Historický ústav

Nejnovější přírůstky:
2017-12-20
13:37
Problémy standardizace historických biografických pramenů při jejich databázovém zpracování
Bobková, Kateřina ; Kuchařová, Hedvika
Cílem studie je podělit se o zkušenosti s vytvářením a plněním biografické databáze řeholníků žijích v 17. a 18. století na území historických českých zemí. Soustředí se zejména na problematiku standardizace biografických dat.

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
Proč hledíme s despektem na ruské a sovětské dějiny? Bílá místa ve studiu ruských a sovětských dějin v českém dějepisectví po roce 1990
Vlček, Radomír
Stať sleduje vývoj českého a slovenského studia ruských dějin. Upozorňuje na tradici různých pohledů na ruské dějiny a minulost česko-ruských vztahů a nastiňuje bílá místa, která se ani v posledních dvaceti letech nepodařilo překonat.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Introduction
Krafl, Pavel Otmar
Stať pojednává o obsahu sborníku Sacri canones editandi.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Books by Jiří Kejř
Krafl, Pavel Otmar
The essay presents Jiří Kejř´books on medieval history.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Jiří Kejř - A Short Biography
Krafl, Pavel Otmar
The essay presents figure of Jiří Kejř.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř
Krafl, Pavel Otmar
Eleven reseachers from eight countries (Argentina, Cyprus, Czechia, Germany, Italy, Poland, Spain, and the USA) have provided contributions on medieval canon law.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
K aktivitám Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy v letech 2000-2016
Krafl, Pavel Otmar
Studie pojednává o aktivitách Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy v letech 2000-2016.

Úplný záznam
2017-08-31
14:50

Úplný záznam
2017-08-31
14:50
Československá zahraniční politika v roce 1942. Svazek 2 (1. srpen - 31. prosinec 1942)
Němeček, Jan ; Kuklík, J. ; Jedličková, Blanka ; Němečková, D.
Druhý svazek třetího dílu z projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší dokumenty od srpna do prosince 1942.

Úplný záznam
2017-07-21
12:45

Úplný záznam