Papers

Latest additions:
2017-08-16
19:35
Corine Land Cover 2012: Zhodnocení a předběžné výsledky
Bašistová, Jana
Ve dnech 10.–11. června 2014 proběhlo 3. české uživatelské fórum Copernicus, zaměřené na radarová data a navazující služby Copernicus. Konference, kterou organizovala CENIA, česká informační agentura životního prostředí, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy, se zúčastnilo více než 100 českých i zahraničních účastníků. Zahraniční zastoupení bylo reprezentováno zejména Evropskou komisí, Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou agenturou pro životní prostředí. Akce byla zaštítěna mezinárodní konferencí European Space Solutions. Hlavním tématem bylo vypuštění první družice programu Copernicus, Sentinelu 1A, na oběžnou dráhu (proběhlo 3. dubna 2014). Účastníci konference se dozvěděli základní informace o datech, která bude Sentinel 1 poskytovat, o různých oblastech, ve kterých lze tato data využívat, a získali základní přehled o postupu jejich zpracování. Sentinel 1 byl také konfrontován s již existujícími družicemi a jejich produkty (TerraSAR-X a KOMPSAT-5).
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-08-16
19:26
Evropský program Copernicus: Vstup do operační fáze
Hladíková, Lenka
Ve dnech 10.–11. června 2014 proběhlo 3. české uživatelské fórum Copernicus, zaměřené na radarová data a navazující služby Copernicus. Konference, kterou organizovala CENIA, česká informační agentura životního prostředí, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy, se zúčastnilo více než 100 českých i zahraničních účastníků. Zahraniční zastoupení bylo reprezentováno zejména Evropskou komisí, Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou agenturou pro životní prostředí. Akce byla zaštítěna mezinárodní konferencí European Space Solutions. Hlavním tématem bylo vypuštění první družice programu Copernicus, Sentinelu 1A, na oběžnou dráhu (proběhlo 3. dubna 2014). Účastníci konference se dozvěděli základní informace o datech, která bude Sentinel 1 poskytovat, o různých oblastech, ve kterých lze tato data využívat, a získali základní přehled o postupu jejich zpracování. Sentinel 1 byl také konfrontován s již existujícími družicemi a jejich produkty (TerraSAR-X a KOMPSAT-5).
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-08-16
18:36
Příprava koncepce implementace GMES/Copernicus v ČR
Losmanová, Simona
Ve dnech 29.–30. května 2013 proběhlo 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus, spolupořádané agenturou CENIA, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí a Technologickým centrem AV ČR. Letošní ročník konference byl zaměřen na konkrétní témata služeb Copernicus - krizové řízení, území, atmosféru a změnu klimatu. Konference se zúčastnilo téměř 100 návštěvníků ze státní správy, soukromého sektoru i akademické sféry. Pozvání přijali i zástupci evropských institucí - Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl Evropské komise, Evropské kosmické agentury, Evropské agentury pro životní prostředí a JRC - Společného výzkumného střediska Evropské komise.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-08-16
17:05
CORINE 2012 v ČR
Kvapil, Jiří
Ve dnech 29.–30. května 2013 proběhlo 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus, spolupořádané agenturou CENIA, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí a Technologickým centrem AV ČR. Letošní ročník konference byl zaměřen na konkrétní témata služeb Copernicus - krizové řízení, území, atmosféru a změnu klimatu. Konference se zúčastnilo téměř 100 návštěvníků ze státní správy, soukromého sektoru i akademické sféry. Pozvání přijali i zástupci evropských institucí - Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl Evropské komise, Evropské kosmické agentury, Evropské agentury pro životní prostředí a JRC - Společného výzkumného střediska Evropské komise.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-08-16
16:50
Copernicus – nové směřování GMES?
Losmanová, Simona
Ve dnech 29.–30. května 2013 proběhlo 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus, spolupořádané agenturou CENIA, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí a Technologickým centrem AV ČR. Letošní ročník konference byl zaměřen na konkrétní témata služeb Copernicus - krizové řízení, území, atmosféru a změnu klimatu. Konference se zúčastnilo téměř 100 návštěvníků ze státní správy, soukromého sektoru i akademické sféry. Pozvání přijali i zástupci evropských institucí - Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl Evropské komise, Evropské kosmické agentury, Evropské agentury pro životní prostředí a JRC - Společného výzkumného střediska Evropské komise.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-08-08
14:54
Vícefaktorové metody stanovení hodnoty podniku
Zapletalová, Klára
Předložený článek se zabývá metodami oceňování specifického druhu podniků, konkrétně rodinných podniků. Po počátečním uvedení do oblasti oceňování a charakteristik rodinných podniků se zaměřuje na zjištění vlivu těchto charakteristik na určování jejich hodnoty, a to při současném respektování nejen finanční, ale rovněž emoční hodnoty, jejíž existence je typická právě pro tento druh podniků. Methodology/methods: Pro splnění cíle článku byl použit sekundární sběr informací. Autorka po studiu literatury zaměřující se na oblast oceňování podniků a specifické rysy rodinných podniků, mající vliv na ocenění, shrnuje hlavní problémy spojené s oceňováním těchto podniků.

Detailed record
2017-08-08
14:54
Aplikácia VAIC na vybrané podniky IT priemyslu
Vyletelová, Stanislava
Článok sa zaoberá aplikáciou metódy koeficientu pridanej hodnoty z intelektuálneho kapitálu (Value Added Intellectual Coeficient – VAIC™) na vybrané podniky IT priemyslu pôsobiace na českom trhu. Cieľom článku je charakterizovať metódu VAIC™ a priblížiť algoritmus jej výpočtu. Methodology/methods: Náhodným výberom bolo vybraných päť podnikov. Výhodou aplikovanej metódy je, že vychádza z finančných výkazov, ktoré sú verejne dostupné. Dáta boli získané z portálu justice.cz z výročných správ za obdobie od roku 2012 do roku 2015. Dosiahnuté výsledky boli podrobené faktorovej analýze s cieľom kvantifikovať vplyv čiastkových efektivít na výsledné hodnoty koeficientu. Vzhľadom na cieľ článku je veľkosť vybranej vzorky dostatočná, ale uberá na vierohodnosti záverov, ktoré nie je možné zovšeobecniť.

Detailed record
2017-08-08
14:54
Kompetencie v manažérskej práci
Vraniak, Lukáš
Employees‘ competencies and their management are currently described very well in worldwide literature. This topic follows the eminent changes, which occurred in management sciences additionally expressed with increasing by the role of competencies and intellectual capital. Intangible assets are really important factor in modern companies and they took a strong position by strategical decision of the top management. Competence as we define it today reflects a combination of potential, abilities to detect and solve the problems. And this is what companies today are looking for and what they consider as more and more important. This study attempts to describe and analyze usage and relationship between competencies and managerial work in the companies. The article describes the main concepts related to competence. It combines the managerial work and its relationship with the competencies and models of competencies. Moreover it describes underlying kinds of intelligence as the primary source of competencies of each person. Article describes the relationship between each components and their connection and influence on the outcome.

Detailed record
2017-08-08
14:54
Specifika řízení lidských zdrojů v mezinárodních podnicích
Vitulová, Michaela
Pojem globalizace můžeme chápat jako proces, který mění podstatu moderní civilizace a který proniká především do všech sfér. V současné době se projevující převážně ekonomicky. Proces globalizace je provázen také procesem lokalizace. Lze zmínit rozdíly mezi globální kulturou a kulturními tradicemi v regionech. Přijatelnou reakci je možné zajistit na základě neustále se rozvíjejícího lidského potenciálu. Pro řízení lidských zdrojů je nezbytné zakotvit práci s lidským kapitálem v podnikové kultuře.

Detailed record
2017-08-08
14:54
Spolutvorba hodnoty prostredníctvom zapojenia spotrebiteľa a jej prínos pre spoločnosť
Svobodová, Karolína
Koncept spolutvorby je zmenou vo vnímaní hodnoty pre zákazníka, so zásadným dopadom na konkurencieschopnosť podniku, ktorá umožňuje podniku disponovať určitou konkurenčnou výhodou. Z pohľadu zákazníka ide nie len o prijímanie hodnoty, ale na tvorbe hodnoty sa môže aj podieľať. Spoločnosť stojí na strane zriaďovateľa hodnoty, ktorá ponúka hodnotové propozície a spolutvorba hodnoty sa objaví v momente, keď zákazník pozve dpoločnosť do spojenej sféry. Tento článok pojednáva o koncepte hodnoty v marketingu z pohľadu tovaro-dominantnej logiky. Kombinuje zapojenie spotrebiteľa do procesu spolutvorby a paralelne opisuje význam hodnoty pre spoločnosť, ktorá už bola v odbornej literatúre mnohokrát analyzovaná z ekonomického hľadiska, no tento článok prináša pohľad prostredníctvom kvalitatívnych ukazovateľov rozdelených do troch dimenzionálnych štruktúr. Mikro-analytický prístup k vnímanej hodnote, tzv. zoom-in prístup, umožňuje posilniť myšlienku vnímanej hodnoty na trhoch B2B a B2C.

Detailed record