Institute of Scientific Instruments

Latest additions:
2021-03-28
00:01
Deep learning for magnetic resonance spectroscopy quantification: A time frequency analysis approach
Shamaei, Amirmohammad
Magnetic resonance spectroscopy (MRS) is a technique capable of detecting chemical compounds from localized volumes in living tissues. Quantification of MRS signals is required for obtaining the metabolite concentrations of the tissue under investigation. However, reliable quantification of MRS is difficult. Recently deep learning (DL) has been used for metabolite quantification of MRS signals in the frequency domain. In another study, it was shown that DL in combination with time-frequency analysis could be used for artifact detection in MRS. In this study, we verify the hypothesis that DL in combination with time-frequency analysis can also be used for metabolite quantification and yields results more robust than DL trained with MR signals in the frequency domain. We used the complex matrix of absolute wavelet coefficients (WC) for the time-frequency representation of the signal, and convolutional neural network (CNN) implementation for DL. The comparison with DL used for quantification of data in the frequency domain is presented.

Detailed record
2021-02-24
00:44
SMV-2020-08: Vývoj svarového spoje pro kompletaci vakuových konektorů
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan ; Dupák, Libor
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro konkrétní sestavy vakuových konektorů.

Detailed record
2021-02-24
00:44
SMV-2020-07: Vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pro přístrojovou techniku
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan ; Dupák, Libor
Předmětem řešeného projektu byl vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu byly ověřené technologické postupy pro značně tvarově a materiálově rozmanité strojní sestavy.

Detailed record
2021-02-24
00:44
SMV-2020-06: Vývoj nerozebíratelných spojů pro zdroje RTG
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan
Předmětem řešeného projektu byl další vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Vývoj navázal na výsledky z předchozích období. Výsledkem projektu byly jak konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy, tak i technologické postupy pro různé kombinace kovových materiálů s obecnou použitelností.

Detailed record
2021-02-24
00:44
SMV-2020-05: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav pro vakuovou techniku s použitím technologie elektronového svařování
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan ; Dupák, Libor
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. Pro daný projekt byla charakteristická značná experimentální náročnost.

Detailed record
2021-02-24
00:44
SMV-2020-04: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan ; Dupák, Libor
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů mechanických sestav s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro dané sestavy ověřené na zkušebních sériích.

Detailed record
2021-02-24
00:44
SMV-2020-03: Výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek se skleněnými zátavy
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan ; Dupák, Libor
Předmětem projektu byl výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek. Výsledkem projektu byly návrhy uspořádání průchodek a technologie výroby skleněných zátavů, které vyústily v realizaci. Tyto realizované průchodky byly úspěšně testovány. Pro projekt byla charakteristická nutnost modifikovat některé technologické kroky pro získání průchodek s požadovanými parametry.

Detailed record
2021-02-24
00:44
SMV-2020-02: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan ; Dupák, Libor
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy částí elektronových mikroskopů. Projekt navazoval na řešení v předchozích obdobích.

Detailed record
2021-02-24
00:44
SMV-2020-01: Vývoj nerozebíratelného spoje rotoru elektrického motoru
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan ; Dupák, Libor
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelného spoje pro kompletaci rotoru elektrického motoru s využitím technologie svařování elektronovým. Výsledkem projektu je technologický postup pro konkrétní sestavu motoru.

Detailed record
2021-02-24
00:44
Adhesion of PVD Coatings on Surface of Small Arm
Joska, Z. ; Rak, L. ; Daniel, Josef ; Horníček, J. ; Tříska, V. ; Nguyen, C.H.
This work deals with the possibility of increasing the utility properties of the functional part of the weapon by deposition of PVD coating. These coatings are widely known for their high hardness and abrasion resistance without affecting the anticorrosion properties. The experimental part evaluates the created duplex coating on the piston of the assault rifle Sa vz. 58. Duplex coating adhesion, surface morphology and coating thickness was evaluated on opto digital microscope Olympus DSX 500. The impact resistance of the coating was evaluated by dynamic impact test. The durability tests of the coatings were carried out during the training of students in the military training. The results showed the application of PVD coating significantly reduced piston head wear and increased user comfort in the form of shortening time of the cleaning and maintenance process after firing.

Detailed record