Příspěvky z konference

Nejnovější přírůstky:
2017-07-21
12:45
Muzikologická bibliografická databáze
Vozková, Jana
The Musicological Bibliographical Database is a project under the auspices of the Music History Department at the CAS Institute of Ethnology, which carries on from the older bibliographical activities there, as it has been developed and updated on an ongoing basis since 2013, with the emphasis on records of current additions to domestic musicological publication output. It includes monographs, critical editions, anthologies and analytical articles in anthologies and journals, as well as articles in anthologies and journals (with 50 years of the Hudební věda journal completely processed, while other musicological journals are being processed under the VISK9 program), chapters from books, reviews and reports of any importance. This database is based on the ALEPH library cataloguing programme using RDA cataloguing standards that are currently in effect, making use of a connection to the national database of authorities at the Czech National Library. Since 2015 it has been supplemented in the form of database retroconversion by bibliographical records created by transcribing from older printed data bases. At present the database has over 8,000 entries.\n

Úplný záznam
2017-07-21
12:45

Úplný záznam
2017-07-21
12:45
Sportovní tematika v současném českém dramatickém umění
Hoffmannová, Jana ; Hoffmann, B.
Divadelní a rozhlasové hry a inscenace se sportovní tematikou představují v dějinách českého dramatu a divadla tematické novum. Autory takových textů jsou zejména Petr Kolečko a David Drábek. Vybírají si hlavně populární sportovní odvětví (fotbal, hokej, tenis, lyžování, lehká atletika) a jejich světově proslulé reprezentanty (J. Jágr, R. Federer, R. Nadal, H. Fibingerová). Dramatický obraz sportu a sportovců není nikterak adorační, ale naopak až karikaturně kritický. Mluva sportovců, fanoušků a funkcionářů (viz mj. text P. Čtvrtníčka Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?) je plná nespisovných výrazů, prostředků obecné češtiny, sportovního slangu, ale rovněž expresiv a vulgarismů.

Úplný záznam
2017-07-21
12:45

Úplný záznam
2017-07-21
12:45

Úplný záznam
2017-07-21
12:45

Úplný záznam
2017-07-21
12:45
Dynamization of spatial data using location-based services: Tourist potential of industrial heritage
Malý, Jiří ; Krejčí, Tomáš ; Trojan, Jakub ; Chudáček, Stanislav ; Nováková, Eva
The paper deals with industrial heritage and its potential in tourism. Although the post-industrial landscape is an integral part of all the countries that went through a period of de-industrialization and economic transformation, presentation and publicity of valuable industrial monuments that are linked with post-industrial landscape in many cases are not fully utilized. This paper aims to acquaint readers with a possibility of transformation of data on industrial objects into augmented reality, while using location-based services. The final result is the web-based platform allowing easy data transformation. The paper has thus largely methodological-application character. The outcomes of the testing phase indicate that information about the objects do have their limits, but respecting them brings their effective performance in augmented reality.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-07-21
12:45
Kam ta staročeská slova zmizela? III
Janyšková, Ilona
Článek podává etymologický výklad několika staročeských slov: pastýř, chalužník, prták.\n

Úplný záznam
2017-07-03
17:28
Generování hydridů ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem
Matoušek, Tomáš
Přehledný text popisující využití techniky generování těkavých hydridů v hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem.

Úplný záznam
2017-07-03
17:28
Rehabilitace strusky
Hanzlíček, T. ; Perná, Ivana ; Šupová, Monika
Příspěvek mapuje historické souvislosti vzniku haldy vysokopecní strusky na Kladně. Dále charakterizuje chemické a mineralogické složení a nabízí vysvětlení odlišného složení spodních „aktivních“ a vrchních „neaktivních“ vrstev. Bylo zjištěno, že pokud struska obsahuje „aktivní“ složky ve formě neuspořádaných gehlenitických podílů, bude možné ji snadno přepracovat pomocí alkalické aktivace v hodnotnou, stabilní a ve vodě nerozpustnou hmotu.

Úplný záznam