Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Formalismus v právu
Brezina, Peter ; Kühn, Zdeněk (vedoucí práce) ; Maršálek, Pavel (oponent) ; Škop, Martin (oponent)
Resumé Tématem této práce je "formalismus v právu" jakožto pojem, který se prolíná podstatnou částí moderního právního myšlení. Tato práce ukazuje, že bývá obvykle vnímán jako pojem kritický, avšak bez jednoznačného a ustáleného významu. V nedávné době se však diskuse zahrnující tento pojem proměnila tak, že již zahrnuje také osoby, které se k formalismu pozitivně hlásí. Právě přehled vývoje této diskuse, které se ovšem českého prostředí dosud týkala jenom okrajově, tvoří podstatnou část této práce. Její druhou podstatnou část tvoří samostatné promyšlení místa formalismu v právu, a to v různých jeho ohledech - při interpretaci a aplikaci práva, při jeho tvorbě, i při jeho výuce a v právní vědě. Tato práce je rozdělena do tří nestejných částí, z nichž první se dále člení na tři oddíly. První část se věnuje formalismu jako tématu právněteoretické diskuse během celého 20. století, a jejím záměrem je přiblížit tuto diskusi českému čtenáři. V prvním oddíle se věnuje tématu, které se s kritikou formalizmu v právu v západní právní vědě typicky pojí, a to vystoupení amerického právního realismu v meziválečném období. Ukazuje, že je výrazným a viditelným završením dřívějších kritických snah viditelných na obou stranách Atlantiku již od konce 19. století. Druhý oddíl první části se věnuje situaci po druhé světové...
Stavba 3D tiskárny
Škop, Martin ; Klepárník, Petr (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Cílem této práce je analýza dostupných řešení pro 3D tisk technologií FDM na základě požadavků zadavatelské firmy, sestavení návrhů elektronické a softwarové části řešení 3D tiskárny a následného zapojení elektronických komponent, jejich oživení, ověření funkčnosti a provedení potřebných úprav firmware. Podstatou této práce je zdokumentování činnosti stavby 3D tiskárny a řešení vzniklých problémů. Výsledkem práce je praktická realizace elektronické části 3D tiskárny, včetně ověření základní funkčnosti. Vedlejším přínosem je zpracování technické zprávy k problematice 3D tisku s možností stavby vlastní 3D tiskárny z  PiBot komponent. 

Viz též: podobná jména autorů
1 Škop, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.