Příspěvky z konference

Nejnovější přírůstky:
2017-11-08
17:03
Charakterizace organických sloučenin v PM1 aerosolu v Košeticích a v Brně v zimním období 2017
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
V této práci byly měřeny organické sloučeniny a markery, které slouží pro identifikaci zdrojů atmosférických aerosolů. Byly analyzovány anhydridy monosacharidů (emise ze spalování biomasy), polycyklické aromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany a sterany (doprava, spalování uhlí) a alkany.

Úplný záznam
2017-11-08
17:03
Stanovení levoglukosanu a dehydroabietové kyseliny v městském aerosolu
Coufalík, Pavel ; Čmelík, Richard ; Křůmal, Kamil ; Čapka, Lukáš ; Mikuška, Pavel
Cílem této práce byl vývoj analytické metody pro stanovení levoglukosanu a dehydroabietové kyseliny v aerosolu pomocí LC-MS s využitím přímého vzorkování aerosolu do vody.

Úplný záznam
2017-11-08
17:03
Stanovení anorganických aniontů v ovzduší pomocí modernizovaného aerosolového vzorkovače
Čapka, Lukáš ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Spojení původního vzorkovače ACTJU s kondenzační růstovou jednotkou na bázi vody (CGU), umístěné před ACTJU, umožnilo vzorkovat částice aerosolu o rozměrech v řádech nanometrů. Odtah z ACTJU je kontinuálně odsáván a v něm obsažené vodou rozpustné sloučeniny online analyzovány pomocí iontové chromatografie.

Úplný záznam
2017-11-08
17:03

Úplný záznam
2017-11-08
17:03
Characterization of Mo-B-C nanostructured coating microstructure by means of AEM and GDOES
Buršík, Jiří ; Svoboda, Milan ; Švábenská, Eva ; Buršíková, V. ; Souček, P. ; Zábranský, L. ; Vašina, P.
A Mo-B-C nanostructured coating was prepared on WC-Co hard-metal substrate by magnetron sputtering. The details of microstructure of deposited thin layer as well as elements redistribution caused by subsequent annealing at 1000°C were studied by several experimental techniquec.

Úplný záznam
2017-11-08
17:03
On Finite Element Approximation of Flow Induced Vibration of Elastic Structure
Valášek, J. ; Sváček, P. ; Horáček, Jaromír
In this paper the fluid-structure interaction problem is studied on a simplified model of the human vocal fold. The problem is mathematically described and the arbitrary Lagrangian-Eulerian method is applied in order to treat the time dependent computational domain. The viscous incompressible fluid flow and linear elasticity models are considered. The fluid flow and the motion of elastic body is approximated with the aid of fininite element method. An attention is paid to the applied stabilization technique. The whole algorithm is implemented in an in-house developed solver. Numerical results are presented and the influence of different inlet boundary conditions is discused.

Úplný záznam
2017-11-08
17:03
Explicit dynamic finite element analysis of a firing pin assembly
Mochar, Dominik ; Gabriel, Dušan ; Masák, Jan ; Kopačka, Ján ; Kolman, Radek ; Plešek, Jiří ; Hynek, P. ; Vtípil, J.
In this paper, explicit dynamic finite element analysis of a firing pin assembly was performed. Two different geometries of the firing pin were considered using the finite element software PMD and Abaqus. For both variants there was evaluated a stress distribution at the critical point of a tested component, that is going to be later used for a fatigue analysis of the firing pin.

Úplný záznam
2017-11-08
17:03
A short wave limit of the frequency equation for plane-stress nonaxisymmetric disc motions
Červ, Jan ; Valeš, František ; Adámek, V.
It is proved that the general frequency equation for plane-stress nonaxisymmetric disc motions tends for the first mode of propagation and for wavelengths very short when compared with the disc radius to the secular equation for Rayleigh waves.

Úplný záznam
2017-11-02
16:03
Dizertace a výzkumná data
Schöpfel, Joachim ; Prost, Hélène
Co vlastně víme o potřebách a chování Ph.D. studentů ohledně výzkumných dat, zejména v oblasti společenských a humanitních věd? Jak mohou akademické knihovny zlepšit management výzkumných dat (RDM) u Ph.D. studentů? Jak mohou přispívat ke správě, ochraně a sdílení výzkumných dat, které jsou součástí elektronických dizertací? Které cíle jsou reálné? Workshop poskytne úvod a základní přehled o dané problematice a pomůže k lepšímu porozumění RDM jako výzvy pro akademické knihovny. V průběhu workshopu budou popsány různé RDM projekty uskutečněné v kampusu sociálních a humanitních věd Univerzity v Lille, zejména v rámci doktorského vzdělávacího programu. Dále bude popsán rozvoj infrastruktury RDM pro uchovávání, ochranu a sdílení výzkumných dat spojených s dizertacemi. Velká část workshopu bude věnována diskusi o místních iniciativách, projektech a také otázkám účastníků.
Plný text: idr-1182_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-1182_2 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: Workshop_presentation_Schopfel_Prost - Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-11-02
16:03

Úplný záznam