Original title: Metodika správy a evidence tkáňové zoologické sbírky a determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA
Translated title: Methods for storing and archiving zoological tissue collections, and identification based on DNA barcoding
Authors: Aghová, Tatiana ; Benda, Petr ; Brejcha, Jindřich ; Dolejš, Petr ; Kyralová, Eva ; Mlíkovský, Jiří ; Moravec,Jiří ; Šanda, Radek ; Štundl, Jan ; Tkoč, Michal ; Vondráček, Dominik
Document type: Methods
ISBN: 978-80-7036-625-7
Year: 2019
Language: cze
Publisher: Národní muzeum
Keywords: collecting of animals; depositary conditions; DNA barcoding; extraction of DNA; museum material; Polymerase chain reaction; sequencing; analýza DNA; analýza sekvencí; determinace; evidence zoologické sbírky; extrakce DNA; muzejní materiály
Project no.: DG16P02B038 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo kultury
Note: Schvalovací orgán: Ministerstvo životního prostředí; Číslo jednací schvalovacího osvědčení: MZP/2019/630/3233
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: National Museum (web)
External URL: https://www.nm.cz/muzeum/odborna-cinnost/metodika-determinace-zoologickeho-sbirkoveho-materialu-na-zaklade-analyzy-dna-a-spravy-a-evidence-tkanove-zoologicke-sbirky

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-408922


The record appears in these collections:
Culture > Museums > National Museum
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2020-01-10, last modified 2021-03-13


Fulltext:
Download fulltext PDF [Download] (plný text metodiky)
Download fulltext PDF [Download] (protokol o schválení metodiky)
Download fulltext PDF [Download] (recenzní posudek - Just)
Download fulltext PDF [Download] (recenzní posudek - Rolečková)
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share