National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Use of exothermic sleeves for aluminium alloy castings
Jakubec, Petr ; Martinák, Rostislav (referee) ; Kaňa, Václav (advisor)
This master's thesis deals with the influence of the exothermic riser sleeves on the solidification time of aluminum alloys. The thesis is divided into five parts. The first chapter describes solidification of cast alloys. The second chapter deals with the designing of risers. The third chapter is focused on the types of risers. The fourth chapter describes ways of intensification of risers and chemical composition of exothermic and insulating mixtures for production of riser sleeves. The main fifth chapter focuses on experimental measurements of temperatures and solidification time of aluminum alloy in castings, risers and exothermic and insulating riser sleeves.
Defects in steel castings
Jakubec, Petr ; Kaňa, Václav (referee) ; Pernica, Vítězslav (advisor)
This bachelor’s thesis deals with the problems of defects that occur in steel castings. First, the use of steel in the foundry industry and the development of classification of casting defects are described. Furthermore, it defines the term ‘casting defect’ and its division. The main part of the thesis focuses on the most frequent defects in steel castings. The aim of this literature search is to describe the casting defects and their causes and to present possible precautions against their rise. Possible ways of removing the casting defects are discussed as well as their repairs.
Proposal of Website
Jakubec, Petr ; Koch, Miloš (referee) ; Řešetková, Dagmar (advisor)
The bachelor‘s thesis deals with the issue of the design of the website for the company Autodoprava Petr Jakubec in order to raise the awareness of the company on the internet. The thesis is divided into three main parts. The theoretical part describes all the important terms that I have met in the process of working on this thesis. The analytical part introduces the analysis of the current state of the website and a competition analysis. The practical part includes the author‘s own solution to the issue of the design of the website.
Corporate Network Management Design
Jakubec, Petr ; Štefan,, MARINIČ (referee) ; Ondrák, Viktor (advisor)
The diploma thesis focuses on issue of the corporate network management design that supplies gastronomical customers. Describes possible solution to the problems that are related with the implementation of monitoring system. It contains suggestion of indroducing new work position and documentation (including new guideline), equipment modernization and individual steps to computer network management.
Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy
Selucká, Alena ; Mrázek, Martin ; Štěpánek, Ivo ; Mazík, Michal ; Grossmannová, Hana ; Jirásek, Pavel ; Holman, Pavel ; Jakubec, Petr ; Fricová, Jana ; Vácha, Zdeněk ; Červenák, Jan ; Dvořák, Martin ; Němec, Václav ; Dušková, Markéta ; Fogaš, Igor ; Bačovský, Jiří
Metodika poskytuje doporučení pro správnou praxi dlouhodobého uchovávání předmětů kulturní povahy v paměťových institucích. Předkládá logickou osnovu zohledňující důležité aspekty související s budovami, jejich vnitřním prostředím, bezpečnostními kritérii a možnými riziky, spojenými se způsoby užívání předmětů kulturního dědictví. Metodika si klade za cíl též ozřejmit možnosti vyhodnocování vhodnosti stavebních objektů pro dlouhodobé ukládání předmětů kulturní povahy i ze strany jejich majitelů či provozovatelů tak, aby bylo možné predikovat jejich vliv na uložené fondy a udržitelnost provozu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Komparace úspěšnosti integračních modelů na vybraných zemích EU
Jakubec, Petr
The goal of the submitted thesis: "Comparison of the success of integration models in selected EU countries" is the analysis of the results of the different integration policies of Germany, France and the United Kingdom based on secondary data analysis using the composite indicator method. The first part of the thesis contains conceptualization of concepts and theoretical analysis and the practical part is focused on answering research questions and recommendations to the studied states.
Corporate Network Management Design
Jakubec, Petr ; Štefan,, MARINIČ (referee) ; Ondrák, Viktor (advisor)
The diploma thesis focuses on issue of the corporate network management design that supplies gastronomical customers. Describes possible solution to the problems that are related with the implementation of monitoring system. It contains suggestion of indroducing new work position and documentation (including new guideline), equipment modernization and individual steps to computer network management.
Use of exothermic sleeves for aluminium alloy castings
Jakubec, Petr ; Martinák, Rostislav (referee) ; Kaňa, Václav (advisor)
This master's thesis deals with the influence of the exothermic riser sleeves on the solidification time of aluminum alloys. The thesis is divided into five parts. The first chapter describes solidification of cast alloys. The second chapter deals with the designing of risers. The third chapter is focused on the types of risers. The fourth chapter describes ways of intensification of risers and chemical composition of exothermic and insulating mixtures for production of riser sleeves. The main fifth chapter focuses on experimental measurements of temperatures and solidification time of aluminum alloy in castings, risers and exothermic and insulating riser sleeves.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
4 Jakubec, Pavel
3 Jakubec, Pavol
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.