National Repository of Grey Literature 28 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Traffic detection and analysis using SSL/TLS
Hutar, Jan ; Dvořák, Jan (referee) ; Smékal, David (advisor)
This diploma thesis deals with a detection and analysis of secure connections of electro- nic communication through SSL/TLS protocols. The thesis begins with introduction to SSL/TLS protocols. Thereafter, an analysis of messages used to establish secure con- nections using STARTTLS and postal protocols SMTP, POP3, and IMAP was made. Metadata detection and extraction of secured simplex and duplex connections take place using deep packet inspection tools. The tool of choice is the nDPI library from the Ntop project. The library was extended to detect the connections and extract the metadata based on studies and analysis of transmitted messages. Finally, testing is performed on a training data set and a basic analysis of acquired metadata is made.
Video mixer/translator for web-based videoconference system
Hutar, Jan ; Balík, Miroslav (referee) ; Číka, Petr (advisor)
Bachelor s thesis specialises in a basic description, comparing and processing of video standards H.264 and VP8 in real time. Particularly it concerns a support of videoconfe- rence systems working with those mutually incompatible standards. The work enquires and tests two most considerable software devices convenient with basic requirements for working with video in real time and available with LGLP licence respectively FFmpeg and GStreamer. The thesis suggests practice video mix implementation of data input and the way of code translation into required outgoing stream. FFmpeg tool has been used for realization and message of mixer/translator and simple interface has been established available from web browser with assistance of HTML, PHP and Javascript.
Degradation of paper documents and proceeding of reformation: mass deacidification and preservation reformatting
Mařík, Filip ; Hutař, Jan (advisor) ; Vorlíčková, Blanka (referee)
The aim of this bachelor thesis is to introduce the topic of paper degradation and to present possible methods of its reparation, focusing on manufactured paper in particular. The author describes and debates causes and effects of degrading mechanisms faced by storage institutions. Furthermore, the most suitable storage conditions of library collections are discussed. Among other means of reparation, described in the paper, are methods of mass deacidification and of preservation reformatting. Lastly, readers will be acquainted with steps taken by the National Library of the Czech Republic to fight paper degradation.
The influence of employment policy measures on employing persons with disability
Dvořák, Michal ; Tomeš, Igor (advisor) ; Hutař, Jan (referee)
The object of the thesis - The influence of employment policy measures on employing persons with disabilites - is set of employment policy measures applying to emplyoing persons with disabilites in the Czech Republic, and the influence of the measures on employing such persons from 1997 through 2007. The thesis describes development of the measures, analyses the measures costs, and considers the measures influence on the progress of the unemployment rate among persons with disabilites.
Image documentation of historical book holdings and its potential application
Novotný, Jan ; Hutař, Jan (advisor) ; Kučerová, Helena (referee)
Tematicky je bakalářská práce zaměřena na oblast ochrany knihovních fondů, která se zabývá zpřístupňováním a preventivní ochranou vzácných originálů v rámci ochranného reformátování. Popsán je vývoj, jednotlivé formy a typy analogového obrazového záznamu se zřetelem na historické fondy vybraných institucí. Důraz je kladen na historický kontext v souvislosti s novým problémem zpracování a zpřístupňování sekundárních obrazových informací, které by mohly být významným doplňkem zpřístupňování vzácných památek. Práce je rozdělena do 4 hlavních kapitol. V první je zohledněno chronologické a strukturální hledisko vývoje fotografie a mikrofilmu, zachyceny jsou nejčastěji používané typy obrazového záznamu na bázi želatinové vrstvy. Druhá kapitola je věnována výsledkům průzkumu obrazové dokumentace v NK ČR a KNM. Další část je rozdělena na vlastní ochranu fotografických materiálů včetně přehledu hlavních ohrožujících faktorů a na oblast ochrany primárních historických fondů, kdy největší pozornost je věnována nežádoucím účinkům světla při reprodukování a vystavování originálů. V poslední kapitole je popsáno několik specifických případů využití obrazové dokumentace při ochraně vzácných historických fondů. [Autorský abstrakt].
Digitalisation of old prints and manuscripts from collections of the Library of the Military History Institute
Hokynek, Michal ; Hutař, Jan (advisor) ; Vorlíčková, Blanka (referee)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou digitalizace historických fondů Knihovny Vojenského historického ústavu. Práce je uvozena popisem okolností vzniku a vývoje knihovny, jež mají vliv na skladbu sbírek. Na tuto část navazuje přehled jednotlivých fondů knihovny, popis jednotlivých depozitářů knihovny i podmínek, v nichž jsou uloženy historické sbírky. Následuje nástin problematiky ochranného reformátování a zejména digitalizace knihovních fondů. Rozebírány jsou i možnosti zpřístupnění digitálních dokumentů v rámci České republiky. Poslední celek se již věnuje konkrétně možnostem digitalizace starých tisků a rukopisů ze sbírek knihovny VHÚ. Jsou zde uvažovány možnosti financování a způsob provedení digitalizace historických fondů, nechybí zevrubný přehled přístrojů vhodných k digitalizaci vzácných fondů. Závěr práce patří zhodnocení vhodného postupu digitalizace v podmínkách knihovny VHÚ.
History of writing material and writing instruments with the focus on medieval and modern time period in Europe
Paulová, Kristýna ; Hutař, Jan (advisor) ; Večeřová, Petra (referee)
Tato práce popisuje původ a vývoj psacích látek a pomůcek. Je zaměřena především na psací materiály umělého charakteru, které výrazně ovlivnily období středověku a raného novověku v evropské kulturní oblasti. Těmito látkami jsou papyrus, pergamen, papír a s nimi spojené psací pomůcky a inkousty. Práce dále podává stručný přehled vývoje písma jako systému výměny informací, popisuje vývoj latinského písma a paleografie jako vědního oboru. Obsahuje také popis dalších přírodních psacích látek, které lidstvo v minulosti používalo.
The methodology for logical preservation of digital data
Hutař, Jan ; Miranda, Andrea ; Pavlásková, Eliška ; Vašek, Z. ; Hruška, Z.
The Methodology for Logical Preservation of Digital Data presents procedures for long term digital preservation in open source software ARCLib. It focuses mainly on data from library collections. Its goal is to describe a life cycle of stored data, give a definition of preservation process, and propose procedures relevant for preservation of digital data. The Methodology specifies steps necessary for realization of the goal of long term digital preservation on logical level in compliance with recommended international standards ČSN ISO 14721 and ČSN ISO 16363. The Methodology is based on the standards and presents their use in concrete system for long term preservation. The methodology is divided into a general and a specific part, also defining a procedure for self-audit.
Fulltext: content.csg - Download fulltextPDF
Plný tet: Metodika_logicke_ochrany_dig_dat - Download fulltextPDF
Authenticity and Digital Information
Cubr, Ladislav ; Ivánek, Jiří (advisor) ; Sklenák, Vilém (referee) ; Hutař, Jan (referee)
The dissertation focuses on the authenticity of digitized books in the context of their life cycle (production, preservation, access). First the OIAS high-level conceptual framework for lifecycle management of digital documents maintained by organizations is introduced. Then the current situation of digitized books lifecycle management is described. This part is followed by an introducing to relevant conceptualizations of the authenticity of digital documents and these conceptualizations are analyzed and reviewed. Then framework for analysis of authenticity is established based on previous findings. This framework is then used to identify authenticity requirements for digitized books and to develop a domain-specific conceptualization of the authenticity of digitized books. This conceptualization deploys detailed analysis of risks threatening authenticity during lifecycle management of digitized books. The selected topics of this conceptualization are then the source for the next step, which is to develop a recommended practice for maintaining authenticity of digitized books. This practice is further specified for one partial solution to the problem of maintaining the authenticity of digital documents throughout their life cycle, which is a persistent identification system.
Preventive care of historical book collections
Hrubá, Lenka ; Hutař, Jan (advisor) ; Večeřová, Petra (referee)
The aim of the master thesis is to explain and sum up the currently accepted rules of preventive care of historical book collections. It concentrates on the mechanical abuse of them. It aims to make clear what the concept 'historical book collections' mean and what exactly 'the preventive care of them' is. The work also deals with the degradation factors, storage and manipulation problems, conditions of access and possibilities of preservation reformatting.

National Repository of Grey Literature : 28 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
6 Hutar, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.