Příspěvky z konference

Nejnovější přírůstky:
2017-09-18
15:31
Práce, cesta ke štěstí?
Šmajs, Josef
Mapování složité krajiny interakce mezi přírodou a člověkem, která se nazývá práce a její podoba, vnímání a cíl, měnící se a vyvíjející se v dějinách, a to směrem, který autor neshledává ve všech aspektech úplně šťastným.

Úplný záznam
2017-09-18
15:31
Pozitivní psychologie – věda o štěstí
Slezáčková, Alena
Nový směr v psychologii, snažící se na základě poznatků a metod psychologického zkoumání zmapovat souvislosti fenoménu „štěstí“.

Úplný záznam
2017-09-18
15:31
Šťastnější a méně šťastné cesty ke štěstí
Klapetek, Milan
Hledání pocitu štěstí v procesu evoluce, kde by model bojovného shánčlivého predátora měl být nahrazen jinými vzorci, které mnohdy marně hledala a prosazovala filozofie a náboženství.

Úplný záznam
2017-09-18
15:25
Analysis of truncated data with application to the operational risk estimation
Volf, Petr
Analysis of operational risk often faces problems arising from the structure of available data, namely of left truncation and occurrence of heavy-tailed loss values. We deal with model given by lognormal dostribution contaminated by the Pareto one and to use of the Cramér-von Mises, Anderson-Darling, and Kolmogorov-Smirnov minimum distance estimators. Analysis is based on MC studies. The main objective is to propose a method of statistical analysis and modeling for the distribution of sum of\nlosses over a given period, particularly of its right quantiles.

Úplný záznam
2017-09-18
15:25
From Denunciation to Humour. Forms of Attacks by Preachers on non-Roman Catholic Believers in selected Czech Sunday Postils
Havelka, Tomáš
This paper deals with forms of attacks on protestants in bohemical sermons mainly in second half of 17th Century and first half of 18th Century. Although counter reformation has definitely changed confessional conditions in Bohemia after victory on White Mountain battle, protestants persisted as one of most dangerous and strange enemy of pure faith. This attitude aimed mainly to Czech speaking believers and has been persuasively repeated in a lot of deeply influential homiletic works, namely in postils (in Sunday as well as in Feast ones). The aim of paper is inspect the most important Czech Sunday postils and evaluate frequency, strategy and forms of attacks. Excerpted postils were written by Š. Berlička-Scipio, M. V. Štajer, K. Račín, Š. F. Náchodský, F. Veselý, A. Koniáš etc. Some of these postils were clearly published as „a tool“ of strict counter reformation (M. V. Štajer, A. Koniáš), thus shape of their attitudes to protestants should be interesting. Other postils were composed as a manifestation of a moderate process of the counter reformation (F. Veselý); finally, we can find authors with really peculiar way of literary form and type of persuasion as well (Š. F. Náchodský).

Úplný záznam
2017-09-18
15:25
Electrocoagulation Scaling-Up for Removal of Toxic Metals, Namely Cr6+ and Ni2+.
Krystyník, Pavel ; Klusoň, Petr ; Mašín, P. ; Kroužek, J.
Presented cotribution deals with application of electrocoagulation process for removal of Cr6+ and other toxic metals, namely Ni2+, Zn2+, Cu2+ and Mn2+ from contaminated groundwater on the site of former galvanization plant. The industrial effluent has pH ranging from 4.2 to 4.8; RAS (dissolved inorganic salts) is 2540 mg/L and conductivity 488 mS/m.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-09-18
15:25

Úplný záznam
2017-09-18
15:25
Flexible Moment Invariant Bases for 2D Scalar and Vector Fields
Bujack, R. ; Flusser, Jan
Complex moments have been successfully applied to pattern detection tasks in two-dimensional real, complex, and vector valued functions. In this paper, we review the different bases of rotational moment invariants based on the generator approach with complex monomials. We analyze their properties with respect to independence, completeness, and existence and\npresent superior bases that are optimal with respect to all three criteria for both scalar and vector fields.

Úplný záznam
2017-09-18
15:25
ADHESION OF BIOCOMPATIBLE TiNb COATING
Kolegar, T. ; Matoušek, M. ; Vilémová, Monika ; Starý, V.
Preparation of a coating with a high quality requires good adhesion of the film to the substrate. The paper deals with the adhesion of biocompatible TiNb coating with different base materials. Several materials such as titanium CP grade 2, titanium alloys Ti6Al4V and stainless steel AISI 316L were measured. Testing samples were made in the shape of small discs. Those samples were coated with a TiNb layer by using the PVD method (magnetron sputtering). Onto the measured layer of TiNb an assistant cylinder was stuck using a high strength epoxy adhesive E1100S. The sample with the assistant cylinder was fixed into a special fixture and the whole assembly underwent pull-off testing for adhesion. The main result of this experiment was determining the strength needed to peel the layer and morphology and size of the breakaway. As a result, we will be able to determine the best base material and conditions where the coating will be remain intact with the base material.

Úplný záznam
2017-09-18
15:25
Bibliografie české, moravské a slezské archeologie
Šlesingerová, Lada
Příspěvek podává přehled o historickém vývoji, excerpční základně a současném stavu oborové bibliografie zpracovávané v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze a informuje o řešených grantových projektech. Bibliografie české, moravské a slezské archeologie zahrnuje tištěné bibliografie, článkové databáze Analytika a Pražský hrad a bibliografie ústavních časopisů.

Úplný záznam