National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Antipredatory behaviour, sexual selection and reproductive success in domestic sparrow (Passer domesticus).
Klvaňová, Alena ; Exnerová, Alice (advisor) ; Mlíkovský, Jiří (referee) ; Procházka, Petr (referee)
Anti-predator behaviour, sexual selection and reproductive success in the House Sparrow Passer domesticus Alena Klvaňová Summary of the thesis Individual components of parental care are disproportionally distributed among the parents in the House Sparrow. While the female broods the nestlings more often and feeds them more frequently, the male defends the nest more intensely. In an experimental study the parents did not adjust their nest defence intensity to behaviour of their partners, nor to brood parameters. Only males tended to defend the sooner broods more intensely, which is in concordance with the "brood value hypothesis". Male contribution to nestling feeding affected their body mass. Male nest defence intensity increased with the size of their melanin ornament. Thus, we assume that the ornament could signal male investment in this component of parental care, while it does not correlate with feeding frequency and time spent by incubation. This output is probably caused by pleiotropic effect of genes regulating melanogenesis, affecting e. g. testosterone plasma level, which is associated with increased agression and lower intensity of other components of parental care as nestling provisioning or incubation. We have also aked the question whether the anti-predator strategy in House Sparrow is stable...
Archeozoology of the Czech Eneolithic
Kyselý, René ; Horáček, Ivan (advisor) ; Beneš, Jaromír (referee) ; Mlíkovský, Jiří (referee)
This dissertation is a contribution to the understanding of animal history and the relationship between man and animal during the Eneolithic, i.e. spanning the period ca 4500 - 2200 BC. The Eneolithic period differs from the Neolithic in more respects. Traditionally the development of metallurgy (copper) is considered as the primary cause of social economic changes; however Sherratt's theory of a "secondary products revolution" points at the fundamental relevance of a rapid change from the use of primary animal products (meat, skin etc.) to the use of secondary products (milk, wool, labour, mainly yoke) precisely in the period corresponding with the Bohemian Eneolithic. Nevertheless this theory is still being discussed and criticised and, considering possible mosaic nature of the palaeoeconomic situation, it should first be verified at local and regional levels. The author of this thesis analysed in detail ca. 49 500 osteological finds from archaeological settlements in Bohemia, from which ca 13 500 could be zoologically closely determined. Further data were adopted from publications of Czech and Moravian sites (ca. 22 000 finds, from which 11 000 were determinable). This material was subjected to detailed archaeozoological analysis with a unified methodology and techniques covering taphonomy,...
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky: vyhodnocení stavu‚ prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu‚ výzkum a definování strategie managementu
Český svaz ochránců přírody, Praha ; Samek, Radko ; Mlíkovský, Jiří ; Stýblo, Petr
Cílem projektu je 1. Sjednotit relevantní českou terminologii používanou v jednotlivých biologických a dalších oborech, a to mezi sebou a s evropskou terminologií, 2. Sestavit přehled nepůvodních druhů, které se v současnosti vyskytují nebo v nedávné minulosti vyskytovaly na území České Republiky (dále jen "nepůvodní druhy"), 3. Pro vybrané nepůvodní druhy sestavit jejich profily, zejména s ohledem na to, jaký je jejich původ, kdy a jak se na území ČR dostaly jaký je charakter jejich výskytu v ČR (rozšíření, prostředí atd.), zda a jak ovlivňují místní druhy chápané jako původní a místní biotopy/ekosystémy, na prognózu jejich další existence v ČR a na návrh, zda a jak jejich další existenci v ČR ovlivnit legislativně a/nebo prakticky, 4. Sestavit přehled druhů, u nichž je předpoklad, že se na území ČR mohou za pomoci člověka dostat v dohledné době, a to zejména s ohledem na druhy, které by mohly negativně či pozitivně ovlivnit místní druhy a/nebo biotopy/ekosystémy, 5. Zmapovat příčiny a cesty vědomého i nevědomého dovozu nepůvodních druhů do ČR a zhodnotit jejich význam a 6. Celkově zhodnotit význam nepůvodních druhů z hlediska ochrany přírody ČR a navrhnout strategii přístupu k nim. Plánovanými výstupy jsou kniha na odborné úrovni, brožura na úrovni populárně-odborného textu a www stránka (http://www.ndff.cz/). Zpráva obsahuje části: úvodní informace, cíle a rozpis projektu, přehled základní terminologie, struktura fact-sheetu, vyplňování fact-sheetu, klasifikace a terminologie, tvorba map, zpracování souhrnných kapitol. Příklady obecných kapitol a jednotlivých fsh.
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky: vyhodnocení stavu‚ prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu‚ výzkum a definování strategie managementu
Český svaz ochránců přírody, Praha ; Samek, Radko ; Mlíkovský, Jiří ; Stýblo, Petr
Cílem projektu je 1. Sjednotit relevantní českou terminologii používanou v jednotlivých biologických a dalších oborech, a to mezi sebou a s evropskou terminologií, 2. Sestavit přehled nepůvodních druhů, které se v současnosti vyskytují nebo v nedávné minulosti vyskytovaly na území České Republiky (dále jen "nepůvodní druhy"), 3. Pro vybrané nepůvodní druhy sestavit jejich profily, zejména s ohledem na to, jaký je jejich původ, kdy a jak se na území ČR dostaly jaký je charakter jejich výskytu v ČR (rozšíření, prostředí atd.), zda a jak ovlivňují místní druhy chápané jako původní a místní biotopy/ekosystémy, na prognózu jejich další existence v ČR a na návrh, zda a jak jejich další existenci v ČR ovlivnit legislativně a/nebo prakticky, 4. Sestavit přehled druhů, u nichž je předpoklad, že se na území ČR mohou za pomoci člověka dostat v dohledné době, a to zejména s ohledem na druhy, které by mohly negativně či pozitivně ovlivnit místní druhy a/nebo biotopy/ekosystémy, 5. Zmapovat příčiny a cesty vědomého i nevědomého dovozu nepůvodních druhů do ČR a zhodnotit jejich význam a 6. Celkově zhodnotit význam nepůvodních druhů z hlediska ochrany přírody ČR a navrhnout strategii přístupu k nim. V roce 2004 byla zpracovaná úvodní studie k projektu. Informace k projektu jsou na stránce http://www.ndff.cz/.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.