Papers

Latest additions:
2018-11-15
12:43
Cultural heritage and geodiversity of landforms in the landscape of the Archdiocese of Olomouc
Kirchner, Karel ; Kuda, František ; Kubalíková, Lucie ; Havlíček, M. ; Machar, I. ; Pechanec, V.
Within the framework of the NAKI II project – Cultural heritage of landscape of the Archdiocese of Olomouc - research, presentation and management (DGB 16P02B014), we focus on the results that will contribute to the sustainable development of regional cultural identity through applied cultural heritage research in the cultural landscape of the area of interest. As part of the material cultural heritage, we include the landforms that originated from the conscious activity of man - the anthropogenic relief forms. These landforms complement the geodiversity of the landscape and are referred to as secondary geodiversity. Therefore, their identification and interpretation will make it possible to complement and enhance the diversity of cultural heritage and to specify the development of the cultural landscape. The first results from the area of Central Moravia will be presented with the using of the historical maps, the digital model of the relief DMR5G and the field research.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-11-15
12:43
OLGA – efficient full wave code for the coupling of LH grills
Preinhaelter, Josef ; Hillairet, J. ; Urban, Jakub
The full wave code OLGA, for determining the coupling of a single row lower hybrid launcher (waveguide grills) to the plasma, is extended to handle multirow multijunction active passive structures (like the C3 and C4 launchers on TORE SUPRA) by implementing the scattering matrix formalism. The extended code is still computationally fast because of the use of (i) 2D splines of the plasma surface admittance in the accessibility region of the k-space, (ii) high order Gaussian quadrature rules for the integration of the coupling elements and (iii) utilizing the symmetries of the coupling elements in the multiperiodic structures. The extended OLGA code is benchmarked against the ALOHA-1D, ALOHA-2D and TOPLHA codes for the coupling of the C3 and C4 TORE SUPRA launchers for several plasma configurations derived from reflectometry and interferometery. Unlike nearly all codes (except the ALOHA-1D code), OLGA does not require large computational resources and can be used for everyday usage in planning experimental runs. In particular, it is shown that the OLGA code correctly handles the coupling of the C3 and C4 launchers over a very wide range of plasma densities in front of the grill.

Detailed record
2018-11-15
12:43
The pre-industrial landscape as a cultural heritage: Malá Haná
Kolejka, Jaromír
The parts of the territory with a preserved secondary (economic) landscape structure, originated around the middle of the 19th century, may be considered as existing segments of the pre-industrial landscape. Such territory has retained a similar character of plot distribution and land use of that time. These segments have been pre-identified in the contemporary cultural landscape according to the recent colour orthophotomap. The existence of that cultural heritage has been confirmed or excluded by comparison with the maps of the 2nd military survey and indicating sketches of the cadastral survey from the 1st half of the 19th century. The records were systematically carried out according to the cadastral units of the so-called working regions of Moravia. The segments of the pre-industrial landscape identified in laboratory research then underwent a field research, followed by the determination of their properties and the assessment of the state and the threats.

Detailed record
2018-11-15
12:43
Mapování radioklimatologických parametrů a jejich praktické využití
Fišer, Ondřej ; Pek, Viktor ; Pitaš, Karel
Mapování radioklimatologických parametrů (většinou již pro celý svět) ve formě digitálních nebo klasických “papírových” map je pro plánování mikrovlnných družicových spojů velmi užitečné. Nejčastěji se mapují veličiny pro jednoduchý výpočet útlumu vodní parou (integrovaný obsah vodních par) , útlum oblaky (integrovaný obsah tekuté vody ) a útlum deštěm (intenzita srážek na statistické hladině převýšení 0,01 %). Vzorce pro distribuční funkci útlumu jsou pak již relativně jednoduché. Mapování provádí nejčastěji ITU-R, ESA a WMCWF.

Detailed record
2018-11-15
12:43
Stabilita chodeb při dobývání uhlí metodou komora-pilíř ve velkých hloubkách
Šňupárek, Richard ; Waclawik, Petr ; Kukutsch, Radovan
Za účelem ověření napěťo-deformačních projevů dobývání metodou chodba-pilíř v hloubce až 900 m pod povrchem byl implementován rozsáhlý systém geotechnického monitoringu a sledování deformací a pohybu povrchu. Na základě výsledků napěťo-deformačního monitoringu byla provedena podrobná analýza stability chodeb z hlediska konvergence, deformačního chování okolního horninového masivu a funkce použité výztuže ve dvou sledovaných oblastech s rozdílnými geologickými i provozními podmínkami.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-11-15
12:43
Co-Mn Mixed Oxide Catalysts Supported on Stainless Steel Meshes Prepared by Hydrothermal Method.
Dvořáková, M. ; Balabánová, Jana ; Topka, Pavel ; Kovanda, F. ; Jirátová, Květa
In this study, we prepared the Co-Mn mixed oxides supported on stainless steel meshes by simultaneous precipitation of Co and Mn nitrates in the presence of hydrolyzing urea under hydrothermal conditions, followed by heating at 500 °C in air.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-11-15
12:43
Cobalt-containing Mixed Oxide Catalysts for Removal of N2O from Nitric Acid Plant Tail Gases.
Obalová, L. ; Pacultová, K. ; Klegová, A. ; Karásková, K. ; Kovanda, F. ; Jirátová, Květa
Presented contribution summarizes our research dealing with cobalt mixed oxide catalysts for low temperature N2O catalytic decomposition.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-11-15
12:43
Výškový profil vlastností deště pro odhady útlumu signálu družicových spojů
Fišer, Ondřej ; Pek, Viktor ; Pitaš, Karel
Z hlediska šíření elektromagnetických vln v kmitočtových pásmech nad 10 GHz je nutné při návrhu analogových i digitálních družicových spojů respektovat útlum způsobený průchodem elektromagnetické vlny hydrometeory ( déšť, mlha, sníh.. ). Útlum hydrometeory závisí na délce spoje, přenosovém kmitočtu, polarizaci a klimatických podmínkách.

Detailed record
2018-11-15
12:43
Activity of K-Promoted Co-Mn-Al Mixed in Direct Decomposition of No and Deep Oxidation of Ethanol.
Jirátová, Květa ; Balabánová, Jana ; Pacultová, K. ; Karásková, K. ; Klegová, A. ; Obalová, L.
In this study, Co-Mn-Al mixed oxides modified by K were prepared by co-precipitation of a solution of metal nitrates with the aqueous solution of K2CO3 and KOH, washing the precipitates to different level of K concentrations and finally calcined at chosen temperature, usually 500 °C. The catalysts were characterized by AAS, nitrogen physisorption (Sbet), TPR-H2, XRD, and TPD- CO2. In case of direct NO decomposition, the catalysts pre-calcined at 700 °C were tested for direct NO decomposition in inert gas (650 °C, 0.5 g, 1000 ppm NO/N2, 49 ml min"1). Deep oxidation of ethanol was carried out under following conditions: 0.2 g, 760 ppm of ethanol in air, 4 000 ml h'1, the temperature ramp of 2 °C min'1.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-11-15
12:43
The Novel Preparation of Hydrotreating Catalysts Using Machanochemical Activation of Aluminum Nitrate and NiMo Complexes.
Kaluža, Luděk ; Jirátová, Květa ; Tyuliev, G. ; Gulková, Daniela ; Balabánová, Jana ; Palcheva, R. ; Koštejn, Martin ; Spojakina, A.
The novel Al2O3 synthesis by mechanochemical activation of aluminum nitrate hydrate was applied to prepare hydrodesulfurization (HDS) NiMo catalysts. Impregnation techniques using the complex made by dissolution of nitrilotriacetic acid (NTA), ammonium heptamolybdate and nickel nitrate and the Anderson-type heteropolyoxymolybdate ((NH4)4Ni(OH)6Mo6O18) complex were compared with conventional impregnation using subsequent deposition of ammonium heptamolybdate (first) and nickel nitrate (second) with calcination in between. Properties of the support and HDS catalysts were studied by N2 physisorption, Raman spectroscopy, H2 temperature-programmed reduction (H2-TPR), O2 chemisorption and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record