Název: Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy
Překlad názvu: Flooded cultural and natural heritage of South Moravia
Autoři: Mlejnková, Hana
Typ dokumentu: Monografie
ISBN: 978-80-87402-52-8
Rok: 2016
Jazyk: cze
Nakladatel: Praha ; Brno : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Abstrakt: Historie a současnost Vranovské přehrady, Brněnské přehrady a vodního díla Nové Mlýny. Vzpomínky pamětníků, z archivů, pamětních knih, obecních kronik ad.
Klíčová slova: Brněnská přehrada; Morava jižní; Nové Mlýny; obec; ochrana památek; Vranovská přehrada; území zátopové; Brno dam; floodplain; Nové Mlýny; protection of monuments; south Moravia; village; Vranov dam
Citace: Odborníci z oborů historie, vodního hospodářství, hydrobiologie, hydrochemie, geografie, jakosti vod a krajinné ekologie se v této knize pokusili o objektivní posouzení narušení historické, sociálně-kulturní a ekologické kontinuity území, pozměněných vodohospodářskými úpravami a porovnání stavu společnosti, kultury, krajiny, vodních toků, vodních ploch a jejich využívání, biotopů a dalších složek utvářejících kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy, před a po zatopení velkých území při výstavbě přehrad.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (web)
Externí umístění souboru: https://www.vuv.cz

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-455358


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > Veřejné výzkumné instituce > Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Autorské práce > Monografie
 Záznam vytvořen dne 2022-02-09, naposledy upraven 2023-12-11.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet