Papers

Latest additions:
2020-12-04
11:40

Detailed record
2020-12-03
22:56
Rukopis lokátorů - rozdíly v triangulaci
Loits, André ; Drdácký, Tomáš ; Buzek, Jaroslav ; Zadražil, Tomáš
Převážná většina současných evropských měst má svůj počátek v období středověku. Na našem území většina měst vznikla od počátku 12. století do poloviny 14. století za doby vlády posledních Přemyslovců. Městské půdorysy jsou originální, a přestože je složité je vizuálně na první pohled porovnat, vykazuje jejich zdánlivá různorodost určitá pravidla a systém. Toto zjištění bylo ověřeno analýzou 29 českých a moravských měst. Příspěvek představuje výsledky rozboru vybraných měst. Při zakládání měst hrál zásadní roli lokátor, pověřený tehdejším investorem zorganizovat osídlení nové lokace. Vzhledem k počtu a těsnému sledu zakládaných měst je pravděpodobné, že města byla vyměřována zkušenými geometry, s teoretickými i praktickými znalostmi geometrie. Složitost úkolu a zároveň doložený fakt, že v rozmezí několika desetiletí vzniklo velké množství měst vede k závěru, že existoval prověřený, do jisté míry rutinní přístup k lokaci, který znamenal jistotu úspěšného vyměření a zrod fungujícího města. Příspěvek představuje rozdílné postupy vyměření půdorysné osnovy měst ve dvou režimech triangulace a jim odpovídajícím čtyřem systémům výchozích základních stanovisek, ze kterých mohlo být město a jeho ohrazení vytyčeno. Práce volně navazuje na text Triangulated medieval cities, publikovaný na konferenci Architektura v perspektivě v roce 2017 a shrnuje výsledky čtyřletého výzkumu.

Detailed record
2020-12-03
22:56
Tungsten-steel and tungsten-chromium composites prepared by RF plasma spraying
Matějíček, Jiří ; Klečka, Jakub ; Čížek, Jan ; Veverka, Jakub ; Vilémová, Monika ; Chráska, Tomáš ; Ganesh, V.
For future fusion reactors, materials able to withstand harsh environments are needed. In particular, this concerns the plasma-facing components which are foreseen to consist of tungsten based plasma-facing armor and structural and cooling part made of steel. Currently, joining of these materials presents a significant challenge. The stress concentration at their interface, which arises due to thermal exposure and the difference in thermal and mechanical properties, can be reduced by composite/graded interlayers. Plasma spraying is among the prospective technologies for their preparation. In this work, tungsten-steel and tungsten-chromium composites were prepared by radio-frequency inductively coupled plasma (RF-ICP) spraying. Initial optimization of the spraying process for pure materials as well as their mixtures was carried out. Basic characterization of the layers for their structure, porosity and composition is presented.

Detailed record
2020-12-03
22:56
A co když jsme to my? Velké příběhy evropské kultury a možnosti jejich aktualizace
Jaluška, Matouš
Přednáška v rámci Konference pro učitele českého jazyka pořádané nakladatelstvím Fraus.

Detailed record
2020-12-03
22:56
Purification of water soluble bioactive polysaccharides from biomass of heterotrophic mutant alga Chlorella vulgaris G11.
Sushytskyi, L. ; Lukáč, Pavol ; Bleha, R. ; Čopíková, J. ; Vannucci, Luca ; Sinica, A. ; Kaštánek, P.
Water extract obtained from biomass of mutant alga Chlorella vulgaris G11 was deproteinized and then purified with AEC on DEAE Sepharose FF and SEC on Sepaphadex G-75 superfine columns. Two high MW (>1000 kDa and 98,3 kDa) polysaccharides (CPS1 and CPS3) were eluted with water and 0.5M NaCl on DEAE column, and heteropolysaccharide with MW of 15 kDa (CPS2) was also eluted with water on DEAE. The former fractions were identified as branched rhamnans; the latter one as branched xylogalactofuranan of unusual structure. CPS1 shown properties of unstable polimer: according to GPC analysis and by using light scattering and RI detectors it was found, that some fraction of polymers (260-800 kDa) have self-assembling properties in aqueous solution, and MW of this fraction decreased during some time while polimer with initially bigger MW (>1000 kDa) became bigger. CPS3 was eluted with 0.3-0.5 M of NaCl on DEAE Sepharose FF column and have MW of 98,3 kDa. Cell toxicity of the products were tested in vitro on cell cultures for different concentrations

Detailed record
2020-12-03
22:56

Detailed record
2020-12-03
22:56
Vybrané problémy jakosti potravin v letech 1950–1970
Franc, Martin
Studie se věnuje třem důležitým problémům jakosti potravin v Československu v letech 1950–1970. Nejprve se soustřeďuje na problematiku potravinových náhražek, které se rozšířily především v období 2. světové války a těsně po ní. Druhým tématem studie je krize systému jakostních norem na počátku šedesátých let 20. století, kdy z úsporných důvodů došlo k povolení četných odchylek od stanoveného složení i technologie výroby potravin. Mohutná vlna výjimek z norem rozvrátila celý systém udržování standardní jakosti potravin a její následky se odstraňovaly jen velmi obtížně.

Detailed record
2020-12-03
22:56
Degradation of mechanical properties of magnesium alloy
Sedláček, R. ; Suchý, Tomáš ; Padovec, Z.
In this study, biodegradation behaviour of WE43 magnesium alloy have been studied and compared during exposure to three different media commonly used to simulate the conditions of human body environment. Magnesium alloys emerged as a new class of bioresorbable implant materials. Their applications reduce certain risks associated with conventional permanent implants. Biodegradation behaviour of the WE43 magnesium alloy was observed under Dulbecco Modified Eagle Medium (DMEM, Sigma Aldrich) supplemented with 5 % fetal bovine serum and gentamicin antibiotic as standard. The samples were stored in the medium at 37 degrees C and in a 5 % CO2 atmosphere. The second type of medium was Hank's Salt Balanced Solution (HBSS, Sigma Aldrich), which simulates the inorganic composition of blood plasma. HBSS was tempered at 37 degrees C. The last solution was an acidic solution of HCl + NaCl (pH2) with pH similar to 2 (0.01M HCl and 0.14M NaCl) tempered at 37 degrees C. The acidic type of solution was used to simulate a local acidic environment associated with osteoclast activity during bone remodelling. Changes in the mechanical properties of the samples during exposure to simulated body conditions were observed.

Detailed record
2020-12-03
22:56
Mechanical and structural properties of collagen nanofribrous layers under simulated body conditions
Říhová, J. ; Suchý, Tomáš ; Vištejnová, L. ; Horný, L. ; Šupová, Monika
The theme of this paper is the analysis of mechanical and structural properties of nanofibrous COL under simulated body conditions and in the presence of osteoblasts and dermal fibroblasts. COL were prepared by electrostatic spinning of 8 wt% collagen type I dispersion with 8 wt% (to COL) of PEG in phosphate buffer/ethanol solution (1/1 vol). The stability of COL was enhanced by means of cross-linking with EDC and NHS at a molar ratio of 4:1. COL were exposed in culture medium for 21 days and human SAOS-2 human dermal fibroblasts and osteoblasts were cultured therein for 21 days as well.

Detailed record
2020-12-03
22:56
An experimental investigation of yield surfaces anisotropies
Štefan, Jan ; Parma, Slavomír ; Marek, René ; Plešek, Jiří ; Feigenbaum, H. P. ; Ciocanel, C.
This contribution is dedicated to a rigorous experimental procedure for evaluation of yield surfaces of common metallic materials. This yield surface tracing procedure employs thin-walled tubular specimens to identify individual yield points of the material under arbitrary combinations of axial load and torque. A yield point is identified on the basis of a prescribed threshold for the effective plastic strain that is being continuously and fully automatically evaluated throughout the test. The experimental results generated with this tracing method are promising, leading to shapes of the yield surfaces conform with the von Mises criterion. The proposed methodology can effectively capture the YS shape.

Detailed record