Papers

Latest additions:
2020-01-13
08:29
Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu.
Pohořelý, Michael
Příspěvek popisuje nutnost úpravy kalové koncovky či/a způsobu nakládání s čistírenskými kaly (ČK) v České republice. Hlavním důvodem pro úpravu je změna stávající legislativy ČR a EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-01-13
08:29
Teplotní gradienty při laserovém svařování
Šebestová, Hana ; Horník, Petr ; Mrňa, Libor
Předmětem tohoto příspěvku je měření teplotních cyklů při svařování oceli S460MC o tloušťce 3 mm vláknovým laserem IPG YLS 2000 pomocí termočlánků. Zjištěné teplotní gradienty jsou porovnány s výsledky MKP simulace teplotních polí při svařování laserem, provedené v programu SYSWELD.

Detailed record
2020-01-13
08:29

Detailed record
2020-01-13
08:29
Měření a simulace zpětně odraženého záření při penetračním laserovém svařování
Horník, Petr ; Mrňa, Libor ; Šarbort, Martin ; Šebestová, Hana
Laserový svařovací proces je doprovázen množství záření, jak ve viditelné části spektra, tak tepelné záření svarové lázně a v neposlední řadě i vlastní laserové záření. Při laserovém svařování se často používá penetrační režim, při kterém se tvoří paroplynový kanál – keyhole. Většina laserového záření je vícenásobným odrazem pohlcena uvnitř keyhole, avšak malá část se odráží zpět a prochází optickou soustavou svařovací hlavy a dopravním vláknem. Zpětně odražené laserové záření je také monitorováno přímo v laseru z důvodu ochrany rezonátoru a dalších optických komponent. Signál je snadno přístupný a takto získaných dat se dá využít i během svařovacího procesu. Proto byl navržen experiment, při kterém byla zjišťována souvislost mezi rozměry svaru, polohou ohniska a zpětně odraženým laserovým zářením. Dále pak byly výsledky měření porovnány se simulací.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Mean-Risk Optimization Problem via Scalarization, Stochastic Dominance, Empirical Estimates
Kaňková, Vlasta
Many economic and financial situations depend simultaneously on a random element and on a decision parameter. Mostly it is possible to influence the above mentioned situation by an optimization model depending on a probability measure. We focus on a special case of one-stage two objective stochastic "Mean-Risk problem". Of course to determine optimal solution simultaneously with respect to the both criteria is mostly impossible. Consequently, it is necessary to employ some approaches. A few of them are known (from the literature), however two of them are very important; first of them is based on a scalarizing technique and the second one is based on the stochastic dominance. First approach has been suggested (in special case) by Markowitz, the second approach is based on the second order stochastic dominance. The last approach corresponds (under some assumptions) to partial order in the set of the utility functions.\nThe aim of the contribution is to deal with the both main above mentioned approaches. First, we repeat their properties and further we try to suggest possibility to improve the both values simultaneously with respect to the both criteria. However, we focus mainly on the case when probability characteristics has to be estimated on the data base.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Psychosociální fungování lidí prožívajících vývojovou tranzici v mladé dospělosti
Millová, Katarína ; Blatný, Marek
Teoretická východiska: Ve výzkumu jsme sledovali psychosociální souvislosti vývojové tranzice (přechodu) v průběhu mladé dospělosti. Vycházeli jsme z Arnettova modelu vynořující se dospělosti, u kterého jsme se zaměřili na dimenzi pocitů „mezi“ (subjektivní vývojový status). Cíle výzkumu: Cílem studie bylo srovnání mladých lidí s různým subjektivně hodnoceným vývojovým statusem s ohledem na charakteristiky psychosociálního fungování. Výzkumný soubor: Soubor byl tvořen 2025 univerzitními studenty (658 mužů) v období vynořující se dospělosti ve věku 18 – 27 let (průměrný věk 21,76 let), kteří se zúčastnili online výzkumu. Metody: Kromě subjektivního vývojového statusu (pocit nedospělosti – mezistupně – plné dospělosti) jsme zjišťovali i emoční a sociální kompetenci (SSI, Riggio & Carney, 2003), copingové strategie (BriefCOPE, Carver, 1997) a plánované životní cíle. Hlavní zjištění: Mladí lidé, kteří subjektivně prožívali vývojový mezistupeň, se lišili od nedospělých a plně dospělých lidí především v oblastech plánování budoucího života, emoční kontroly a sociální vnímavosti (SSI) a v strategiích aktivního copingu, plánování, humoru, akceptace, popírání, užívání emoční a instrumentální opory, behaviorálního vzdání se a sebeobviňování (BriefCOPE).

Detailed record
2020-01-13
08:29
Flow behaviour of sand-water mixture in horizontal and inclined pipes
Vlasák, Pavel ; Chára, Zdeněk ; Matoušek, Václav ; Kesely, Mikoláš ; Krupička, Jan ; Konfršt, Jiří ; Mildner, Michael
Pipelines transporting slurries in different industrial applications often contain inclined sections. The effect of pipe inclination, slurry concentration and mean velocity on the flow behaviour, deposition\nlimit velocity, and internal structure of a settling slurry was studied in an experimental pipe loop of inner diameter D = 100 mm. The slurry consisted from water and a narrow particle size distribution sand of mean diameter d50 = 0.55 mm. The experiments focused on the effects of the pipe inclination on solids distribution and deposition limit velocity. The concentration distribution in pipe cross-section was studied with application of a gamma-ray densitometer. The study revealed the stratified flow pattern of the medium sand-water mixture in inclined pipe sections. Experimental results show that the degree of the slurry stratification decreased with an increasing angle of inclination in the ascending pipe sections. The slurry stratification affected the deposition limit velocity. Mean in situ concentration for the descending flow was always lower than that for the ascending flow. The deposition limit in ascending pipe, in comparison with that in a horizontal pipe, slightly increased up to inclination angle about +25°, and then remained practically constant. For negative pipe inclination over – 30° no deposition limit was observed.

Detailed record
2020-01-13
08:29
The Effect of Blade Overlap on Aeroelastic Coupling
Procházka, Pavel P. ; Uruba, Václav ; Pešek, Luděk ; Bula, Vítězslav
This experimental study was established to clarify an aeroelastic coupling in the case of rotational periodic bodies. The blade grid was placed behind the outlet of the blow-down wind tunnel. Three of five blades were constructed to allow vertical position changing by the effect of three shakers. Particle Image Velocimetry was used to measure mean-phase velocity and dynamical parameters of the flow. The effect\nof blade enlargement will be introduced as well as the difference between forward and backward wave propagation.

Detailed record
2020-01-13
08:29
O obrněných vážkách a opilých tyranech. Třicetiletá válka v soudobých žitavských městských kronikách
Hrachovec, Petr
Studie se zabývá vnímáním ranější fáze třicetileté války v soudobých městských kronikách Žitavy s přihlédnutím s tehdejší hornolužické nábožensko-politické situaci.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Second Order Optimality in Markov and Semi-Markov Decision Processes
Sladký, Karel
Semi-Markov decision processes can be considered as an extension of discrete- and continuous-time Markov reward models. Unfortunately, traditional optimality criteria as long-run average reward per time may be quite insufficient to characterize the problem from the point of a decision maker. To this end it may be preferable if not necessary to select more sophisticated criteria that also reflect variability-risk features of the problem. Perhaps the best known approaches stem from the classical work of Markowitz on mean-variance selection rules, i.e. we optimize the weighted sum of average or total reward and its variance. Such approach has been already studied for very special classes of semi-Markov decision processes, in particular, for Markov decision processes in discrete- and continuous-time setting. In this note these approaches are summarized and possible extensions to the wider class of semi-Markov decision processes is discussed. Attention is mostly restricted to uncontrolled models in which the chain is aperiodic and contains a single class of recurrent states. Considering finite time horizons, explicit formulas for the first and second moments of total reward as well as for the corresponding variance are produced.

Detailed record