National Repository of Grey Literature 522 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Deep Learning for Image Stitching
Šilling, Petr ; Beran, Vítězslav (referee) ; Španěl, Michal (advisor)
Sešívání obrázků je klíčovou technikou pro rekonstrukci objemů biologických vzorků z překrývajících se snímků z elektronové mikroskopie (EM). Současné metody zpracování snímků z EM k sešívání zpravidla využívají ručně definované příznaky, produkované například technikou SIFT. Nedávný vývoj však ukazuje, že konvoluční neuronové sítě dokáží zlepšit přesnost sešívání tím, že se naučí diskriminativní příznaky přímo z trénovacích obrázků. S ohledem na potenciál konvolučních neuronových sítí tato práce navrhuje sešívací nástroj DEMIS, který staví na pozornostní síti LoFTR pro hledání shodných příznaků mezi páry obrázků. Dále práce navrhuje novou datovou sadu generovanou dělením obrázků z EM s vysokým rozlišením na pole překrývajících se dlaždic. Výsledná datová sada je použita pro dotrénování sítě LoFTR a k vyhodnocení nástroje DEMIS. Experimenty na dané datové sadě ukazují, že nástroj je schopen nalézt přesnější shody mezi příznaky než SIFT. Navazující experimenty na obrázcích s vysokým rozlišením a malými překryvy mezi dlaždicemi dále poukazují na výrazně vyšší robustnost oproti metodě SIFT. Dosažené výsledky celkově naznačují, že hluboké učení může vést k prospěšným změnám v oblasti EM, například k umožnění menších překryvů mezi snímanými obrázky.
Restoration of X-Ray Images with Geometric Blur
Sokol, Juraj ; Španěl, Michal (referee) ; Hradiš, Michal (advisor)
This thesis aims to compare various image restoration methods on x-ray images. These methods use point spread function to remove blur introduced in images. These methods are experimentally compared.
Computer Interface Based on User's Head Position
Chmiel, Filip ; Španěl, Michal (referee) ; Beran, Vítězslav (advisor)
This paper presents the method for a head pose and orientation detection based on computer vision techniques. The method is based on the AdaBoost approach for initial face recognition and the optical flow technique for further object tracking. The detection results are further interpreted and stabilized. The method is designed for usage in designing and building the innovative user interfaces.
Interactive Manipulation with 3D Objects in Virtual Space with Using Microscribe 3D Scanner - 3D Mouse
Bělín, Jan ; Španěl, Michal (referee) ; Kršek, Přemysl (advisor)
This bachelor's thesis is concerned with making manipulator for digitizer MicroScribe, that can be in present found at Department of computer graphics and multimedia at Faculty of information technology at Brno University of technology. Reader becomes acquainted with theory of matrixes and three-dimensional transformations at the beginning and then the communication with digitizer MicroScribe is explained. At last parts of this thesis is reader introduced into concept and implementation of manipulator itself.
Image Texture Representation and Detection
Zachar, Tomáš ; Ševcovic, Jiří (referee) ; Španěl, Michal (advisor)
This bachelor's thesis presents methods used for texture classification and implements programme which is able to realize simple classification and which is capable of generating dynamic bank of filters according to actual texture library. For feature extraction is used combination of Gabor filters with Hu-moments. As classifier there is used algorithm SVM.
Post Stamp Perforation Recognition
Koníček, Vladimír ; Láník, Aleš (referee) ; Španěl, Michal (advisor)
Post stamp perforation recognition is important factor in authentication of post stamps. Type and perforation size have major influence on price of post stamps. This Masters thesis is handling suggestion of detector of post stamp perforation. Goal of this work is to create application, which will recognize perforation size from photography of post stamp. Application is using OpenCV library.
Mapping the Motion of People by a Stationary Camera
Valchář, Vít ; Španěl, Michal (referee) ; Herout, Adam (advisor)
This thesis deals with detection and mapping the motion of people from a video record. It explains methods for image detection and their usage in real application. The output of this thesis are two applications, one for pedestrian detection and the second for displaying detected data.
3D Triangles Polygonal Mesh Conversion on 3D Spline Surfaces
Jahn, Zdeněk ; Španěl, Michal (referee) ; Kršek, Přemysl (advisor)
This bachelor's thesis deals with the problem of the remeshing of unstructured triangular 3D meshes to more suitable representations ( quadrilateral meshes or spline surfaces ). It explains the basic problems related with the unstructured meshes and the reasons for its solution. It classifies the usable methods, describes the most suitable candidates briefly. It follows the chosen method in detail - both the theoretical matter and the specific implementation.
3D Objects Reconstruction from Image Data
Cír, Filip ; Kršek, Přemysl (referee) ; Španěl, Michal (advisor)
This paper deals with 3D reconstruction of objects from image data. There is describes theoretical basis of the 3D optical scanning. Handheld 3D optical scanner setup is described composed of a single camera and a line laser whose position is fixed with respect to the camera. Set of image markers and a simple real-time detection algorithm are proposed. Detected markers are used to estimate position and orientation of the camera. Finally, laser detection and triangulation of points lying on object surface are discussed.
Content Based Photo Search
Valenta, Martin ; Mlích, Jozef (referee) ; Španěl, Michal (advisor)
This work deals with methods appropriate to content based photo search, design and implementation of subsequent applications for searching buildings. Purpose of the application is to create an interactive guide to the city using a combination of Web and client technologies (mobile, desktop). There are subscribed in detail the steps of recognition. A key points of the image are extracted by SURF. A visual dictionary is calculated with k-means algorithm. The dictionary is weighted by TF- IDF. To describe the image data is used a Bag of Words method. The text also mentions the new trends in this area and summarizes the application design and implementation results achieved.

National Repository of Grey Literature : 522 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Španěl, Martin
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.