National Repository of Grey Literature 44 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Proposal for Communication Mix of the Selected Company
Drábková, Zdeňka ; Hradil, Jiří (referee) ; Milichovský, František (advisor)
The bachelor thesis focuses on improving communication mix in company Nešpůrek, Ltd. In theoretical part will be the important concepts of marketing, marketing mix and communication mix. In the analytical part I convert theory to practice. Using SWOT analysis will evaluate the strengths and weaknesses of the company, its opportunities and threats. Result will be in a solution that does not financially impossible and will meet the owners, employees, and most important, our customers.
Liquid flow measurement
Hradil, Jiří ; Fialka, Jiří (referee) ; Beneš, Petr (advisor)
In my master’s thesis, I consider with flow measurement. In shortness is described principle of flow sensors functionality, its advantages and disadvantages. I designed and made device for practice measurement of flow. On this device are installed three flowmeters The characteristic of this flowmeters were measured and evaluated. I made program in LabVIEW to collect and analyze information from instaled flowmeters.
Adaptive parameterization for Aerodynamic Shape Optimization in Aeronautical Applications
Hradil, Jiří ; Rudolf, Pavel (referee) ; Růžička, Pavel (referee) ; Píštěk, Antonín (advisor)
Cílem mé disertační práce je analyzovat a vyvinout parametrizační metodu pro 2D a 3D tvarové optimalizace v kontextu průmyslového aerodynamického návrhu letounu založeném na CFD simulacích. Aerodynamická tvarová optimalizace je efektivní nástroj, který si klade za cíl snížení nákladů na návrh letounů. Nástroj založený na automatickém hledání optimálního tvaru. Klíčovou částí úspěšného optimalizačního procesu je použití vhodné parametrizační metody, metody schopné garantovat možnost dosažení optimálního tvaru. Parametrizační metody obecně používané v oblasti aerodynamické tvarové optimalizace momentálně nejsou připravený na komplikované průmyslové aplikace vyskytující se u moderních dopravních letounů, které mají šípová zalomená křídla s winglety a motorovými gondolami, přechodové prvky spojující např. trup s křídlem atd.. Existuje tedy potřeba nalezení obecné parametrizační metody, která bude aplikovatelná na širokou škálu různých geometrických tvarů. Free-Form Deformation (FFD[1]) parametrizace může, vzhledem ke svým schopnostem při zacházení s geometrií, být odpovědí na tuto potřebu. Adaptivní parametrizace by se měla být schopna automaticky přizpůsobit danému tvaru tak, aby byly její kontrolní body vhodně rozmístěny. Což umožní dostatečnou kontrolu deformací objektu, která zaručí možnost vytvoření optimálního tvaru objektu a splnění geometrických omezení. Primární aplikací takové parametrizační metody je deformace tvaru objektu. Dalším navrhovaným cílem je modifikace FFD parametrizační metody pro současné deformace tvaru objektu a CFD výpočetní sítě, umožnující velké deformace objektu při zachování kvality výpočetní sítě.
Comparison of ultralight aircraft conceptions, with the seats in tandem and side by side positions.
Hartman, Matěj ; Mališ, Michal (referee) ; Hradil, Jiří (advisor)
This Bachelor thesis considers ultra-light aircrafts. The main subjects are an interpretation clause of these aircrafts, their delimitation in terms of law and a development of European standards relating to these ultra-light aircrafts. Furthermore there is considered their construction and materials used for their building and an impact of these materials on aircrafts´s qualities. At the end all the individual aircrafts are compared in their efficiency and ergonomy.
Proposal of Communication Mix of the Selected Company
Drábková, Zdeňka ; Hradil, Jiří (referee) ; Milichovský, František (advisor)
This diploma thesis serves to solve problems of the communication mix at Sushimarket.cz. In the theoretical part, will be introduced basic concepts of marketing, such as the definition of marketing, what is the communication mix, what is the marketing mix, or swot analysis are presented. In the analytical part, the theoretical background will be transferred to the practical part and important analyzes will be performed. With these analyzes we will find in the company a shortcoming that will then be solved in the last part by thesis the best and most efficient method.
Small Jet Engine Exhaust Temperature and Velocity Flowfield Analysis
Hradil, Jiří ; Ing.Martin Babák,Ph.D. (referee) ; Popela, Robert (advisor)
The diploma thesis describes search for propriate change of small jet engine exhaust, based on temperature and velocity flowfield analysis in CFD code Fluent V6.
A computational study on the effects of active flow control to the evolution of the wingtip vortices of a three dimensional wing
Skarolek, Vilém ; Hradil, Jiří (referee) ; Karampelas, Stavros (advisor)
V této diplomové práci byla provedena série numerických výpočtů proudění kolem křídla s aktivním řízením proudu. Výpočty jsou provedeny pro různé úhly náběhu křídla s profilem NACA 0015. Křídlo s zařízením pro aktivní řízení proudu bylo testováno v podmínkách s Machovým číslem M=0,21 a Re= 2500000. Bylo zkoušeno více možných konfigurací s cílem nalézt nejúčinější variantu, která bude zároveň stále energeticky efektivní. Vybraný přístup k aplikaci aktivního řízení na křídle se od ostatních liší. Použito je velkých ploch pro vyfukování vzduchu o nízké rychlosti a zároveň v souvislosti s tím je studována energetická účinnost. Snížení odporu a zvýšení vztlaku je dosaženo změnou řídících veličin. Při určitých specifických podmínkách je zařízení schopno při velmi vysoké energetické účinnosti dosáhnout pro všechny úhly náběhu výrazného snížení odporu, zvýšení vztlaku křídla, nebo obojího zároveň. Maximální pokles odporu křídla na malých úhlech náběhu přesahuje 40% z celkového odporu křídla a stále s dodržením energetické účinnosti.
Aerodynamic analysis and design modifications of L 410 NG aircraft landing gear nacelle
Pukl, Marek ; Hradil, Jiří (referee) ; Popela, Robert (advisor)
This diploma thesis deals with the flow analysis around the landing gear nacelle of L 410 and with its following aerodynamical optimalization. In the first part the calibration is performed on the known geometry which was tested in wind tunnel. The following parts contain own design of the optimal geometry, design of the computional mesh with its numerical solution and results evaluation.
Proposal for Company Marketing Mix Improvement
Hradil, Jiří ; Johnson, Kateřina (referee) ; Novák, Petr (advisor)
This diploma thesis is focused on the analysis and subsequent proposals in individual segments of the marketing mix, which will lead to the achievement of target, which means increasing sales in the company. The diploma thesis contains proposals for expanding the portfolio, increasing attractiveness for customers and increasing the efficiency of processes in the company, which deals with renting advertising places situated on the street furniture.
Corporate Data Management and Backup Design
Batelková, Andrea ; Ing.Jiří Hradil (referee) ; Kříž, Jiří (advisor)
This bachelor thesis deals with the current process of corporate data management and central data backup design at STAVOPROGRES BRNO spol. s r.o. Thesis offers options for changes to make process more optimal. Thesis points to the solution of a central data backup in which all created data will be backed up automatically. Thesis also describes theoretical resources and other options to manage data inside the company.

National Repository of Grey Literature : 44 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 Hradil, Jakub
7 Hradil, Jan
2 Hradil, Jaromír
5 Hradil, Jaroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.