Institute of History

Latest additions:
2020-01-13
08:29
O obrněných vážkách a opilých tyranech. Třicetiletá válka v soudobých žitavských městských kronikách
Hrachovec, Petr
Studie se zabývá vnímáním ranější fáze třicetileté války v soudobých městských kronikách Žitavy s přihlédnutím s tehdejší hornolužické nábožensko-politické situaci.

Detailed record
2019-12-09
08:15
Family business history—a new discipline at the edges of economic and social history?
Hlavačka, Milan
The aim of this paper is to present family business history as a new discipline at the edges of economic and social history. It describes business history as a well-developed and dynamic discipline closely related to public relation of companies. It discusses also family history and the parameters of an established discipline and research subjects in family business history. This paper also consider topics and future way of research.

Detailed record
2019-11-25
10:15
Family business history—a new discipline at the edges of economic and social history?
Hlavačka, Milan
The aim of this paper is to present family business history as a new discipline at the edges of economic and social history. It describes business history as a well-developed and dynamic discipline closely related to public relation of companies. It discusses also family history and the parameters of an established discipline and research subjects in family business history. This paper also consider topics and future way of research.

Detailed record
2019-11-25
10:15
The joyous lamentation over the decaying discipline or the development of economic history in recent decades
Hlavačka, Milan
This paper deals with the development of economic history in recent decades. It shows that there is no other historical discipline that would develop as disparately as economic history. It is a field that constantly oscillates on all sides. The author discusses previous development of the economic history, its changes and its impact on other research fields. He also tries to present modern approach and trend to economic history and its use in Czech economic history research.

Detailed record
2019-08-26
09:04
Kdybychom na ty padlé zapomněli, je to, jako by zemřeli podruhé. Sepulkrální památky na královéhradeckém bojišti z roku 1866
Kessler, Vojtěch ; Šrámek, J.
Pomníky z prusko-rakouské války mají ve své drtivé většině pietní rozměr, ani pruská strana nestavěla na bojištích pomníky, hrdě hlásající přemožení nepřítele. I díky této pietní a komemorativní podstatě přežily pomníky z prusko-rakouské války bez zásadní úhony rok 1918 a nebyly cíleně likvidovány ani v období nacistického protektorátu a komunistického Československa. Památky z prusko-rakouské války, tvořící v Čechách, Moravě i ve Slezsku velmi pestrý celek s logickým těžištěm u Hradce Králové, se tak dochovaly dodnes a představují zcela unikátní soubor funerální plastiky a architektury, jehož výjimečnost je tvořena nejen jeho uměleckou, paměťovou a pietní rovinou, ale právě i stavem dochování. Pro historiky jsou pomníky z prusko-rakouské války zajímavým objektem při studiu historické paměti, jejího fungování a působení, neboť pomníky už ze své podstaty slouží přednostně účelu fixace paměti.

Detailed record
2019-02-26
15:24
Kontrolovaný čas: píchací hodiny
Hlavačka, Milan
Měření času a jeho praktické aplikace v podobě jízdních, školních či továrních řádů jsou civilizační fenomény zcela prvořadého významu. Pří zkoumání geneze kontrolovaného času narazíme na dva odlišné světy: na tradiční svět hodin, hodinářů a hodinových patentů na jedné straně a na moderní byrokratický a tovární svět na straně druhé, tedy na organizaci práce v uzavřených prostorách mimo domov. Jedná se tedy o zcela nové spojení času a prostoru, které má sociální důsledky. Dějiny píchacích hodin jsou tak nejen technokratickými dějinami, ale také civilizačními a sociálními dějinami, respektive dějinami likvidace civilizačních defektů a odchylek, čímž je míněno především odstranění nedochvilnosti v pracovním procesu. Píchací hodiny se staly prvořadým disciplinačním prostředkem transatlantické společnosti.

Detailed record
2019-01-07
14:42
Systémy politických stran v českých zemích a Bavorsku v letech 1861 - 1914. Podobnosti a odlišnosti.
Cibulka, Pavel
Podstata studie spočívá v porovnání Českých zemí a Bavorska v letech 1861-1914 z hlediska systémů politických stran. Studie je vychází z předpokladu, že tehdy byly pro Bavorsko i pro České země vlastní dvě roviny vysoké politiky – úroveň zemská a říšská. Studie se hlavně zaměřuje na to, jakým způsobem se tato obdobná struktura politiky odrazila v systémech českých, moravských a bavorských politických stran.

Detailed record
2018-12-07
17:59
Pražská univerzita od založení do husitství (Naplněný sen Václava II.)
Čornej, Petr
Toto shrnutí sleduje vývoj pražské univerzity od jejího založení v roce 1348, přes rozdělení na univerzitu sestávající ze tří fakult a právnické univerzity, až po šok způsobený husitstvím.

Detailed record
2018-12-07
17:59

Detailed record
2018-11-15
12:43
Král v neklidné době: Přemysl Otakar II.
Žemlička, Josef
Studie je zaměřena na politickou a hospodářskou činnost Přemysla Otakara II., především zakládání měst.

Detailed record