Institute of Scientific Instruments

Latest additions:
2023-07-09
00:41
SMV-2023-03: Držák autoemisních katod
Knápek, Alexandr ; Horáček, Miroslav ; Klein, Pavel
Smluvní výzkum (SMV) se zabývá vývojem modulárního držáku pro vývoj a testování auto-emisních katod v podmínkách ultra-vysokého vakua. Výzkum kombinuje znalosti z vakuové techniky, silnoproudé elektrotechniky a povrchové fyziky k dosažení spolehlivého zařízení, které umožňuje pracovat s polně-emisními katodami ve vakuových podmínkách, a to v diodové a triodové konfiguraci. Hlavním výstupem pro objednavatele je výkresová dokumentace, která umožňuje aparaturu replikovat a dále jeden kus funkčního prototypu, který byl v rámci SMV zkonstruován k ověření funkcionality.

Detailed record
2023-02-26
00:14
Unfolded Low-rank + Sparse Reconstruction for MRI
Mokrý, O. ; Vitouš, Jiří
We apply the methodology of deep unfolding on the problem of reconstruction of DCE-MRI data. The problem is formulated as a convex optimization problem, solvable via the primal-dual splitting algorithm. The unfolding allows for optimal hyperparameter selection for the model. We examine two approaches - with the parameters shared across the layers/iterations, and an adaptive version where the parameters can differ. The results demonstrate that the more complex model can better adapt to the data.

Detailed record
2023-02-26
00:14
Correction of gradient pulse shape distortions in radial MRI
Vitouš, Jiří
This paper focuses on the optimization of gradient-pulse shapes in MRI measurement. The main topic investigated in this paper is optimization of slice-selective gradient, where imperfections may produce phase distortion in the resulting image and also signal loss in the acquired signal. A method for correction is proposed based on the Nelder-Mead algorithm followed by coordinate ascent search in the neighborhood of the found solution. The adjustment is evaluated using a simple Fast low angle shot (FLASH) sequence with radial readout. The results show a significant improvement in the Free induction decay (FID) signal magnitude, echo stability, and an improvement in the homogeneity of image phase.

Detailed record
2023-02-26
00:14
Effect Of Al2O3 Barrier On The Field Emission Properties Of Tungsten Single-Tip Field Emitters
Burda, Daniel ; Knápek, Alexandr
This research aims to obtain a more in-depth understanding of the field emission properties of tungsten single-tip field emitters (STFEs) coated with a several tens of nanometer thin barrier of Al2O3. The introduction of an additional barrier into the metal-vacuum interface system of the emitter can be beneficial to improve its performance. The tungsten emitters were prepared using a two-step electrochemical drop-off etching technique. Thin oxide barrier coatings were prepared by using low-temperature atomic layer deposition (ALD), a chemical vapor deposition technique. Field emission was studied in an internally developed field emission microscope (FEM) working in UHV vacuum (< 1·10−7 Pa), and the experimental field emission data were analyzed by the so-called Murphy-Good plotsThe value of the local work function of the grown oxide layer were investigated using Ultra-violet photoelectron spectroscopy (UPS).

Detailed record
2023-02-12
22:32
Optický rezonátor pro laserový systém s ultra úzkou spektrální čarou
Pravdová, Lenka ; Hrabina, Jan ; Čížek, Martin ; Číp, Ondřej ; Procháska, František ; Beneš, Jiří
Navrhli jsme optický rezonátor pro zúžení šířky spektrální čáry standardního komerčního laseru. Optický Fabry-Perotův rezonátor je navržen jako polokulový se všemi součástmi z materiálu ULE teplotou nulové roztažnosti při 33°C. Nosná police z materiálu Zerodur je izolována od rezonátoru dvěma O-kroužky z Vitonu. Rezonátor je umístěn v hliníkové komoře s přímou stabilizací teploty. 2. teplotní stabilizaci zajišťují 4 Peltierovy moduly umožňující výměnu tepla mezi měděným pláštěm a okolím sestavy. Nerezový plášť funguje jako pasivní izolace a mechanická ochrana systému.

Detailed record
2023-02-12
22:32
Měření stability magnetického pole pomocí 40Ca+ iontu
Pham, Minh Tuan ; Lešundák, Adam ; Čížek, Martin ; Podhora, L. ; Řeřucha, Šimon ; Jedlička, Petr ; Slodička, L. ; Lazar, Josef ; Číp, Ondřej
Jedno z hlavních omezení při dlouhodobém měření absolutní frekvence hodinového přechodu je kolísání magnetického pole. Časově proměnlivá fluktuace vnějšího magnetického pole vede k frekvenčním posunům Zeemanových komponent a tím dochází ke snížení frekvenční stability optických hodin v čase. V současné době jsou obvykle optické atomové reference realizovány s pomocí jediného iontu. Škálování počtu iontů k vyšším hodnotám však přináší nesporný benefit ve formě vysokého poměru signálu a šumu a tím ke zefektivnění celého procesu měření. Ionty jsou v tomto případě roztaženy na velkou plochu a vytvářejí tzv. iontové Coulombovské krystaly. Kromě prostorové stability magnetického pole je pak při práci s Coulombovskými krystaly obzvláště důležitá i homogenita magnetického pole. Nadměrnou magnetickou perturbaci lze výrazně snížit překrytím sestavy magnetickým stíněním nebo použitím permanentních magnetů namísto konvenčně používaných magnetických cívek. Další metodou je průměrování na více hladinových přechodů. Tento příspěvek představuje jednoduchou metodu měření stability magnetického pole v poloze iontu.

Detailed record
2023-02-12
22:32
Laserové a optovláknové měřící systémy pro jadernou energetiku
Mikel, Břetislav ; Jelínek, Michal
Na pracovišti Koherenční optiky ÚPT AVČR se dlouhodobě zabýváme optickými a optovláknovými technologiemi a měřícími metodami. V současné době disponujeme zkušenostmi ve výzkumu a vývoji systému a senzorů s Braggovými mřížkami, laserových interferometrů a v neposlední řadě i optovláknových senzorů ionizujícího záření.

Detailed record
2023-02-12
22:32
Příprava fázových binárních mřížek pomocí elektronové litografie a reaktivního iontového leptání pro výrobu optických vláknových senzorů
Krátký, Stanislav ; Kolařík, Vladimír ; Mikel, Břetislav ; Helán, R. ; Urban, F.
Příspěvek se zabývá přípravou fázových binárních masek pomocí elektronové litografie a reaktivního iontového leptání pro potřeby výroby optických vláknových senzorů. Zkoumalo se ladění hloubky mřížek pro potlačení účinnosti různých kombinací nežádoucích difrakčních řádů pro danou periodu mřížky a její střídu. Byly porovnány teoretické simulace s měřeními na vyrobených mřížkách.

Detailed record
2023-02-12
22:32
Optovláknový dozimetr
Jelínek, Michal ; Mikel, Břetislav
V současné době existuje poptávka jaderného zařízení po optických metodách měření záření gama. Pro taková měření potřebujeme velmi robustní měřicí metody a sofistikované vybavení. Vhodná jsou křemíková optická vlákna spojená s krystalovými scintilátory, u kterých uvádíme výsledky z jejich realizace. Scintilátory detekují záření gama a křemíková optická vlákna přenášejí scintilační světlo ze scintilátoru do detektoru. K přenosu viditelného světla ze scintilátorů do detektoru jsme použili komerčně dostupná křemíková optická vlákna o průměru až 1,5 mm s různými numerickými aperturami.

Detailed record
2023-02-12
22:32
Systém pro skenování spektrálních čar kyanovodíku (H13C14N)
Hošek, Martin ; Řeřucha, Šimon ; Hrabina, Jan ; Čížek, Martin ; Pravdová, Lenka ; Číp, Ondřej
Definice jak metru, tak sekundy stojí na přesně měřené frekvenci. Vhodným zdrojem takovéto frekvence jsou lasery stabilizované na molekulární páry, přičemž He-Ne lasery stabilizované na páry jódu představují stavební kámen mezi zdroji stabilní frekvence ve viditelném spektru. Na druhou stranu infračervená část spektra (především v 1550 nm C-pásmu) je z metrologického pohledu zajímavá díky levným a široce dostupným komponentům. Široce užívaným absorpčním médiem na 1550 nm jsou izotopy acetylenu (12C2H2, 13C2H2), zatímco H13C14N představuje alternativu, která pokrývá širší část spektra, a navíc velmi dobře koresponduje s telekomunikačním C-pásmem. 2ν3 rotačně-vibrační pásmo bylo již dříve zkoumáno, v důsledku použití ne tak přesných metod jsou ovšem dostupná data méně přesná nežli ta pro acetylen. My prezentujeme metodu, které povede k přesnému proměření kyanovodíkových absorpčních čar s potenciálem pro uvedení HCN do Mise en Pratique, což by znamenalo, že lasery stabilizované na absorpční čáry kyanovodíku budou mezinárodně uznané jako přesný zdroj frekvence pro realizaci laserových etalonů.

Detailed record