Papers

Latest additions:
2017-04-28
14:22

Detailed record
2017-04-28
14:22
Highly time resolved measurement of atmospheric elemental and organic carbon at a typical background site in Central Europe.
Mbengue, Saliou ; Fusek, M. ; Schwarz, Jaroslav ; Holoubek, Ivan
Atmospheric organic (OC) and elemental (EC) carbon play an important role in atmospheric chemistry, climate change and public health. There have been relatively few studies dealing with EC and OC in rural background sites which are less influenced by urban and industrial emissions. Nevertheless, measurements at background areas are important for understanding the transport and transformation characteristics of anthropogenic air pollutants, and their effects on various aspects of regional and global environment changes. In this study, we focus on variability of EC and OC concentrations (considering various day categories and seasons) from a rural background site which is representative for Central European rural areas.\n

Detailed record
2017-04-28
14:22
The role of sonication of polyethyleneoxide solutions containing magnetic nanoparticles on morphology of nanofibrous mats
Peer, Petra ; Stěnička, M. ; Filip, Petr ; Pizúrová, Naděžda ; Babayan, V.
Properties of the resulting polymer nanofibers are often tailored by sonication technique applied prior or past\nan electrospinning process. The aim of this contribution is to evaluate morphology of nanofibrous mats formed\nby poly(ethylene oxide) with distributed magnetic nanoparticles (MNP) (about 20 nm in diameter) in\ndependence on time of sonication of the used polymer solutions. The solutions were exposed to sonication\n(intensity 200W, frequency 24 kHz) for 10, 30, and 60 minutes. It was shown that rheological characteristics\n(viscosity, storage and loss moduli) strongly depend on time of sonication (particularly phase angle) in contrast\nto electric conductivity and surface tension. For analysis of homogeneous distribution of MNP in polymer\nsolution, the rheological measurements were carried out also in presence of external magnetic field.\nMagnetorheological efficiency (a relation of corresponding viscosities) was determined for 80, 170, and 255\nmT. Consequently, changed rheological characteristics participate significantly in the process of\nelectrospinning and resulting quality of the obtained nanofibrous mats. Qualitative changes were described by\nmeans of scanning electron microscopy (variance of mean diameter of nanofibers), transmission electron\nmicroscopy (distribution of MNP within nanofibrous mats). Static magnetic properties were determined by a\nvibration sample magnetometer. It was shown that even distribution of MNP in the mats can be achieved by\nmere sonication process without application of external magnetic field during an electrospinning process.\nHowever, time of sonication generates a degree of embedding of MNP into individual nanofibers.

Detailed record
2017-04-28
14:22
Sezónní rozdíly v těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici v Košeticích.
Kubelová, Lucie ; Vodička, Petr ; Makeš, Otakar ; Zíková, Naděžda ; Ondráček, Jakub ; Schwarz, Jaroslav ; Ždímal, Vladimír
Těkavost je důležitou vlastností atmosférického aerosolu, neboť ovlivňuje vznik, přeměnu i zánik aerosolových částic. Práce se zabývá rozdíly v těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici Košetice. Analýzy vychází z měření atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením mimo jiné přístroji aerosolový hmotnostní spektrometr a skenovací třídič pohyblivosti částic. Diskutovány jsou nejen časové průběhy hmotnostní koncentrace, ale i denní chody znečišťujících látek a vliv meteorologických podmínek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-04-28
14:22
Změny v koncentracích atmosférického aerosolu na pozaďových stanicích v ČR v posledních deseti letech.
Zíková, Naděžda ; Wagner, Zdeněk ; Ondráček, Jakub ; Ždímal, Vladimír
Před téměř deseti lety byly na území Česka zahájeny hned dvě dlouhodobá měření početních velikostních distribucí atmosférického aerosolu (AA) na pozaďových stanicích – na venkovské pozaďové a městské pozaďové stanici. V roce 2017 bude dokončeno měření první dekády takových dat, ze kterých je již možné popsat nejen krátkodobé změny v koncentracích a početních velikostních distribucích submikronového AA, ale i dlouhodobé trendy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-04-28
14:22
Stanovení charakteristiky atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením za účelem identifikace jeho zdrojů.
Pokorná, Petra ; Hovorka, J. ; Klán, M. ; Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Hopke, P.K. ; Ždímal, Vladimír
Efektivní řízení kvality ovzduší v oblastech zatížených nadměrným znečištěním je možné za předpokladu kvalitního kontinuálního monitoringu se správně navrženou monitorovací sítí a cíleného měření poskytující informace potřebné k identifikaci zdrojů znečištění. Studie se zabývá identifikací zdrojů velikostně rozlišeného atmosférického aerosolu na základě dat hmotnostních koncentrací, prostorové variability, elementárního složení, a OC/EC získaných s vysokým časovým rozlišením a odebraných na třech lokalitách v České republice v letech 2008 – 2010, 2012, 2013. Z podílu jednotlivých velikostních frakcí vyplývá důležitost identifikace zdrojů PM1 vzhledem k průměrnému podílu PM0.15-1.15 na PM10, jež na sledovaných lokalitách především v zimních měsících tvořil 85%. Zdrojem hrubé frakce dominujícím v zimních měsících bylo spalování uhlí a biomasy v obci Březno u Chomutova a Mladé Boleslavi a resuspenze silniční prachu v městském obvodu Ostrava-Radvanice Bartovice. V létě byly hlavní zdroje hrubé frakce v obci Březno u Chomutova re-suspenze půdy a primárně bioaerosol. Dominantním zdrojem jemné frakce zimních měsíců bylo spalování uhlí v městském obvodu Ostrava-Radvanice a spalování biomasy v Mladé Boleslavi. Z výše uvedených výsledků vyplývá, že data s vysokým časovým rozlišením jsou vhodná k identifikaci zdrojů velikostně segregovaného aerosolu a umožní posoudit reprezentativnost délku měřící kampaně.

Detailed record
2017-04-28
14:22
Photocatalytic active coatings-environmental way to improve quality and durability of buildings
Sázavská, T. ; Jakubičková, M. ; Jirkovský, Jaromír ; Šubrt, Jan ; Peterka, F.
Transparent coatings of TiO2-SiO2 nanocomposite were developed to be applied on building facades in order to prevent growth of microorganisms and thus to improve urban building sustainability. Structure and texture characteristics of the prepared nanocomposites were determined by electron microscopy (SEM, TEM + EDS), their photocatalytic activity was quantified by testing self-cleaning ability and antimicrobial activity. The self-cleaning properties were evaluated according to the standard ISO method based on photocatalytic degradation of methylene blue. The TiO2-SiO2 nanocomposite coatings were applied on various types of substrates commonly used in building industry. The antimicrobial activity was mainly investigated for algae because these microorganisms are often responsible for facades ageing. According to the laboratory tests the prepared TiO2-SiO2 nanocomposites are highly efficient. This fact was already proved by first applications in real conditions. The transparent SiO2-TiO2 nanocomposites represent an ecological and noninvasive way how to keep nice appearance of buildings for a long time. It is due to their permanent photocatalytic activity causing self-cleaning and algicidal effects. Such coatings may significantly reduce ageing processes on facades of buildings that are caused by microbiological pollution and smog exhalations.

Detailed record
2017-04-28
14:22
Magnetic properties of 42CrMo4 steel
Bulín, T. ; Švábenská, Eva ; Hapla, Miroslav ; Roupcová, Pavla ; Ondrušek, C. ; Schneeweiss, Oldřich
Low alloyed high-grade chrome-molybdenum ferritic steel was investigated from the point of views of magnetic properties in dependence on heat and mechanical treatment. This steel can be used as components of magnetic circuits or some parts in electrical equipment. The basic information on structure and phase composition was obtained by optical and scanning electron microscopy, X-ray Powder Diffraction and Mössbauer Spectroscopy. The temperature stability of the material was proved by measurements of temperature dependences of magnetic moment. The magnetic parameters were obtained by measuring of magnetic hysteresis loops in dependence on saturation field and their frequencies. The results are discussed from the point of view of possible applications as a magnetic material in the very extremely environment, where high mechanical stresses and elevated temperatures can occur.

Detailed record
2017-04-20
15:26
Organické sloučeniny v PM1 aerosolu v Kladně-Švermově v zimním období v roce 2017
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Tato práce se zabývá stanovením organických sloučenin a markerů používaných pro identifikaci hlavních emisních zdrojů v PM1 aerosolu v malém městě Kladně-Švermově. Nejvyšší koncentrace byly pro anhydridy monosacharidů a pryskyřičné kyseliny (spalování biomasy). Dalšími analyzovanými skupinami organických sloučenin a markerů byly polycyklické aromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany (spalování uhlí, doprava), sterany (doprava), sacharidy a alkany.

Detailed record
2017-04-20
15:26
Porovnání složení prachových částic v emisích ze spalování dřeva a uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Horák, J. ; Hopan, F.
Tato práce se zabývá porovnáním emisních faktorů částic, polycyklických aromatických uhlovodíků a organických markerů ze spalování dřeva a uhlí ve čtyřech kotlích používaných k vytápění domácností v ČR. Spalovací zkoušky byly provedeny se sníženým výkonem kotlů (nedokonalé hoření), což lépe odráží reálné emise ze spalování tuhých paliv v domácnostech.

Detailed record