; Brož, Karel ; Majchrák, Ondrej ; Hirš, Jiří ; Klouda, Jaromír ; Jirka, Vladimír ; Klimek, Petr ; Sedlák, Jiří
V rámci řešení projektu byly výzkumné práce soustředěny na tři dílčí úkoly projektu. V prvním dílčím úkolu byly práce zaměřeny na hodnocení současné technické legislativy v rámci zemí EU a v ČR související s legislativními barierami a možnostmi navrhování a provádění instalací obnovitelných zdrojů energie v budovách, které zpravidla zahrnují nové prvky a technologie, které nebyly dosud běžně využívány. Součástí tohoto dílčího úkolu bylo dále hodnotit potenciál technických možností využití OZE v budovách v podmínkách ČR. Ve druhém dílčím úkolu byly práce zaměřeny na případové studie a standardizaci prvků a soustav v jednotlivých OZE. Práce byly více soustředěny na solární systémy a na využití energie prostředí budov, které lze bezprostředně integrovat při komplexním řešení energetického konceptu budovy a urbanisticko-architektonickém řešení stavebního díla v dané lokalitě. Druhá etapa projektu představuje rozsáhlý komplex technických řešení a možností, které lze provést postupně v rámci omezeného počtu spolupracovníků. Práce byly proto soustředěny na řešení prioritních úkolů v rámci tohoto dílčího úkolu projektu. Ve třetím dílčím úkolu a etapě řešení projektu byl proveden návrh pilotních projektů, které mohou podstatnou měrou přispět k vzorovým řešením a realizaci navrhovaných variantních řešení v oblasti solárních systémů v kombinaci s dalšími obnovitelnými a alternativním zdroji energie. Předmětem řešení je využití solárních systémů v sídlištní zástavbě zejména na panelových objektech v současnosti pro ohřev teplé vody a dotápění bytových domů. Další možností se jeví uplatnění solárních systémů pro centrální ohřev vody v rámci sídlištních celků a veřejných na příklad sportovních a jiných zařízení. V rámci pilotního projektu pro vysoké školy provedeného pro budovu MFF UK v Praze se jedná o soubor mimořádných velmi efektivních energetických opatření navrhujícího energeticky a ekonomicky úsporný projekt rekonstrukce budovy s využitím všech dostupných možností v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energie.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.