Mikrobiologický ústav

Nejnovější přírůstky:
2020-12-03
22:56
Purification of water soluble bioactive polysaccharides from biomass of heterotrophic mutant alga Chlorella vulgaris G11.
Sushytskyi, L. ; Lukáč, Pavol ; Bleha, R. ; Čopíková, J. ; Vannucci, Luca ; Sinica, A. ; Kaštánek, P.
Water extract obtained from biomass of mutant alga Chlorella vulgaris G11 was deproteinized and then purified with AEC on DEAE Sepharose FF and SEC on Sepaphadex G-75 superfine columns. Two high MW (>1000 kDa and 98,3 kDa) polysaccharides (CPS1 and CPS3) were eluted with water and 0.5M NaCl on DEAE column, and heteropolysaccharide with MW of 15 kDa (CPS2) was also eluted with water on DEAE. The former fractions were identified as branched rhamnans, the latter one as branched xylogalactofuranan of unusual structure. CPS1 shown properties of unstable polimer: according to GPC analysis and by using light scattering and RI detectors it was found, that some fraction of polymers (260-800 kDa) have self-assembling properties in aqueous solution, and MW of this fraction decreased during some time while polimer with initially bigger MW (>1000 kDa) became bigger. CPS3 was eluted with 0.3-0.5 M of NaCl on DEAE Sepharose FF column and have MW of 98,3 kDa. Cell toxicity of the products were tested in vitro on cell cultures for different concentrations

Úplný záznam
2020-02-05
19:10
Beta-Glucans: What Applications? A General Overview
Vannucci, Luca ; Mishra, Rajbardhan ; Lukáč, Pavol ; Tenti, Paolo ; Rajsiglová, Lenka ; Větvička, V. ; Šíma, Petr
Glucans are polysaccharides derived from various sources (e.g. mushrooms, algae, yeast, barley). They can target immune receptors, like Dectin-1 expressed on dendritic cells - antigen presenting cells. Otherwise, interest is rising for their use not only for modulation of immunity, but also of cholesterol levels, or as possible vaccine adjuvants, nanocarriers and functional food components. We will shortly review some aspects in human and veterinarian applications.

Úplný záznam
2020-02-05
19:10

Úplný záznam
2020-02-05
19:10
Význam skladby a aktivity mikrobiomu na homeostázu organismu (udržení zdraví)
Turek, B. ; Šíma, Petr ; Ševčík, J. ; Kajaba, I.
Our study deals with the intestinal microbiome and its direct and indirect impact on overall health.

Úplný záznam
2020-02-05
19:10
Microalgae Chlorella sp. as an Alternative Source of Fermentable Sugars
Maršálková, B. ; Širmerová, M. ; Kuřec, M. ; Brányik, T. ; Brányiková, Irena ; Melzoch, K. ; Zachleder, Vilém
The aim of this work was to optimize the enzymatic hydrolysis of starch originating from microalgae (34.0 +/- 1.2% wt. starch in the dry algal biomass) grown on flue gas from waste incineration plant and to study the influence cell disintegration method on the yield of hydrolysis. Apart from the starch, the possibility of cellulose usage from microalgae cell wall as a further source of fermentable sugars was studied and preliminary results are presented.

Úplný záznam
2019-11-25
10:15
Důležitost mykologických průzkumů-popis nejčastějších dřevokazných hub a zkušenosti ze znalecké praxe
Gabriel, Jiří
The paper deals with the threat of buildings and timber structures with wood decaying fungi. It describes the most common wood decaying fungi occurring in interiors, their emergence and the spread of fungi in the room.

Úplný záznam
2019-11-25
10:15
BETA-GLUCANS: WHAT APPLICATIONS? A GENERAL OVERVIEW
Vannucci, Luca ; Mishra, Rajbardhan ; Lukáč, Pavol ; Tenti, Paolo ; Rajsiglová, Lenka ; Větvička, Václav ; Šíma, Petr
Glucans are polysaccharides derived from various sources (e.g. mushrooms, algae, yeast, barley). They can target immune receptors, like Dectin-1 expressed on dendritic cells - antigen presenting cells. Otherwise, interest is rising for their use not only for modulation of immunity, but also of cholesterol levels, or as possible vaccine adjuvants, nanocarriers and functional food components. We will shortly review some aspects in human and veterinarian applications.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
The Occurence Of Bla(Tem) And Tet(W) Genes In Czech Wastewaters And Their Fate In Fungal-Based Wastewater Treatment Processes
Svobodová, Kateřina ; Adámek, M. ; Petráčková, Denisa
Antibiotic resistant bacteria and genes (ARB&Gs) have presently emerged as serious environmental pollutants with a high health risk. This study analyzed the occurrence of ARGs tet(W), bla(TEM) and intl1 in microbiomes from 4 Czech wastewater treatment plants showing that bla(TEM) displayed slightly higher gene abundance compared to tet(W). Next, simulated wastewater seeded with activated sludge bacteria was treated with Pleurotus ostreatus-based bioreactor to evaluate the effect of the fungal filter on bacterial community structure and bacterial resistome in wastewaters. The results showed that functional diversity of bacterial communities was significantly changed by their contact with fungal biofilm as revealed by EcoPlate assays and analyses of bacterial 16S rDNA by denaturing gradient gel electrophoresis. A significant decrease in tet(W) abundance (48 times) was observed in fungal-treated wastewater compared to untreated one. The abundance of bla(TEM) genes increased 4 times during the adaptation of bacteria to nutrient conditions and remained unaffected by the fungal treatment. To our knowledge this work is first to study the fate of ARGs in wastewaters during their advanced biological treatment. It documented that P. ostreatus has a potential to lower the abundance of some ARGs in wastewaters.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
BETA-GLUCANS: WHAT APPLICATIONS? A GENERAL OVERVIEW
Vannucci, Luca ; Mishra, Rajbardhan ; Lukáč, Pavol ; Tenti, Paolo ; Rajsiglová, Lenka ; Větvička, Václav ; Šíma, Petr
Glucans are polysaccharides derived from various sources (e.g. mushrooms, algae, yeast, barley). They can target immune receptors, like Dectin-1 expressed on dendritic cells - antigen presenting cells. Otherwise, interest is rising for their use not only for modulation of immunity, but also of cholesterol levels, or as possible vaccine adjuvants, nanocarriers and functional food components. We will shortly review some aspects in human and veterinarian applications.

Úplný záznam
2019-02-13
17:44
Složení kožního mikrobiomu pacientů s psoriázou
Stehlíková, Zuzana ; Jůzlová, P. ; Rob, F. ; Herzogová, J. ; Koren, O. ; Uzan, A. ; Tlaskalová-Hogenová, Helena ; Jirásková Zákostelská, Zuzana
Psoriáza je chronické, neinfekční a zánětlivé onemocnění kůže, na jejíž patogenezi se kromě faktorů životního prostředí podílí také mikrobiota. V naší práci jsme porovnali složení kožní mikrobioty mezi zdravými kontrolami a pacienty s psoriázou pomocí sekvenace V1V2 úseků 16S rRNA. Zjistili jsme, že psoriatické léze disponují větší druhovou diverzitou, než kontralaterální zdravé místo stejného pacienta, nebo totéž místo zdravé kontroly. Rod Propionibacterium byl u psoriatických pacientů více zastoupen na zdravém místě kůže (57,77%), než na místě postiženém psoriázou (47, 12%). Opačný trend jsme pozorovali u rodu Staphylococcus, který byl naopak více zastoupen na psoriatických lézích (18,78%), méně pak na zdravé kůži stejného pacienta (9,52%). Protože jsou bakterie Propionibacterium kožní komenzálové, může být jejich snížený výskyt na postižené kůži způsoben tím, že dochází k narušení jejich přirozeného životního prostředí. Výskyt bakterií rodu Staphylococcus je bez znalosti jejich druhového zastoupení obtížné interpretovat. Pro kompletní představu o psoriatickém mikrobiomu se budeme v budoucnu zabývat také složením fungální mikrobioty.

Úplný záznam