Příspěvky z konference

Nejnovější přírůstky:
2018-01-11
18:42
Vizuální dějiny sionismu na Moravě
Janáčová, Eva
Sionistické umění se v českých zemích začalo plně rozvíjet až ve 20. letech 20. století. Mezi jeho průkopníky patřili malíř Ludwig Blum a grafik Otte Wallish, kteří později emigrovali do mandátní Palestiny. Věnovali se především ikonografii budování Země Izrael.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Rodina jako hodnota a jako zdroj hodnot
Hamplová, Dana
Kapitola popisuje vývoj české rodiny od 50. let 20. století a její roli při formování hodnot.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
AB INITIO STUDY OF EFFECT OF SEGREGATED SP-IMPURITIES AT GRAIN BOUNDARIES IN NICKEL
Všianská, Monika ; Šob, Mojmír
The embrittling/strengthening effects of segregated sp-elements in the 3rd 4th and 5th period (Al, Si, P, S, Ga, Ge, As, Se, In, Sn, Sb and Te) at the Sigma 5(210) grain boundary (GB) in fcc nickel have been investigated using density functional theory. We predict Si as a GB cohesion enhancer, Al and P have none or minimal strengthening effect and S, Ga, As, Se, In, Sn, Sb and Te are GB embrittlers in Ni. We also analyze the segregation enthalpy of all impurities. It turns out that AI, Ga, In, Sn, Sb and Te are substitutional and Si, P, S, Ge, As and Se interstitial impurities at the GB in Ni.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Voda v krajině a revitalizace
Petřík, Petr ; Salzmann, K. ; Hejzlar, Josef ; Pithart, D. ; Fanta, J.
Klimatické změny vidíme jako příležitost pro diskuzi, která by se neomezovala pouze na technická řešení, ale vzala by vážně i potenciál ekosystémů a přirozených procesů, které v naší krajině probíhaly po tisíciletí a které jsme drasticky zredukovali. Platforma pro krajinu (www.nasekrajina.eu) vytváří prostor pro takovou diskuzi.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Body fluid exosomes as potential carriers of Huntington’s disease biomarkers
Kupcová Skalníková, Helena ; Červenka, Jakub ; Bohuslavová, Božena ; Turnovcová, Karolína ; Vodička, Petr
Huntington’s disease (HD) is a hereditary neurodegenerative disorder characterized by a progressive motor, behavioural, and cognitive decline, ending in death. The cause of HD is an abnormal expansion of CAG repeats in HTT gene resulting in prolonged polyglutamine (polyQ) sequence in huntingtin protein (HTT). Huntingtin is a large protein (348 kDa) expressed ubiquitously through the body, with highest expression in the brain and testes. To study HD pathophysiology and to test experimental therapies, a transgenic HD minipig (TgHD) model expressing N-terminal part (N548-124Q) of human mutated huntingtin (mHTT) under the control of human huntingtin promoter was created in Libechov. Beside the mild neurological impairment, the TgHD boars show decreased fertility after 13th month of age.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
STRUCTURAL, THERMODYNAMICS AND PHYSICAL PROPERTIES OF Zn Sn Al ALLOYS
Drápala, J. ; Musiol, J. ; Petlák, D. ; Vodárek, V. ; Smetana, B. ; Zlá, S. ; Kostiuková, G. ; Kroupa, Aleš ; Sidorov, V.E.
Some results of thermodynamic, structural and physical properties of Al-Sn-Zn alloys are presented in our paper. The ternary Al-Sn-Zn alloys were prepared in a resistance furnace in evacuated ampoules. The alloys were studied metallographically, their micro-hardness and X-ray micro-analysis (EDX, SEM) of individual phases were measured. Temperatures of phase transitions (liquidus, solidus, invariant reactions, etc.) were obtained using the DTA method (Setaram SETSYS 18 (TM)). The long time annealing (250, 300, 350 degrees C; 3, 7, 14 or 28 days) was used in order to achieve the thermodynamic equilibrium. The results were confronted with thermodynamic modelling of the ternary Al Sn Zn system in the Institute of Physics of Materials AS of the Czech Republic in Brno. We have studied density (by gamma-absorption method), electrical resistivity (by contactless method in rotating magnetic field) and magnetic susceptibility (by Faraday's method) of some Al-Sn-Zn alloys containing up to 10 at.% of aluminum and up to 65 at.% of zinc. The increasing of zinc content resulted in the decrease of the density and susceptibility values, except for one sample. The resistivity values practically didn't depend on the zinc content in the crystalline state, whereas a maximum was found for one of the samples in the liquid state. This work has been made in the frame of COST Action MP0602 project "Advanced Solder Materials for High-Temperature Application".

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Stimulating autophagy and reducing inclusions in mouse model of Huntington's disease via expression of transcription factor EB (TFEB)
Vodička, Petr ; Chase, K. ; Iulliano, M. ; Tousley, A. ; Valentine, D. T. ; Sapp, E. ; Kegel-Gleason, K. B. ; Sena-Esteves, M. ; Aronin, N. ; DiFiglia, M.
Mutant huntingtin (mHTT) is encoded by the Huntington’s disease (HD) gene and its accumulation in the brain contributes to HD pathogenesis. Reducing mHTT levels through activation of the autophagosome-lysosomal pathway may have therapeutic benefit. Transcription factor EB (TFEB) regulates lysosome biogenesis and autophagy. We introduced cDNA encoding TFEB with an HA tag (TFEB-HA) under the control of neuron specific synapsin 1 promoter into the striatum of 3 month old HDQ175/Q7 mice using adeno-associated virus AAV2/9.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Kvalita prostředí a potravní chování kapra ve vztahu k přikrmování v polointenzivní rybniční akvakultuře
Adámek, Zdeněk ; Jurajda, Pavel ; Zukal, Jan ; Janáč, Michal ; Mikl, Libor ; Šlapanský, Luděk ; Všetičková, Lucie ; Prášek, Václav ; Šútovský, I. ; Chytka, V. ; Mrkvová, Markéta
Kombinací čtyř metod terénního výzkumu (telemetrie, elektrolov, potravní analýzy a měření parametrů vody) se ukázalo, že ryby nejsou v polointenzivním rybničním chovu rozmístěny rovnoměrně. Dominantní jedinci se koncentrují v krmných místech v hustotě, která může snížit obsah kyslíku až k hranici fyziologického minima, což vede k horšímu využití krmiv. Menší ryby se zdržují spíše mimo krmná místa a v okrajích rybníka a živí se převážně přirozenou potravu. Kromě menší hmotnosti mají i nižší obsah tuku. Rozdělení obsádky kapra na větší jedince s vyšším obsahem tuku, významně se orientující na krmná místa, a na menší s nižším obsahem tuku živící se více přirozenou potravou vede k doporučení vhodnosti rozšíření aplikace krmiv na více krmných míst, případně jejich střídání.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Karmelitáni a slovanští benediktini na Novém Městě pražském
Benešovská, Klára
Obě klášterní fundace Karla IV. byly zajištěny papežskými listinami již roku 1346, dva roky před oficiálním založením Nového Města. Výběr právě těchto dvou řádů a jejich lokace v urbanismu budoucího města odpovídá jejich úloze v Karlově vizi nového centra římské říše a českého království. Na rozdíl od starších názorů autorka nevidí obě fundace jakožto projev snah mladého Karla pronikat s pomocí obou řádů do zemí schismatiků a nevěřících.

Úplný záznam