T. G. Masaryk Water Research Institute

Latest additions:
2023-07-27
10:17

Detailed record
2023-07-27
10:08

Detailed record
2023-07-27
09:54

Detailed record
2022-09-20
09:53

Detailed record
2022-02-09
11:03
Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy
Mlejnková, Hana
Historie a současnost Vranovské přehrady, Brněnské přehrady a vodního díla Nové Mlýny. Vzpomínky pamětníků, z archivů, pamětních knih, obecních kronik ad.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2022-01-27
09:18
Výroční zpráva 2020
Nistler, Josef
Složení orgánů instituce a jejich činnost. Profil instituce podle zřizovací listiny a informace o změnách. Činnost VÚV TGM, v.v.i., v roce 2020, seznam zakázek, anotace projektů, předpokládaný vývoj organizace v roce 2021, publikační a ediční činnost. Výrok auditora. Roční účetní závěrka 2020
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-09-17
08:10
Postupy využití a aplikace biochemických přípravků při řešení kvality vodního prostředí a stavu sedimentů vodních prvků v rámci památkové péče
Rozkošný, Miloš ; Hudcová, Hana ; Kratina, Josef ; Sedláček, Pavel ; Dzuráková, Miriam
Památkový postup obsahuje poznatky a návod k využití biologických a biochemických přípravků, které by podle dosažených zkušeností měly přispět k úpravě nevyhovujícího stavu vodního prostředí z hlediska kvality vody, nadměrného růstu řas, zvýšení zákalu, zápachu a zhoršení podmínek pro život ryb. Výskyt těchto potíží bývá spojen s rozkolísáním obsahu kyslíku a pH vody, výskytem toxických forem kovů, amoniaku apod. Jedna z částí je věnována možnosti aplikace přípravků k redukci organické složky sedimentů a snížení jejich objemu. Uvedena jsou doporučení k provedení průzkumu sedimentů, analýze jejich složení a stanovení vhodného postupu aplikace přípravků. Součástí památkového postupu je dokumentace k výrobě kultivačního zařízení pro biologické přípravky, popis jeho provozu a údržby.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-04-16
07:39
Zásady udržitelnosti rybí obsádky vodních prvků kulturních památek a historických sídel
Adámek, Zdeněk ; Rozkošný, Miloš ; Hudcová, Hana ; Kratina, Josef ; Sedláček, Pavel
Předmětem památkového postupu je uvést do praxe vhodné a ověřené zásady složení rybích obsádek vodních prvků kulturních památek, jak pro produkční rybníky a nádrže, tak pro okrasné nádrže a bazény. Současně přináší informace o metodách řízení rybích obsádek, zásadách vysazování dravých ryb, využití ryb k biomelioraci prostředí vodních prvků. Přehledně uvádí i doporučení k údržbě a péči o chované ryby. Aby toho bylo možné dosáhnout, zahrnuje i část zaměřenou na stanovení a popis vhodného přístupu řešení ke zlepšení stavu vod, včetně kvality vody, a zajištění udržitelnosti rybí obsádky. Součástí památkového postupu je i stručný rozbor problematiky degradace prostředí nádrží a rybníků z pohledu přežití ryb, vlivem znečištění a eutrofizace vod. Popisuje i jednotlivé příčiny způsobující nevhodný stav vodního prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record