National Repository of Grey Literature 285 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Statistika & My (č. 1/2019): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Fulltext: Download fulltextPDF
Diagnosis of game performance by statistical analysis in ice hockey
Baláž, Matúš ; Arnošt, Pavel (advisor) ; Vojta, Zdeněk (referee)
Aim of the thesis The aim of this thesis is to show usage of analysis of basic and advanced statistics to evaluate the game performance in ice-hockey. Using this analysis can be more accurate because it is based on facts. This statement is compared with evaluation of the game performance by the experts that used direct observing method. The main aim of this thesis is to bring this idea to the Czech ice-hockey community which can be helpful to improve the club hockey in Czech Republic or improve Czech ice-hockey itself. Methods of thesis The method of analysis of statistical data to evaluate the game performance is used in this diploma thesis. Statistical data were acquired by indirect watching of video records of the games. This analysis is compared with method of direct observing of the game to evaluate the game performance which was used by experts. Conclusion By analyzing current situation in evaluating the game performance it was found out that many teams are still using method of direct observing to evaluate the game performance. In practical part of the thesis the experts after using method of direct observing of the game came up with different conclusions. In comparison with statistical analysis conclusions of the experts are not based on facts. In the discussion the experts talk that...
Prediction of Betting Odds Based on Logistic Regression
JANDA, Pavel
Betting odds in various areas of human life is becoming very popular. This Bachelor's Thesis deals with the prediction of betting odds based on logistic regression. This work describes general information about betting odds, the history of betting odds both here in the Czech Republic and abroad, the forms of betting odds, who is a bookmaker and how betting odds are created. There are 3 sets of data. Specifically, it is the advantage of the home ground, the pre-match table and previous matches. Data is processed by lo-gistic regression to predict betting odds. The three above conditions are included in the Statistica program, which calculates the probability of each variant based on logistic regression. The results from the Statistica program are then compared to the actually listed betting odds.
Diversity dynamics across scales
Macháč, Antonín ; Storch, David (advisor) ; Remeš, Vladimír (referee) ; Ricklefs, Robert (referee)
Charles University, Prague Diversity dynamics across scales Antonin Machac 2018 Abstract Diversity dynamics remain controversial. It has been suggested that the dynamics are expansionary, such that the number of species across regions and clades increases constantly. However, the opposite has also been suggested, namely that species numbers are relatively stable, following equilibrial dynamics. Both views (expansionary and equilibrial) have been supported by compelling phylogenetic, biogeographic, and fossil evidence and, currently, it remains largely unclear how the two seemingly conflicting views could be reconciled. My dissertation addresses this question, based on the premise that diversity dynamics change systematically with scale. Specifically, I hypothesize that expansionary dynamics typify regionally distributed, small, and young clades whose diversity tends to expand, driven by a variety of regionally relevant factors (e.g. habitat-level adaptation, biotic interactions, or montane shifts leading to ecological divergence and speciation). Conversely, equilibrial dynamics typify large, ancient, and globally distributed clades, whose diversity is environmentally limited (e.g. by the total amount of resources that can sustain only a limited number of populations and species). Consequently, it seems...
Mathematical and Statistical Methods as Support of the Development of Software Applications
Medek, Jiří ; Šustrová, Tereza (referee) ; Novotná, Veronika (advisor)
The bachelor thesis focus on the analysis of development of financial indicators and selected items from profit and loss account. Analysis is realized using time series and regression analysis. Part of thesis is developing application that allows automation of calculations and graphical display of calculated values.
Comparison of patent law in the EU countries
NIGLIAZZO, Hana
This Diploma thesis, called "Comparison of patent law in the EU countries", deals with legislation of invention patents and their protection in selected countries such as Germany and the Czech Republic. Within Europe there is an attempt to harmonize the legislation in the field of intellectual property rights in all member countries and to create a unified legal system. A patent is the most important object in protection of industrial property. The secondary objective of this thesis is focused on the identification of the re-sponsible authorities and to determine the financial and time requirements for obtaining a patent. Next major objective is the evaluation of the use of the patent protection within the Czech and German universities, research organizations and private companies and then their transfer of technologies. The practical part contains the analysis of both selected countries from the per-spective of patent law, valid legislation, the responsible institutions and patent statistics for the last ten years. Additional chapter discusses the results of research and development in the university environment at three universities in the Czech Republic and Germany. The analysis is focused in particular on the procedure of obtaining a patent, then also the influence of the local authorities. The comparison of these two countries has revealed some certain similarities, but also striking differences between them. The Czech Republic is currently also slowly dis-covering the benefits of patent protection, but the results can be evaluated only after some time interval.
Tracking the success of attack after the previous defense strike for beach volleyball players
Pihera, Martin ; Vorálek, Rostislav (advisor) ; Kočíb, Tomáš (referee)
The aim of the work: The aim of this work was to find out what attacks after the previous defense are played by the best players in the world and whether they are successful. Method: In this work I used statistics from videos on the Beach Major Series. Results: The results showed that the hardest strikes are most often played diagonally. Then statistics showed that players are successful in over half of their strikes, except for one exception. Keywords: Beach Volleyball, Individual Gaming, Assault, Success, Defense, Defender, Blocker, Statistics, Video, Line over
Mathematical and Statistical Methods as Support of the Development of Software Applications
Kulišťák, Martin ; Dlouhá, Petra (referee) ; Novotná, Veronika (advisor)
This master´s thesis deals with rating of financial situation of selected company using financial analysis and statistical methods. The thesis is divided into theoretical part where I focus on economics indicators with time lines and regression analysis. The next part is analytics part, which uses the acquired theoretical knowledge. It also includes calculations for individual indicators. The third part summarizes achieved results, makes recommendations for the company and show created program for the purpose of this thesis and its next use by the company.
Annual report 2017 National Information and Consulting Centre for Culture (NIPOS)
Lázňovská, Lenka
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj estetické výchovy dětí a mládeže a pro rezortní statistiku.
Fulltext: Download fulltextPDF
Culture in numbers 2017
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 285 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.