Original title: Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy
Translated title: Flooded cultural and natural heritage of South Moravia
Authors: Mlejnková, Hana
Document type: Monographs
ISBN: 978-80-87402-52-8
Year: 2016
Language: cze, cze
Publisher: Praha ; Brno : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Abstract: Historie a současnost Vranovské přehrady, Brněnské přehrady a vodního díla Nové Mlýny. Vzpomínky pamětníků, z archivů, pamětních knih, obecních kronik ad.
Keywords: Brno dam; floodplain; Nové Mlýny; protection of monuments; south Moravia; village; Vranov dam; Brněnská přehrada; Morava jižní; Nové Mlýny; obec; ochrana památek; Vranovská přehrada; území zátopové
Citation: Odborníci z oborů historie, vodního hospodářství, hydrobiologie, hydrochemie, geografie, jakosti vod a krajinné ekologie se v této knize pokusili o objektivní posouzení narušení historické, sociálně-kulturní a ekologické kontinuity území, pozměněných vodohospodářskými úpravami a porovnání stavu společnosti, kultury, krajiny, vodních toků, vodních ploch a jejich využívání, biotopů a dalších složek utvářejících kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy, před a po zatopení velkých území při výstavbě přehrad.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: T. G. Masaryk Water Research Institute (web)
External URL: https://www.vuv.cz

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-455358


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > T. G. Masaryk Water Research Institute
Author works > Monographs
 Record created 2022-02-09, last modified 2022-02-09


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share