Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Anglická zahraniční politika od restaurace do míru v Nijmegen
Konečný, Tomáš ; Skřivan, Aleš (vedoucí práce) ; Valkoun, Jaroslav (oponent)
Předkládaná diplomová práce se soustřeďuje na proměny anglické zahraniční politiky od obnovení stuartovské monarchie roku 1660 do roku 1678. Zmíněné období je sledováno zejména krále Karla II. a jeho okolí dílčí zájem se soustředí na recepci jednotlivých kroků ze strany dalších domácích i zahraničních aktérů. Důraz je kladen hlavně na proměny vzájemných vztahů Francií a Nizozemím, pozornosti se těší též vztahy s Dánskem, Portugalskem, Španělskem a Švédskem, stejně jako pohled anglických politických elit. Anglická diplomacie je v této práci pojímána v kontextu vývoje anglické domácí politiky a s přihlédnutím k dění v ostatních evropských zemích. V omezené míře je nastíněn také hospodářský, konfesní a mezinárodněprávní rámec, ve kterém se anglická diplomacie zmíněných let pohybovala.
Rozšíření databáze mechanizačních prostředků pro zakládání a údržbu travních porostů
Konečný, Tomáš
Hlavním cílem této bakalářské práce je rozšíření databáze mechanizačních prostředků pro zakládání a údržbu travních porostů a sestavit soubor zásad pro výběr vhodných mechanizačních prostředků s uvedením příkladů. Literární část práce popisuje typy travnatých ploch a jejich nároky na údržbu. Do databáze byly vybrány stroje pro sečení, vertikutaci, úpravu terénu a mulčování. Tyto stroje byly doplněny o technické parametry a vloženy do databáze.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Konečný, Tomáš ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy VIVO CONECTION s.r.o., která se specializuje na poskytování internetového připojení a telekomunikačních technologií a vývoj softwarových aplikací. Společnost používá informační systém s označením IKARUS, který sama vyvíjí. Na základě analýzy současného stavu se pokusím vyhledat slabá místa informačního systému a navrhnout optimalizaci pro dosažení maximální efektivnosti. Výstupem této práce tedy bude návrh pro změn části informačního systému za účelem dosažení lepší efektivnosti.
3D laserový skener pro skenování malých tvarových objektů
Konečný, Tomáš ; Zuth, Daniel (oponent) ; Marada, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřená především na realizaci 3D skeneru, který využívá liniového laseru a webové kamery. Bude zde popsána kalibrace použité webové kamery, metoda pro získávání a rekonstrukci 3D dat a vytvořený program pro snímání a analýzu dat z kamery.
Oprava metadat souborového systému FAT32
Konečný, Tomáš ; Komosný, Dan (oponent) ; Burda, Karel (vedoucí práce)
Tato práce se věnuje problematice obnovy metadat souborového systému FAT32 z poškozeného flash disku či paměťové karty a návrhu programu pro realizaci této obnovy s porovnáním s existujícím řešením pro tento úkon.
Essays on Migration and Trade
Konečný, Tomáš ; Dušek, Libor (vedoucí práce) ; Rauch, James (oponent) ; Girma, Sourafel (oponent)
Dissertation Abstract The unifying theme of my dissertation is access to foreign markets, be it through social networks (immigration), or independent NGO-driven initiatives (Fair Trade). In the first paper, "Immigrant Networks, Trade Creation, and Trade Diversion", I derive a simple gravity model with matching and use data on the foreign-born population located in 19 OECD-member countries to estimate the impact of immigrant links on trade. The relative impact on trade of immigrant networks declines with the GDP of source country and is generally smaller than estimates from preceding studies. The theoretical framework explicitly models forgone bilateral trade and shifts in trade flows due to immigrant links. There is some empirical evidence that immigrant networks change trade flows between countries. The net effect on total trade of a 10-percent increase in the overall immigrant stock varies between -0.12 and 1.18 percent for host countries and - 6.99 and 2.58 percent for source countries in the sample. The second essay entitled "Expatriates and Trade" evaluates the contribution to bilateral trade flows of expatriates from the OECD economies living in less developed countries. Similarly to the results of the existing research that focused on immigrants moving in the opposite direction, I find that the...
Měření charakteristik reproduktoru v různých typech ozvučnice
Konečný, Tomáš ; Pavlíček, Tomáš (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se věnuje problematice návrhu reproduktorové ozvučnice pro laboratorní účely, zejména pak možnosti rychlé a snadné úpravě samotného reproboxu, pro střídání mezi uzavřenou, otevčenou a bassreflexovou ozvučnicí.
Správa stažených a odeslaných dat
Konečný, Tomáš ; Peterka, Ondřej (oponent) ; Kunc, Michael (vedoucí práce)
Práce popisuje systém pro evidenci stažených a odeslaných dat v síti LAN, včetně evidence navštívených serverů. Dále se zabývá použitými technologiemi, analyzuje požadavky aplikace, popisuje etapy návrhu řešení a implementace a diskutuje další pokračování tohoto projektu.
Návrh robotického pracoviště pro zátěžové testování
Konečný, Tomáš ; Kubela, Tomáš (oponent) ; Pochylý, Aleš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu robotického pracoviště pro zátěžové testování. Na začátku práce je stanoven cíl testování. Dále je popsán testovaný objekt, současné pracoviště, je zvolena vhodná varianta řešení a jsou vybrány hlavní prvky pracoviště. Následuje návrh layoutu pracoviště s ohledem na bezpečnost a je zpracována zjednodušená analýza rizik. Druhou polovinu práce tvoří vypracování řídicího programu robotu a navržení měřícího zařízení. V závěru práce je zpracována cenová kalkulace navrženého řešení.
Chladič frekvenčního měniče tepelného čerpadla
Trepka, Petr ; Konečný, Tomáš (oponent) ; Hejčík, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce v úvodní části popisuje teorii tepelných čerpadel, popisuje princip jejich funkce včetně používaných komponent čerpadel. Dále práce obsahuje popis vnitřní jednotky tepelného čerpadla VZDUCH-VODA, jejíž součásti je i frekvenční měnič. Elektronika frekvenčního měniče produkuje ztrátové teplo, které je třeba odvádět chladičem. Nejobsáhlejší část práce proto pojednává o výpočtovém modelu přenosu tepla v chladiči. Výstupem je operační mapa všech pracovních bodů čerpadla s kontrolou účinnosti chlazení frekvenčního měniče. V závěru jsou naznačeny úpravy návrhu konstrukce chladiče.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
18 Konečný, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.