Original title: Postupy využití a aplikace biochemických přípravků při řešení kvality vodního prostředí a stavu sedimentů vodních prvků v rámci památkové péče
Translated title: Procedures of the use and application of the biochemical preparations to the aquatic environment quality and water elements sediment state adjustment in the frame of cultural heritage management
Authors: Rozkošný Miloš ; Hudcová Hana ; Kratina Josef ; Sedláček Pavel ; Dzuráková Miriam
Document type: Methods
ISBN: 978-80-87402-78-8
Year: 2020
Language: cze
Publisher: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i.
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: biological preparation; cultural monuments; heritage reservation; historic gardens; ornamental ponds; sediment; water elements; water quality; biologické přípravky; historické zahrady; kulturní památky; kvalita vody; okrasné nádrže; památkové rezervace; sediment; vodní prvky
Project no.: DG16P02M032 (CEP)
Funding provider: MK ČR
Citation: Rozkošný, M., Hudcová, H., Kratina, J., Sedláček, P., Dzuráková, M.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: T. G. Masaryk Water Research Institute (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432036


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > T. G. Masaryk Water Research Institute
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2020-09-17, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share