National Repository of Grey Literature 230 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Competitive choreography analysis of the Fitness Step Adults category in the finals of the World championships in the years 2013 and 2019
Kampová, Tereza ; Hájková, Jana (advisor) ; Panská, Šárka (referee)
TITLE: The competitive performance analysis of Fitness Step Adults category in the finals of the World Championsips 2013 and 2019 AUTHOR: Tereza Kampová DEPARTMENT: Department of Physical Education SUPERVISOR: PaedDr. Jana Hájková ABSTRACT: The topic of this thesis is the analysis of competition sets in the Fitness Step Adults category in the 2013 and 2019 World Championships' finals. The main aim of this work is to analyze and compare the choreographies from these two years in terms of the development of difficulty, intensity and variability of the competition sets and to evaluate how the choreographies have changed after the rules had been altered. Individual choreographies from the year 2013 and 2019 are firstly evaluated in accordance with the rules and requirements of FISAF International and then compared with each other. Moreover, the comparison is subsequently supplemented by an interview with a coach and, at the same time, a participant in both World Championships in the role of a competitor. The conducted research revealed that the choreographies had changed its character since 2013. The choreographies of 2019 use different elements that help elevate the intensity of the set. Elements such as formation changes and exchanges between team members have reached a higher difficulty. In contrast with...
Circus pedagogy and possibilities of use of it in physical education classes for primary school
Šťastný, Benjamin ; Kainová, Lucie (advisor) ; Hájková, Jana (referee)
This bachelor theses focuses on circus pedagogy and evolution of circus itself with the main focus on new circus and educational forms of circus. Furthermore, it explores the possibilities of use of the circus pedagogy in physical education classes in primary school. It describes how to teach elected disciplines of circus in the environment of classical gym, which is not specially equipped for circus activities. As the main disciplines it chooses ground, paired or group acrobatics, equilibristic and juggling. The practical part of the thesis presents an education plan based on methods and practices of circus pedagogy and interviews with experts in the field of New circus education and circus pedagogy. Furthermore, the practical part presents a record of passed lessons with four classes from the first grade on elementary school in PE lessons held according to the education plane presented in the practical part and also a reflection and evaluation of the passed lessons. Keywords acrobatics, circus pedagogy, circus, juggling, new circus, pedagogy
Motor abilities of puberty children in technically aesthetic sports
Linha, Ondřej ; Hájková, Jana (advisor) ; Panská, Šárka (referee)
In this diploma thesis, I present technically aesthetic sports such as artistic gymnastics, modern gymnastics, sport cheerleading, dance cheerleading, street dance and aerobics. Afterwards, there are descriptions of motor abilities, the ontogenesis of motor skills of children of later school age and performance factors. The practical part focuses on the results and comparing the level of motor skills of children of later school age in the sports mentioned above. The research was established on artistic gymnasts from club GYMPRA - Gymnastics academy Prague, modern gymnasts from SKMG Chodov Prague, sport cheerleaders from Join new spirit Allstars club and dance cheerleaders and dancers of street dance from A-styl Liberec club. Key words: Motor abilities, puberty, aesthetic sport, Unifittest, cheerleading, gymnastics, acrobatics
Level of motor abilities of young school children after the covid Pandemic
Šípová, Monika ; Hájková, Jana (advisor) ; Kainová, Lucie (referee)
The diploma thesis deals with a comparison of the level of physical abilities of younger pupil, spocifically pupils of an elementary school after the pandemic cause by the coronavirus Covid-19. The elementary schools not only in the Czech Republic were closed overnight and all sport activities of pupils were stopped. The pupils will be put to the available Unifit test and their results will be compared to the results of the physical activites of pupils before the coronavirus pandemic. The theoretical part deals maily with the lack of the physical activities of children who still physically develop and grow and for whom is physical aktivity very important not only for their health, but also their mental well-being. Movement is very natural for pupils of younger school-age. Pupils were forced to sit in front of computers, where the distance learning, which was very difficult, took place - it also took place in the afternoon, when they were doing their homework. This difficult part of the day was compensated with some kind of movement very rarely. In the practical part, I focused on testing pupils with the Unifit test and comparing the results from available data in relation to the population. The results will be supplemented by a queationnare survey, which was filled in by the parents. KEYWORDS...
The Effect of Zumba Fitness Program on the Physical Condition of a Primary School Student
Rampasová, Adéla ; Panská, Šárka (advisor) ; Hájková, Jana (referee)
The main objective of this thesis is to verify the impact of the Zumba fitness program on the overall physical condition of a primary school student. The theoretical part describes the Zumba characteristics focusing on skills, abilities, and physical condition development of a primary school child. In connection to the thesis objective, conclusion of the theoretical part focuses on detailed description of motoric tests and their usage at primary school. The practical part contains the results of primary-school-pupils testing, including evaluation and commentary; an example of an intervention programme; and a recommendation for physical education lessons. KEYWORDS Zumba, fitness program, physical condition, primary school student, motoric tests
Injury rate in female artistic gymnastics
Štefánková, Gabriela ; Pokorný, Ladislav (advisor) ; Hájková, Jana (referee)
TITLE Injury rate in female artistic gymnastics AUTHOR Gabriela Štefánková DEPARTMENT Department of physical education SUPERVISOR PaeDr. Ladislav Pokorný ABSTRACT This work deals with the issue of injuries in women's artistic gymnastics. The principle for elaboration is to map and compare injuries in gymnastics during sports training and competitions, from the perspective of individual gymnastic tools. Furthermore, the work deals with the inclusion of compensatory exercises in sports training, severity of injuries, treatment and subsequent rehabilitation. The first part of the elaboration includes a detailed overview of the required theoretical background. The theoretical section contains information regarding the history of sports gymnastics, the Czech competitive gymnastics program, including the evaluation of gymnastic assemblies and overview of individual gymnastic tools. Furthermore, the theoretical work focuses on the concept of injuries, regeneration and rehabilitation. In the second part of the work there is separate research. The research includes more information about women's injuries in sports gymnastics. Using the questionnaire method, it is established whether injuries occur more frequently at training or in the race, on which tools injuries occur most frequently, whether regeneration...
Develompment of motor skills of pre-school children interested in aerobic
Jandová, Petra ; Hájková, Jana (advisor) ; Polášková, Jitka (referee)
Z výzkumu vyplývá, že obě skupiny dětí cvičících i necvičících, se během půlročního období zlepšily. Musím s radostí říci, že děti navštěvující kroužek se ve všech daných schopnostech zlepšily více a jsou na tom pohybově o poznání lépe, než děti, které do kroužku nechodí. Z výsledků, které jsem naměřila mohu potvrdit, že aerobik je činnost, která všestranně rozvíjí pohybové schopnosti dětí. Na základě praxe v hodinách aerobiku a následně při měření pohybových schopností dětí jsem se přesvědčila o několika zásadních tvrzeních, které se mi při výzkumu potvrdily. Aerobik vede děti k všestranné pohybové dovednosti a je vhodnou formou pohybu už pro předškoláky. Je to zábavná činnost plná her a aktivit, která přirozeným způsobem podporuje jejich psychický a fyzický rozvoj. Je důležité, aby pohybové aktivity v předškolním věku byly rozmanité, protože děti rády střídají různé druhy pohybu a nevydrží dlouho u jedné činnosti. Do hodin aerobiku je velmi vhodné zařazovat také prvky gymnastiky, tance a různých pohybových her. Na závěr bych chtěla dodat, že při cvičení nejde jen o sportovní výkony, ale o příjemný pobyt mezi kamarády, kde se děti cítí dobře a cvičení jim přináší radost.

National Repository of Grey Literature : 230 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
20 HÁJKOVÁ, Jana
5 Hájková, Jitka
2 Hájková, Jiřina
1 Hájková, Jolana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.