Bakalářské práce

Bakalářské práce Nalezeno 112,571 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Moderní technologie ve výuce na druhém stupni základní školy z pohledu učitele
Doležel, Radim ; Syřiště, Ivo (vedoucí práce) ; Duschinská, Karolina (oponent)
Ve své práci pojednávám o využití moderních technologií, jakožto o významné formě moderního vzdělávání, a v jaké míře zapojují učitelé moderní technologie do výuky. Zabývám se různými druhy, využitím a jakým způsobem lze zapojit moderní technologie do výuky. Mimo jiné se například zmiňuji o projektech Vzdělávání21 nebo Škola dotykem, které se právě o zapojení moderních technologii do výuky snaží. Píši i o online technologiích ve výuce, které jsou nedílnou součástí moderních technologií. Porovnávám výhody a nevýhody zapojení těchto technologií do výuky a snažím se představit ucelený pohled na tuto problematiku. Praktická část se soustředí na výsledky dotazníkového šetření, ve kterém jsem převážně zjišťoval vztah učitele a moderní technologie. Dotazoval jsem se učitelů, jestli jim tyto technologie pomáhají nebo naopak ztěžují práci. Jaké tyto technologie učitelé znají a aktivně používají ve svých hodinách. V neposlední řadě také v jaké míře moderní technologie ovlivňují některé vlastnosti žáka z pohledu učitele.
Korálky čtenářství - projekt podporující předčtenářskou gramotnost u předškolních a mladších školních dětí
Skálová, Kristýna ; Hník, Ondřej (vedoucí práce) ; Zimová, Lucie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá podporou předčtenářské gramotnosti. Popisuje současné projekty, které podporují čtenářskou a předčtenářskou gramotnost. Práce vyzdvihuje důležitost rodiny a mateřské školy při rozvoji předčtenářské gramotnosti a předkládá různé způsoby práce s literaturou a posluchačské preference dětí předškolního věku. V didaktické části je popsán projekt "Korálky čtenářství," který podporuje předčtenářskou a čtenářskou gramotnost u předškolních a mladších školních dětí. KLÍČOVÁ SLOVA Předškolní literární výchova, předčtenářská gramotnost, předškolní dítě, dítě mladšího školního věku, spolupráce školy a rodiny, projekt podporující čtenářství, práce s knihou.

Bakalářské práce : Nalezeno 112,571 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.