Příspěvky z konference

Nejnovější přírůstky:
2020-03-19
09:41
Apropriace lidové slovesnosti a žánr (lidové) pohádky 19. století
Šidák, Pavel
Studie popisuje podobu apropriace lidové pohádky do české umělecké literatury. Zároveň jsou tematizovány související jevy či problémy. V první polovině 19. století, kdy je apropriována pohádka jako žánr, jde zejména o hledání funkčního místa pohádky a též jejího žánrového tvaru. Ve druhé polovině století pak jde o pojme „modus“, jímž pohádka ovlivňuje tzv. vysokou literaturu, a o jeho narativní strategie.

Úplný záznam
2020-03-19
09:41
Nedůvěra měšťana v lid. Narativní figura
Jedličková, Alice
Příspěvek se zaměřuje na motivační strategii reprezentace venkovského lidu, resp. prostého člověka. Ta vychází z předpokládaného nebo aktuálně formulovaného nedůvěřivého či přezíravého postoje měšťana k lidu, který je třeba změnit. Ideovým základem je přitom představa tradičních hodnot, které nejsou doceněny a je třeba je objevovat a chránit (jazyk, minulost, venkovský lid); vztah města a venkova lze přitom formulovat jako celou řadu (skutečný stav věcí samozřejmě poněkud zjednodušujících) opozic: pokrok, vzdělanost, vymoženosti proti zaostalosti, nevzdělanosti, chudobě atp. V próze s venkovskou tematikou se ve sledovaném období 50.–70. let 19. století se předpoklad nedůvěry či nadřazenosti měšťana ustaluje v narativní figuru, která podstatným způsobem formuje komunikační situaci vyprávění. V jednotlivých případech zasahuje i celý text a mění tak jeho žánrový profil: v próze Boženy Němcové Chudí lidé se na půdoryse obrazu ze života uplatňuje metoda polemiky („argumentu“): jednotlivé situace představují v jistém smyslu argument proti nastolené představě „nedůvěry měšťana v lid“.

Úplný záznam
2020-03-19
09:41
Random response of a dynamic system under polynomial of a white noise
Náprstek, Jiří ; Fischer, Cyril
Many types of external additive random excitation of dynamic systems admit to be modelled as a combination of powers of a Gaussian noise. Such a type of excitation produces a non-Gaussian response even if the dynamic system is linear and the excitation is additive only. Although the excitation as a whole is non-Gaussian, the problem can be transformed into the form of a linear system with an additive and multiplicative white noise excitation which _nally produces a non-Gaussian response. The general method of transformation, the respective FPK equation, basic stochastic moments of the response, and a demonstrative example are discussed.

Úplný záznam
2020-03-19
09:41
Příprava nových klasifikátorů pro pivoňky, denivky a bezkartáčkaté kosatce v Průhonické botanické zahradě.
Sekerka, Pavel ; Caspers, Zuzana ; Macháčková, Markéta ; Papoušková, L. ; Koudela, M.
Po přijetí nových rodů (Hemerocallis, Paeonia, Iris subgen. Limniris) do Národního programu genetických zdrojů bylo nutné vytvořit nové klasifikátory pro popis odrůd. Při návrhu hodnocených znaků jsme vycházeli z botanických monografií rodů, existujících klasifikátorů a ze zkušenosti při popisu odrůd. Na tvorbě a hodnocení klasifikátoru jsme spolupracovali s řídícím pracovištěm, genovou bankou VURV a Katedrou zahradnictví FAPPZ ČZU v Praze, která témata zadala jako diplomové a bakalářské práce. Klasifikátory budou během roku 2019 publikovány v databázi GRIN Czech.

Úplný záznam
2020-03-19
09:41
Characterization of hydrogenated silicon thin films and diode structures with integrated silicon and germanium nanoparticles
Stuchlík, Jiří ; Fajgar, R. ; Remeš, Zdeněk ; Kupčík, Jaroslav ; Stuchlíková, Hana
P-I-N diode structures based on the thin films of amorphous hydrogenated silicon (a-Si:H) deposited by Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) technique were prepared with embedded Si and Ge nanoparticles. The Reactive Laser Ablation (RLA) of germanium target was used to cover the intrinsic a-Si:H layer by Ge NPs under a low pressure of the silane. The RLA was performed using focused excimer ArF laser beam under SiH4 background atmosphere. Reaction between ablated Ge NPs and SiH4 led to formation of Ge NPs covered by thin GeSi:H layer. The deposited NPs were covered and stabilized by a-Si:H layer by PECVD. Those two deposition processes were alternated repeatedly. Volt-ampere characteristics of final diode structures were measured in dark and under illumination as well as their electroluminescence spectra.

Úplný záznam
2020-03-19
09:41
Germanium and tin nanoparticles encapsulated in amorphous silicon matrix for optoelectronic application
Stuchlíková, The-Ha ; Remeš, Zdeněk ; Stuchlík, Jiří
The plasma enhanced chemical vapour deposition was combined with in situ deposition of Ge and Sn thin film by evaporation technique at surface temperature about 220 °C to form nanoparticles on the surface of hydrogenated silicon thin films to prepare diodes. Formation of nanoparticles was additionally stimulated by plasma treatment through a low pressure hydrogen glow discharge. The diodes based on PIN diode structures with and without the embedded Ge or Sn nanoparticles were characterized by temperature dependence of electrical conductivity, activation energy of conductivity, measurement of volt-ampere characteristics in dark and under solar illumination\n

Úplný záznam
2020-03-19
09:41
Relation between optical and microscopic properties of hydrogenated silicon thin films with integrated germanium and tin nanoparticles
Stuchlík, Jiří ; Stuchlíková, The-Ha ; Čermák, Jan ; Kupčík, Jaroslav ; Fajgar, R. ; Remeš, Zdeněk
The hydrogenated amorphous silicon layers (a-Si:H) were deposited by PECVD method on quartz substrates. During interruption of PECVD process the vacuum chamber was pumped up to 10-5 Pa and 1 nm thin films of Germanium or Tin were evaporated on the surface. The materials form isolated nanoparticles (NPs) on the a-Si:H surface. Then the deposited NPs were covered and stabilized by a-Si:H layer by PECVD. Those two deposition processes were alternated 5 times. The a-Si:H thin films with integrated Ge or Sn NPs were characterized optically by PDS and CPM methods, and microscopically by SEM and AFM microscopies. Optical and microscopic properties of the structures are correlated and discussed considering their application in photovoltaics.\n

Úplný záznam
2020-03-19
09:41
Partial Memory Loss: Sacred Folk Songs of the Czech Lands
Uhlíková, Lucie ; Toncrová, Marta
The paper deals with religious folk songs of the Czech lands, their origin and development. It illustrates how sacred songs came into the folk singing tradition, how they spread within it and how they were transformed, commenting also on their primary religious function.

Úplný záznam
2020-03-11
19:14
Aktuální informace z oblasti zvukových dokumentů aneb jak na to
Horová, Iva ; Malinová, Iva
Prezentace přináší základní informace o oblasti historie zvukových dokumentů, o aktuální situaci z hlediska zpracovávání a péče o ně v ČR. Seznamuje s hlavními současnými projekty tj. s portálem Virtuální národní fonotéka a s Novým fonografem a s dotačními programy.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-03-11
19:14
Prostor jako služba: první dekáda Národní technické knihovny (NTK) v nové budově
Chodounská, Alena ; Firsova, Naděžda ; Martinová, Olga
V průběhu posledních deseti let se Národní technická knihovna (NTK) stala nedílnou součástí kampusu technických vysokých škol v pražských Dejvicích. Budova, která v roce 2019 zaznamenala téměř milion návštěv, je oblíbená především mezi vysokoškolskými studenty, jak domácími, tak zahraničními. Moderní, inspirativní prostory umístěné přímo v srdci kampusu jsou velkou předností při podpoře studentů, vyučujících a výzkumníků, ale samy o sobě nestačí. Aby mohla knihovna svým uživatelům sloužit ve své plné kapacitě, musí budova též „obsahovat“ relevantní informační zdroje, služby a lidi, kteří je poskytují a rozvíjejí. V příspěvku představíme metody používané pro sledování měnících se informačních potřeb a návyků stávajících a potenciálních uživatelů NTK a pro vyhodnocování uživatelské zkušenosti s knihovnou. Díky poznatkům získaným prostřednictvím těchto metod můžeme soustavně uzpůsobovat naše prostory a služby tak, abychom lépe podporovali akademickou i profesní úspěšnost, zvědavost a konkurenceschopnost našich uživatelů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam