National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Audit of Knowledge Management
Kubálková, Petra ; Očko, Petr (advisor) ; Lipková, Helena (referee)
(in English): The thesis investigates knowledge management in the context of information science and human resources management strategy. It includes (1) analysis of the current status of knowledge management and the potential of knowledge management to be evaluated using audit procedures, (2) comparative analysis of knowledge management as approached in the Czech Republic and other countries, and (3) knowledge management audit proposal.
Children at risk of compulsory school attendance
Kubálková, Petra ; Presslerová, Pavla (advisor) ; Pavlas Martanová, Veronika (referee)
This thesis deals with the postponement of compulsory school attendance. The theoretical part defines the characteristics of the pre-season in terms of the development of key competencies and skills as a prerequisite for entry into school and also describes the concept of school readiness and legislative definition postponement of compulsory school attendance. It also discusses the risk areas for children and their removal. The work also addresses the key factors that may dominate in the postponement of school attendance (eg. Family socio-culturally disadvantaged environment, attention deficits, speech problems, health problems) and possible sources of support for the child at risk for school attendance postponement (eg .: Family , kindergartens, educational-psychological counseling centers, special pedagogical center, leisure activities, etc.). I also mention the risk of early entry into primary school. In the practical part we will learn what areas of risk in children most often. Results get the records of the child's progress during the first term of the school year, based on which we can experience a significant shift of children in different areas and with the help of a questionnaire survey, observation of children. The aim is to map areas at risk children and to monitor the effect of specially...
Guidelines for citing from resources available on web pages of universities in the Czech Republic. Analysis and assessment based on standards ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
Kubálková, Petra ; Stöcklová, Anna (referee) ; Bratková, Eva (advisor)
Bakalárská práce se zameruje na popis a utrídení textu instrukcí k citování literatury lokalizovaných na WWW serverech vysokých škol v CR. V úvodní cásti práce jsou strucne popsány pojmy informacní etika a citacní etika a vysvetlen vztah bibliografických citací k Autorskému zákonu Ceské republiky. Zvláštní pozornost je venována platným normám pro bibliografické citování (CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2), které jsou podrobne analyzovány v druhé kapitole. Tretí kapitola nabízí rozbor reprezentantu instrukcí, vybraných na základe rešerše, která je prílohou c. 1 bakalárské práce. V souvislosti instrukcí pro citování literatury je formulováno doporucení pro zlepšení soucasného stavu, který je ovlivnen jednak zpracování citacních norem, tak samotnou aplikací norem do praxe.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.