Papers

Latest additions:
2019-06-11
07:52
Possibilities of using 3D laser scanning in geotechnical practise
Kukutsch, Radovan ; Kajzar, Vlastimil ; Šňupárek, Richard ; Waclawik, Petr
We are experiencing the penetration of modern and smart technologies in all sectors of human activity, including mining and geotechnics. One of these technologies is 3D laser scanning, which has seen significant technological advancements over the last decade and has become an integral part of underground construction monitoring as a tool to enable comprehensive, accurate and unbiased capture of the spatial situation in digital form. This development was behind the fact that since 2013, 3D laser scanner has been used by the Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences as a necessary part of the geotechnical monitoring of mine works, when it is possible to precisely detect and quantify the time-space changes caused by man's intervention in the rock mass compared to the traditional established measuring methods. A leading project of recent years was the monitoring of the strain stress state of the rock massif during the 30th seam extraction during the trial operation of the Room and Pillar extraction method in the CSM Mine shaft safety pillar where, besides many other measuring instruments, 3D laser scanning was used for the convergence measuring of roadways, especially for capturing any deformation changes on the permanent pillars. A complementary function was the comparative evaluation with the results of other tools, e.g. with data measured by horizontal extensometers. The subject of the article will be a general description of the possibilities of using 3D laser scanning in geotechnical practice on spatial data acquired during the monitoring lasting almost 3.5 years, when important phenomena were detected in the movement of the pillar walls and the floor heave in the CSM Mine in the tens of cm, sometimes up to 100 cm.

Detailed record
2019-06-11
07:52
Lexikografické zpracování sloves pohybu a sloves transportu
Kroupová, Magdalena ; Čurdová, Veronika
Příspěvek je věnovaný analýze lexikografického zpracování sloves pohybu a manipulace v současných výkladových slovnících vybraných slovanských jazyků a připravovaném Akademickém slovníku současné češtiny. Jejich lexikografické zpracování přináší několik zásadních otázek; příspěvek je zaměřený zejména na vymezení a zachycení sémantických rysů determinovanost a indeterminovanost a na popis distinktivních rysů jednotlivých sloves a jejich relevance v lexikografickém popisu významu.

Detailed record
2019-06-11
07:52
Slovesa běžet a běhat v lexikografické perspektivě
Čurdová, Veronika ; Kroupová, Magdalena
Příspěvek se zaměřuje na lexikografické zpracování dvou českých sloves běžet a běhat v Akademickém slovníku současné češtiny. Pozornost je věnována morfologickým otázkám a sémantické struktuře daných sloves. Významové struktury obou sloves jsou do značné míry symetrické, liší se zejména sémantickými rysy determinovanosti – indeterminativnosti. V řadě významů se však vyskytují asymetrie. Všechny podobnosti a rozdíly jsou reflektovány ve slovníkových definicích těchto sloves. Zvláštní pozornost je v příspěvku věnována primárním významům: pohybu živých tvorů i metaforickým a také metonymickým posunům sekundárních významů.

Detailed record
2019-06-11
07:52
Monokolokabilita ve výkladovém slovníku
Opavská, Zdeňka
Příspěvek se věnuje analýze monokolokabilty a monokolokabilních slov, tj. slov s velmi omezenou spojitelností, a jejich lexikografickému zpracování v českých a slovenských výkladových slovnících a v připravovaném Akademickém slovníku současné češtiny.

Detailed record
2019-06-11
07:52
Transition Metal Complexes with Aza[n]phenacene Ligands.
Váňa, Lubomír
This work is aimed at the synthesis of new aza[n]phenacenes 2(n = 4 or 5, Ar = phenyl or 2-pyridyl), where [n]phenacenes 1 with δ-lactam ring are used as starting material (Scheme 1). The resulting compounds are subsequently investigated in terms of their complexation properties with transition metals (Cu, Ni, Co, Pt, Ir) (e. g.Figure 1) due to their potential application as photoluminescent complexes.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-06-11
07:52
Construction and Application of Flow Amperometric Biosensor Based on Enzymatic Reactor for Determination of Choline
Tvorynska, Sofiia ; Barek, J. ; Josypčuk, Bohdan
In this contribution, a novel fast, simple and stable biosensor with the enzymatic reactor based on choline oxidase (ChOx) was developed and applied for the determination of choline using flow injection analysis with amperometric detection. The preparation of the reactor is based on the covalent immobilization of ChOx with glutaraldehyde to mesoporous silica powder (SBA-15) previously covered by NH2-groups. The experimental parameters affecting the sensitivity and stability of the biosensor were optimized. The proposed biosensor with the newly developed ChOx-based reactor possesses good repeatability, reproducibility, long-term stability, and reusability. It was successfully applied for the determination of choline in commercial pharmaceuticals.

Detailed record
2019-06-11
07:52
Electrochemical Enzymatic Biosensors for Determination of Catecholamines in Flow Systems\n
Josypčuk, Bohdan ; Barek, J. ; Josypčuk, Oksana
Several biosensors (BS) based on flow enzymatic mini-reactors containing a mesoporous silica powder covered by enzyme laccase or tyrosinase were used for determination of L-DOPA, dopamine, noradrenaline, and adrenaline. The silica powder of MCM-41 with covalently bonded laccase was found to be the best reactor filling for the detection of catecholamines. Relative current response of such BS was 100 % for dopamine, 32.1 % for L-DOPA, 26.2 % for noradrenaline, and 0.71 % for adrenaline. The practical applicability of Lac-MCM41 biosensor was successfully verified by the determination of dopamine and noradrenaline in medical solutions for infusions.

Detailed record
2019-06-11
07:52
Voltametrie na uhlíkové pastové elektrodě modifikované silikagelem
Šestáková, Ivana ; Navrátil, Tomáš
Kompositní uhlíkové elektrody s obsahem silikagelu 1,2 se začaly používat již v 90. letech minulého století, a to ve variantě pevné (s obsahem ceresinu) nebo pastové (s parafinovým olejem). Přítomnost silikagelu v uhlíkové pastě vede ke zlepšené amperometrické detekce látek, které lze na povrchu modifikovaném silikagelem nahromadit, a to jak látek organických, tak iontů kovů 3. Reprodukovatelnost povrchu a tím i vlastního stanovení je nejlépe zabezpečena použitím pastové elektrody se speciálně vyvinutým teflonovým držákem s pohyblivým pístem 4. Možnosti charakterizace uhlíkových pastových elektrod byly dále popsány v přehledném článku 5.\nVlastnosti uhlíkové pasty modifikované silikagelem byly dokumentovány při oxidaci flavonoidů a oxidaci kadmia v přítomnosti cysteinu a fytochelatinu PC2.

Detailed record
2019-06-11
07:52
Voltametrické stanovení pálivosti chilli paprik na elektrodě ze skelného uhlíku modifikované fosfolipidy
Skopalová, J. ; Rajcová, A. ; Vokounová, D. ; Navrátil, Tomáš
Kapsaicin je přírodní alkaloid vyskytující se v plodech chilli paprik, které patří k nejdůležitějším a nejrozšířenějším kořením. Za jejich popularitou stojí významné organoleptické vlastnosti (typická pálivá chuť), antioxidační či antimikrobiální účinky. Pálivost chilli paprik je hlavním důvodem jejich konzumace a z pohledu konzumenta představuje jednu z jejich nejdůležitějších charakteristik. Od toho se proto odvozuje potřeba tuto charakteristiku kvantifikovat. Míra pálivosti přímo souvisí s obsahem kapsaicinu a jemu podobných látek (kapsaicinoidů) v paprikách. Kromě potravinářství nachází kapsaicin své užití i v lesnictví (zemědělství) jako ochrana před okusem stromů zvěří.

Detailed record
2019-06-11
07:52
Charge Transport in Single Oligophenylene Molecular Wires with Different Anchoring Groups
Hromadová, Magdaléna ; Kolivoška, Viliam ; Šebera, Jakub ; Sebechlebská, Táňa ; Gasior, Jindřich ; Nováková Lachmanová, Štěpánka ; Mészáros, G. ; Lindner, M. ; Mayor, M. ; Valášek, M.
This work compares single molecule conductance measurements of selected organic systems containing identical oligophenylene molecular wires and different tripodal anchoring groups. Single molecule conductance G was obtained by a scanning tunneling microscopy break junction technique complemented by theoretical calculations based on the density functional theory and non-equilibrium Green’s function formalism. Two molecules were compared where the same oligophenylene wire is connected to one of the electrodes via a tripod substituted on each leg by a thiol group either in the meta or para position. By combined experimental and theoretical analysis it was possible to confirm that single molecule conductance in the metal-molecule-metal junction of both molecules corresponds to a fully extended molecular wire, which is attached to one of the electrodes by all three thiolate bonds of the tripod. Experimental results confirmed that G value of meta-connected molecules is lower than that of para, whereas junction formation probability was higher for meta functionalization.

Detailed record