Příspěvky z konference

Nejnovější přírůstky:
2018-07-09
13:44
Assessment of anthropogenic landforms for the geotourism purposes (case study: Velké Opatovice fortification site, Archdiocese of Olomouc, Czech Republic)
Kirchner, Karel ; Kubalíková, Lucie ; Machar, I.
The human impact on the relief is often very devastating: natural landforms are modified, damaged or destroyed and the intensity of human-induced processes even surpasses the natural ones. However, people also create new landforms which are interesting from geoconservation, educational, cultural and historical points of view. Thanks to these aspects, they also have a potential for geotourism, geoeducation and recreation. For the assessment of anthropogenic landforms (respectively anthropogenic geosites and geomorphosites), a method based on the concept of geomorphosties and taking into account the holistic approach to geotourism, is proposed. The article presents an example of anthropogenic landforms on geo-cultural site "Velke Opatovice fortification site" situated in the western part of the Archdiocese of Olomouc. Based on the detailed fieldwork, the inventory of landforms and other features, the assessment and some proposals for geotourist use of the site are presented.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-07-09
13:44
Tmelený objektiv Steinheilova typu
Rail, Zdeněk ; Franců, Helena ; Ulrichová, Iva ; Šípová, Gabriela ; Jareš, Daniel ; Kuryshev, V. ; Vápenka, David
Tento referát se zabývá achromatickými dublety se vstupním členem z flintového skla. Optické řešení těchto objektivů navrhl německý fyzik Carl August Steinheil v polovině 19. století. V nedávné minulosti bylo několik těchto dubletů vyrobeno pro astronomické účely v naší dílně. V referátu popisujeme výpočet a technologický postup výroby tmeleného Steinheilova objektivu s rovinnou výstupní plochou.

Úplný záznam
2018-07-09
13:44
Změny mikroklimatu ostřicové louky během posledních 40 let
Dušek, Jiří ; Stellner, Stanislav ; Hudecová, S.
Průměrná, maximální a minimální teplota vzduchu postupně vzrostla během let 1977 až 2017. Vzestup teplot není stejný během různých období roku. Zjistili jsme různý vzestup teplot vzduchu pro jednotlivé měsíce roku. Denní průměrná teplota průkazně vzrostla ve vegetačním období (duben - květen). Nejvyšší vzrůst maximální teploty vzduchu byl zaznamenán v měsíci dubnu. Charakter srážek se také během měřeného období změnil a je konsistentní s růstem teplot vzduchu. Pokles srážek lze pozorovat v teplejším dubnu. Frekvence extrémních srážek a s nimi související kolísání vodní hladiny je podstatně vyšší v posledních letech, než tomu bylo před rokem 2000. Podrobná znalost týkající se mikroklimatických změn v ostřicové louce jsou důležité z hlediska ekosystémových funkcí mokřadu v krajině.\n

Úplný záznam
2018-07-09
13:44
Effects of urbanization on the landscape of a Modern City in Ghana: A case study of sunyani
Boateng, K. A. ; Mensah, Caleb ; Agyei, Thomas ; Švik, Marian
According to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, changes in land use through urbanization and agriculture are the key anthropogenic effects of climate change. Thus, the preservation of natural environment of urban areas is essential for conserving water and soil, while still adjusting the microclimatic variables (temperature, precipitation, relative humidity, etc.) and stabilizing the natural ecological system from destruction. It has been observed that most parts of city's green vegetation have been lost due to housing developments and commercial activities. This study was carried out to assess the effect of the change in land use on a modern city like Sunyani, by observing the significant changes in vegetation cover from LANDSAT TM imagery over a 31-year period (1986-2017). From the study, there was significant decline of vegetation cover from 1986 to 1999, and no significant change from 1999 to 2017. There were also significant changes in the built-up areas from 1986 to 1999 and no significant change from 1999 to 2017. Adoption of sustainable and environmentally friendly technologies that maintain open green vegetation is recommended for future city planning.

Úplný záznam
2018-07-09
13:44
Dalekohledy typu Dall-Kirkham
Rail, Zdeněk ; Ulrichová, Iva ; Kuryshev, V. ; Vápenka, David
Referát se zabývá optickými vadami dvojzrcadlových dalekohledů s elipsoidálními primárními a sférickými sekundárními zrcadly. Systém byl objeven na konci dvacátých let minulého století Horacem Dallem a Alanem Kirkhamem. Jeho optické prvky jsou snadno vyrobitelné a měřitelné. Tyto dalekohledy lze vybavit korektory a vytvořit z nich víceúčelové přístroje jak pro planetární pozorování, tak pro fotografování širokých zorných polí. Několik takových přístrojů bylo vyrobeno i v dílně Centra Toptec v Turnově.

Úplný záznam
2018-07-09
13:44
Oprava objektivu 160/2500 turnovské hvězdárny
Rail, Zdeněk ; Melich, Zbyněk ; Šrajer, Bohdan ; Šípová, Gabriela ; Kaucká, Iva ; Franců, Helena ; Melich, Radek
Tento referát přináší informace o opravě achromatického objektivu o průměru 160 mm a ohniskové vzdálenosti 2500 mm, vyrobeného v 70. letech ve Vývojové optické dílně ČSAV v Turnově. Refraktor s tímto dubletem se stal hlavním přístrojem místní hvězdárny. Spojka tohoto objektivu obsahovala šlíry a bylo ji nutné vyrobit novou

Úplný záznam
2018-07-09
13:44
Hollow-fibre Based Microextraction and Voltammetric Determination of Vanillylmandelic Acid
Hrdlička, Vojtěch ; Barek, J. ; Navrátil, Tomáš
New method of liquid/liquid/liquid hollow fibre based microextraction of vanillylmandelic acid coupled with voltammetric determination is being developed. Selected liquid membranes based on alcohols, aliphatic hydrocarbons and esters were tested. Highest enrichment factor of 2.52 after 30 minutes of extraction was obtained using propyl benzoate, RSD = 18.2 % (n=5). Mechanically and cathodically pretreated (-1000 mV vs. Ag/AgCl/3M KCl, 15 s) boron doped diamond electrode in a miniaturized arrangement was used for DPV determination. LOD = 1.2 micromol/l, RSD = 5.9% (n=10) for a 10 microl extract.

Úplný záznam
2018-07-09
13:44
Introducing Functionality by Graphene Covalent Grafting
Kovaříček, Petr ; Kalbáč, Martin
Graphene is a material of great potential in a broad range of applications, for each of which specific tuning of the material’s properties is required. This can be achieved, for example, by covalent functionalization. We have exploited protocols for surface grafting by diazonium salts, by nucleophilic and electrophilic substitution to perform graphene covalent modification of graphene on substrates. The painstaking analysis problem of monolayered materials was addressed using Raman spectroscopy, SERS, SEIRA, MS, AFM, XPS and SEM/EDX. The covalent grafting was shown to tolerate the transfer process, thus allowing ex post transfer from copper to other substrates. Functional devices often require combination of several materials with specific functions, such as graphene-polymer hybrid heterostructures. We have used the developed methodology of chemical functionalization for preparation of PEDOT:Graphene bilayers by selective in situ polymerization of EDOT on covalently functionalized graphene. The polymerization proceeds exclusively on the grafted graphene, and patterned structures with high spatial resolution down to 3 μm could have been prepared. The composite exhibits enhanced efficiency of electrochemical doping compared to pristine graphene, unsymmetrical transport characteristic with very good hole-transporting properties and efficient electronic communication between the two materials. The covalent functionalization of graphene thus introduces advanced functionality to the material, broadening its scope of applications.

Úplný záznam
2018-07-09
13:44
Blending and Debledning Data in the Daily Routine of a University Library
Stille, Wolfgang
In libraries, there is something like a war of opinions about library software in the last couple of years: some (in particular library management) prefer the licensing of commercial software products with strict business models, others (n particular library IT) participate in community driven open source solutions. Probably, the truth lies somewhere in between, which means that standards, interfaces, and interoperability play a more and more imortant role in the business of library IT, and thus have to be open. At the same time, monolithic commercial software solutions implying vendor lock-ins emerge, promising all-in-one one-stop-shop solutions, obstructing an objective debate between library management and IT staff. The talk intends to give some experiental report on the past, tries to answer questions and reasons of the present, and gives some vision (and hopefully discussion) on the future of library IT.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-07-09
13:44

Úplný záznam