National Repository of Grey Literature 36 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Hyperloop – mirage or useful technology of the future? - A literature/information search study
Gerža, Martin ; Langerová, Petra (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tato bakalářská práce je zaměřena na revoluční technologii zvanou hyperloop. Cílem této práce je shromáždění relevantních informací o konceptu hyperloopu. Práce se zabývá stručnou historií hyperloopu počínaje prvním konceptem hyperloopu, vysvětlením základní infrastruktury a výčtem technologií použitých v tomto konceptu. Dále jsou uvedené vybrané společnosti pracující na technologii hyperloopu spolu s jejich úspěchy a návrhy. Práci uzavírá výčet problémů a výzev, se kterými se vývoj hyperloopu potýká, projekty, které prochází vývojem a stručný pohled do budoucnosti.
Space Exploration of Mars
Válek, Jiří ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato bakalářská práce shrnuje minulé a současné mise k Marsu a uvádí objevy, úspěchy a technologie použité během jednotlivých misí. První kapitola se zaměřuje na první průzkumné mise Sovětského svazu a Spojených států během studené války a popisuje důležité úspěchy jednotlivých misí. Dále tato práce pojednává o roverech, jako jsou Opportunity, Spirit, Curiosity a také o Perseverance, které byly navrženy pro mobilní průzkum povrchu planety. Poslední část této práce se zabývá možností vyslání lidské posádky na tuto planetu, stavbou habitatů a samotnou cestou mezi Zemí a Marsem. V této kapitole jsou také nastíněna zdravotní rizika a různé problémy, kterým by posádka během takové mise musela čelit.
Floating cities - intriguing concept or utopia (literary and information search study)
Kunzo, Dávid ; Walek, Agata (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tato práce představuje a vysvětluje technologie spojené s výstavbou a využitím plovoucích měst a související projekty v Jižní Koreji, Singapuru a Japonsku. Dalším cílem je pochopit potenciální dopad plovoucích měst a pobřežních obranných opatření na okolní životní prostředí a naopak. Vzhledem k tomu, že řada projektů, jako je Oceanix city a Green Float, je stále v počáteční fázi, je třeba zvážit, zda lze problémy pobřežních komunit těmito technologiemi vyřešit a zda je to vůbec dosažitelné s ohledem na finanční okolnosti a možná omezení ze strany použitých materiálů. Nakonec práce poskytne shrnutí dostupných informací a určení důvodů, důvody, proč tyto stavby zatím nejsou široce rozšířeným řešením.
Technology of Online Voting Systems
Kováč, Michal ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato práce pojednává o konceptu volení online. Krátce popisuje jaké další volební metody se v demokratických zemí používají. Detailně popisuje země které používají online volení (celostátně a částečně) a take země, které pilotovali nebo zkoušeli používat online volby a také z jakého důvodu přestali. V posledních dvou částech se práce zabývá pozitivy a negativy které online volební systémy mohou představovat, včetně analýzy volebních dat z Estonska.
ICT in language education in Universities
Šmarda, Pavel ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Předmětem této bakalářské práce je rešerše vhodných a kvalitních softwarových nástrojů, které mohou být použity jako podpůrný element v jazykovém vzdělávání na univerzitách. Rešerše se také zaměřila na softwarové řešení, které lze také použít jako parciální nebo komplexní náhradu prezenční výuky. Práce obsahuje úvod do problematiky, definici a rozdělení základních skupin softwarů a rešerši software s jejich detailním popisem.
British VS. American English – A comparative study
Ohrazda, David ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání rozdílů Britské a Americké angličtiny, dvou nejrozšířenějších variací anglického jazyka, který je po celém světě využíván ať už jako mateřský jazyk nebo vyučovaný druhý jazyk pro snazší mezinárodní komunikaci. Práce se stručně zabývá historií jazyka a následně rozebírá rozdíly v oblastech gramatiky, výslovnosti a slovníku s příklady dané problematiky. Práce rovněž pojednává o kulturních vlivech, které ovlivnily vývoj jazyka. Pro práci jsem použil knižní a internetové zdroje. Hlavním cílem bakalářské práce je poskytnout a ukázat jakým způsobem se jeden jazyk může lišit na základě odlišné národnosti.
Current trends in the airline industry
Štourač, Filip ; Sedláček, Pavel (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Cílem této bakalářské práce je popsat současné trendy v leteckém průmyslu a nastínit předpokládaný budoucí vývoj v této oblasti. Úvod práce začíná stručným shrnutím historie letectví, které je následováno krátkým popisem současného leteckého průmyslu. Další kapitola se zabývá ekologickými technologiemi a udržitelností letectví se zaměřením na 3D tisk, ekologické letecké palivo a 2 rozdílné typy proudového motoru: LEAP od společnosti CFM a Geared turbofan od Pratt&Whitney. Následuje třetí kapitola s přehledem bezpečnostních technologií ve které je popsán systém GPWS, senzory snímající kontaminaci ranveje a automatizace. Další kapitola se pak zabývá aktuálními změnami v technologiích údržby, způsobenými rostoucím trendem Internetu věcí. Poslední kapitola čtenáři odhaluje předpokládaný budoucí vývoj leteckého průmyslu.
Use of GPS in the Car Industry Oriented on Self-driving Vehicles
Gróf, Marko ; Sedláček, Pavel (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla. Hlavním cílem bylo přiblížit GPS systém jako takový, jeho využití v autonomních vozidlech, vysvětlit výhody i nevýhody těchto automobilů a popsat různé hardwary a softwary, které dále využívají. První polovina práce nejprve do velkých detailů charakterizuje GPS, aby se čtenář seznámil s tím, jak navigační systém pracuje. V druhé části se čtenář dozví o autonomních vozech, do jakých úrovní jsou rozdělena, a které systémy používají. Dále jsou zde popsány výhody a nevýhody těchto vozidel a také hlavní rozdíly mezi dnešními a autonomními auty. Závěr této práce je soustředěn na benefity inteligentní dopravy, ale i na pohled do budoucnosti vozidel či celé dopravy.
Current trends in the airline industry
Štourač, Filip ; Sedláček, Pavel (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Cílem této bakalářské práce je popsat současné trendy v leteckém průmyslu a nastínit předpokládaný budoucí vývoj v této oblasti. Úvod práce začíná stručným shrnutím historie letectví, které je následováno krátkým popisem současného leteckého průmyslu. Další kapitola se zabývá ekologickými technologiemi a udržitelností letectví se zaměřením na 3D tisk, ekologické letecké palivo a 2 rozdílné typy proudového motoru: LEAP od společnosti CFM a Geared turbofan od Pratt&Whitney. Následuje třetí kapitolou s přehledem bezpečnostních technologií ve které je popsán systém GPWS a senzory snímající kontaminaci ranveje. Další kapitola se pak zabývá aktuálními změnami v technologiích údržby, způsobenými rostoucím trendem Internetu věcí. Poslední kapitola čtenáři odhaluje předpokládaný budoucí vývoj leteckého průmyslu.
Science Fiction and the Prediction of Technology, Past and Present
Skorobogatova, Margarita ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat, zda-li sci-fi dokáže predikovat budoucí vývoj technologií. První kapitola představuje sci-fi spisovatele 19. a 20. století, kteří předpovídali řadu technologických vynálezů vyskytujících se v současnosti. Druhá kapitola se zabývá sci-fi kinematografií, která je popsána a doložena příklady z sci-fi filmů a televizních seriálů. Poslední kapitola je základem různorodých technologických vynálezů současnosti, které jsou popsány a demonstrovány režiséry sci-fi filmů, a považovány za nejvíce pravděpodobné přiklady, které můžou být realizovány v blízké budoucnosti. Závěr popisuje výsledky provedených výzkumů a definuje případný vývoj v budoucnu.

National Repository of Grey Literature : 36 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Sedláček, Patrik
34 Sedláček, Petr
2 Sedláček, Petr,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.