National Repository of Grey Literature 298 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
History of athletic club Sokol Hradec Králové
Hovádková, Natálie ; Kašpar, Ladislav (advisor) ; Pádivý, Martin (referee)
Tittle: History of athletic club Sokol Hradec Králové Abstract: The aim of this thesis is to focus on the origin and development of the athletics section of the Sokol Hradec Králové. First of all, the origin of Sokol on the territory of Czechoslovakia will be mentioned. Subsequently, the thesis will focus on the founding of the Sokol in Hradec Králové, under which the athletic section falls, and then there will be a mention of other Sokol units in the territory of Hradec Králové. The following chapter will be devoted to the historical development of the Hradec Králové athletic club from its foundation until the 1990s. The thesis will also mention important Hradec Králové athletes and their achievements. The thesis will conclude with a comparison of the Hradec Králové and Pardubice athletic clubs. Key words: athletics, Sokol, unity, aktivity of Sokol, Hradec Králové, history, Czech Sokol assocination, Miroslav Tyrš, Jindřich Fügner
Preparatory exercises for a rehearsal of a proper technique of hurdles for children of older school age
Petřík, Pavel ; Jandová, Soňa (advisor) ; Kašpar, Ladislav (referee)
(anglicky) The presented bachelor thesis is focused on one of the factors of sports performance, mainly on the training of the correct technique of hurdles in the period of older school age. Nowadays, correct execution technique is very often ignored in training and, on the contrary, great importance is given to training volume and intensity. The aim of this thesis is to provide a manual for beginning and more advanced coaches that contains a stack of several preparatory exercises to improve hurdling technique. In the theoretical part, the reader is introduced to information related to athletic disciplines, and hurdles are discussed more in detail. Due to the orientation of the thesis, there are described the age peculiarities of mainly older school-age children. Furthermore, the theoretical part of the thesis is focused on the elements necessary to improve performance in hurdles. In the practical part, individual exercises to improve the technique of obstacle runs are described in detail and there are given the photographs of correct execution for each exercise. In addition, the reader learns the most common errors in the execution of the presented exercises and how eliminate these mistakes. The exercises are divided according to purpose into swing leg work and bounce leg work. Then the continuity...
Current conception of methodics of alpine skiing in the Czech Republic and other countries
Mrzenová, Kristýna ; Jandová, Soňa (advisor) ; Kašpar, Ladislav (referee)
The presented bachelor thesis is focused on the comparison of selected foreign skiing methodologies. It includes the historical development of different concepts of skiing and turning training, analyses the current methodology of skiing training in the Czech Republic and presents the connections between the individual components of INTERSKI CR. Last but not least, it also describes the basic biomechanical principles of skiing, without the knowledge of which it is impossible to understand the principle of putting skis into a spin. The ambition of the bachelor thesis is to compare specific movement actions in different methodologies, namely parallel stance, inverted stance and vertical movement of the body centre of gravity. The thesis is devoted to a critical evaluation of the different methodologies and the connection with the practice of ski instructors. KEYWORDS methodology; vertical movement; biomechanics; turn
The history of SK Slavia Prague football club from its founding until 1945
Rejka, Lukáš ; Kašpar, Ladislav (advisor) ; Krejča, Filip (referee)
In my diploma thesis I will deal with the history of the football club SK Slavia Prague. The beginning of the work will include football history in the world and in our country. It will be further divided into individual periods from the beginnings of the club until 1945. The football seasons will be divided into chapters and will contain the results of matches. In the individual chapters I will mention the symbols of the club, the most important personalities, the most famous players and coaches, and the stadiums of the football club SK Slavia Prague.
Four historically most successful villages in ice hockey in the Podbrdsko region
Řepka, Pavel ; Kašpar, Ladislav (advisor) ; Pokorný, Ladislav (referee)
Title of the thesis: Four historically most successful villages in ice hockey in the Podbrdy area. Abstract: This thesis focuses on four most successful villages in ice hockey in the Podbrdy area which are Felbabka, Holoubkov, Neumětely and Podluhy. Main objective was to create reports of individual clubs consisting chapters on ice rinks, biggest achievements, best players, and based on said information compare these clubs. Since the thesis is a historical research, I used analytical- synthetic procedure, and other methods essential for historical analysis. The summary shows that the highest level of ice hockey holds Holoubkov which was the only club to make it into first league, and also the club with the most players playing for the Czech national team. Holoubkov is also the smallest village to ever compete in the highest Czech ice hockey league. Similar primacy belongs to Felbabka which is the smallest village to ever compete in the second highest Czech ice hockey league. Towards the end of my thesis other unique statistics of researched clubs are described.
History of skiimg in the Krusne hory
Pfeiferová, Pavlína ; Kašpar, Ladislav (advisor) ; Přibyl, Ivan (referee)
The thesis is focused on the origin and history of ski societies, clubs and ski centres in the Ore Mountains. For finding those facts and the events I had used and studied chronicles, annual reports, literature, start lists and photographs that document skiing in the Ore Mountains. The relevant part of this thesis are visits to ski museums and especially conversations with contemporaries and participants of ski competitions. The dissertation deals with the history of skiing as a whole and subsequently focuses on the sphere of the Karlovy Vary part of Ore Mountains, especially the region of Abertamy and its vicinity.
History of hammer throw
Pavlíček, Miroslav ; Kašpar, Ladislav (advisor) ; Hronzová, Marie (referee)
This text is open to all interested members of the general public as well as with a narrow range of educational materials for teachers and athletic trainers in secondary schools, sports schools, athletics, etc. The work includes sections on the history of all the hammer throw.
The Tenth All-Sokol Gathering of 1938 and its public acceptance in the society
Dvořáček, Petr ; Kašpar, Ladislav (advisor) ; Parkan, František (referee)
Co vlastně znamenal X. všesokolský slet pro česku, československou společnost v době svého konání? Bezesporu to byla velká manifestace připravenosti a odhodlanosti ČOS i českého/československého národa bránit Československo před hrozbou expanzivní politiky nacistického Německa. Sokol se od svého vzniku a po dobu trvání první republiky prezentoval jako česká vlastenecká až vyhraněně nacionálni organizace. Z tohoto úhlu pohledu ho také musíme chápat. Tělovýchovná a sportovní činnost Sokola a chápání jeho místa ve společnosti je jistě velice důležité, ovšem v národnostně vypjaté atmosféře konce 30. let 20. století to byla jeho vlastenecká a státotvorná činnost, která společnost významně formovala. Vždyť se jednalo o prakticky největší společenskou organizaci v Československu s téměř milionem členů a obrovským hospodářským i mediálním zázemím. V jednom z dopisů, jenž si ke konci 30. let 20. let mezi sebou vyměnili starosta ČOS MUDr. Stanislav Bukovský a agrárník Rudolf Beran, sděluje Beran Bukovskému že: "...ve světě dnes je chápáno co Čechoslovák, to Sokol."231 A tak to do jisté míry skutečně bylo. Společenské ztotožnění s národem se do jisté míry rovnalo ztotožnění se Sokolem a naopak. Společenský entusiasmus obraně republiky, vyjádřený poselstvím sletu "Budovat a chránit", byl do značné míry výsledkem právě...

National Repository of Grey Literature : 298 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Kašpar, Luboš
2 Kašpar, Lukáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.