National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Nickel silicides layer by electron beam melting of electro deposited layer
Petr, Jiří ; Pantělejev, Libor (referee) ; Jan, Vít (advisor)
This master’s thesis deals with the possibility of creating a compact nickel-silicide layer on austenitic substrates. The theoretical part describes a variety of surface treatments, silicide division, and basic principles of electron beam. The experimental part contains a description of used experimental methods for evaluation of samples, creation of Ni-Si coating using electroplating, and the parameters of electron beam used for melting the sample coating. The last part is devoted to structural evaluation of the sample coating and its microhardness.
Preparation of Ni-Si mixed layers and study of undergoing reactions during heat treatement
Petr, Jiří ; Pantělejev, Libor (referee) ; Jan, Vít (advisor)
This bachelor's thesis observes the creation and describes the nickel-silicon phases. The theoretical part is devoted to the description of silicides, difusion mechanisms and the basic principle of electroplating. The experimental part describes the creation of Ni-Si layer by using nickel electroplating, heat treatment and observing changes in microstructure based on annealing temperature.
Slide Bearings for High Pressure Pump
Novotný, Marek ; Petr, Jiří (referee) ; Novotný, Pavel (advisor)
The goal of this diploma thesis is to design the journal bearings for high pressure diesel pump which is part of Common rail system from Motorpal Company. This producer is also submitter of this diploma thesis and as a result it is expecting the reduction of cost price and possible transfer to the diesel oil lubrication. Firstly, there is sum up of issues of high pressure pump by Motorpal. The next part of the thesis describes the journal bearings and its construction, tribology of the journal bearings and also the overview of the materials. These materials are currently being used for securing long time usage and do not require service maintenance during lifespan period. In the practical part there is applied the Multy Body System (MBS) approach with rigid bodies and after that there are used analytic relations, which however do not include impact of movement of the journal center during dynamic stress. The thesis concludes with a comparison of results of both calculations and determination of bearing parameters, which according to the calculations ensure an achievement of hydrodynamic lubrication.
Flood protection of Hustopeče nad Bečvou
Jauernig, Jan ; Petr, Jiří (referee) ; Jandora, Jan (advisor)
This thesis deals with flood protection of the Hustopeče nad Bečvou. The work is divided into three parts. The first part describes the data necessary for the design of flood protection measures. The second part describes the hydrotechnical calculations and the third part describes proposals for flood protection.
Surface treatment of aluminum alloys
Petr, Jiří ; Konečný, Tomáš (referee) ; Zmrzlý, Martin (advisor)
The thesis is focused on the surface treatment used for the preparation of aluminium alloys for the adhesive bonding. The theoretical part can be divided into three chapters. The first of them deals with aluminium alloys, the second one speaks about the adhesive bonding. The surface treatment itself, especially the conversion coating issues, is discussed in the last chapter. The experimental part is focused on the optimalization of a two-step titanium and zirconium based conversion coating technology. In the first part, the aluminium alloy is analysed by the glow discharge optical emission spectroscopy. The second part of the experiment deals with the first step of the technology, acidic deoxidation. The objective was to examine the influence of the exposure time on the morphology of the alloy surface and the shear strength of adhesive joints. In the last part of the experiment, the conversion coatings are prepared and characterised by the scanning electron microscopy and energy dispersive spectroscopy.
Possibilities of roman cements preparation by modification of limestone sludges
Petr, Jiří ; Koplík, Jan (referee) ; Opravil, Tomáš (advisor)
It is obvious that binders based on the portland clinker will still play the most important role in the building materials industry. Their high quality, the existence of standards and the affordability are the main reasons. Together with this there is of course an appreciable need for decreasing of energy consumption, carbon dioxide emissions and utilization of secondary raw materials. The roman cement is the possible answer to all of these requests. This historically experienced hydraulic binder, relatively less demanding for the quality of the raw material, is fired by the temperature below the sintering point and even though it does not achieve as good mechanical properties as the portland cement does, in some applications it could be re-established. This would ultimately lead to considerable savings both in the energy and the carbon dioxide emissions.
Rozšíření ekologického zemědělství na orné půdě v krajině‚ bioprodukce pro širší potravinářské a krmivářské využití
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby, Praha ; Petr, Jiří
Projekt zahrnuje celý soubor pokusů rozšiřující možnosti ekologického pěstování a produkce biopotravin a krmiva na orné půdě. Nejrozsáhlejší pokusy byly provedeny s ozimou pšenicí. V souladu s metodikou projektu je ověřována krmná hodnota obilovin z ekologického pěstování s cílem posílit produkci biomasa monogastrů. Popis odrůdových pokusů s ozimou pšenicí, ozimým žitem, žitovcem (tritikale).
Rozšíření ekologického zemědělství na orné půdě v krajině‚ bioprodukce pro širší potravinářské a krmivářské využití
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby, Praha ; Dvořák, Petr ; Kuchtová, Perla ; Hučko, Boris ; Mudřík, Zdenek ; Kodeš, Alois ; Mičák, Libor ; Krejčířová, Lucie ; Bicanová, Eva ; Capouchová, Ivana ; Petr, Jiří
Součástí závěrečné zprávy jsou dílčí zprávy: Shrnutí výsledků pokusů s různými šířkami řádků za rok 2007 (struční výsledky odběrů rostlin a výnosové výsledky, Zhodnocení kvalitativních ukazatelů bioprodukce pšenice k využití pro různé užitkové směry, Odrůdy obilnin pro ekologické zemědělství, Výsledky jednotlivých odrůdových pokusů, Krmná hodnota zrna obilovin z ekologického pěstování, Skladba zásobních bílkovin pšenice ozimé z ekologického způsobu pěstování, Plísně a mykotoxiny u ekologicky vypěstovaných obilnin, Vliv dlouhodobého ekologického hospodaření na obsah přijatelných živin v půdě.
Rozšíření ekologického zemědělství na orné půdě v krajině‚ bioprodukce pro širší potravinářské a krmivářské využití
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby, Praha ; Petr, Jiří
Součástí zprávy za rok 2006 je zhodnocení výsledků všech uskutečněných pokusů. Výsledky z pěstování pšenice v širších řádcích. Výsledky pokusů s uplatněním ozimého žita v ekologickém zemědělství. Výsledky výnosů současných 35 odrůd ozimé pšenice a 22 odrůd jarního ječmene vedených v ekologickém zemědělství. Součástí zprávy jsou i výsledky krmných pokusů, ve kterých se potvrdila lepší nutriční hodnota pšenice z ekologického zemědělství.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
18 PETR, Jan
3 PETR, Jindřich
6 Petr, Jakub
18 Petr, Jan
3 Petr, Jaroslav
3 Petr, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.