Historický ústav

Nejnovější přírůstky:
2018-03-09
13:19
For You Always Have the Poor With You...: From Charity to Municipal Social Policy
Fejtová, O. ; Hlavačka, Milan
The study is focused on the development of social practice in the Czech Lands and Austria-Hungary from charity to municipal social policy.

Úplný záznam
2018-03-09
13:19

Úplný záznam
2018-03-09
13:19
Geografický ústav Univerzity Komenského mezi 1. a 2. světovou válkou
Martínek, Jiří
Text sleduje vznik a vývoj Geografického ústavu na Komenského univerzitě v Bratislavě ve 20. a 30. letech 20. století, spojený s působením českých profesorů, zejména Jiřího Daneše, Františka Štůly a Jiřího Krále; ač etnicky Češi, všichni během bratislavského působení směřovali svůj výzkum k otázkám geografie Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Úplný záznam
2018-03-09
13:19
Information system for easy access of the First Military Survey
Pacina, J. ; Chodějovská, Eva ; Popelka, J.
The First Military Survey is a unique collection of maps and descriptive information covering the whole former Austrian monarchy dating back to 1760s-1780s. The First Military Survey contains of both cartographic and textual material. The description of landscape according to the individual sections of the 1:28 800 map was carried out simultaneously with the map. The texts in every section are strictly structured into description of municipalities, “Extract” where the entire region is summarized by subjects and index of places. The aim of this project is to turn this comprehensive cartographic work into a digital library offering the user all the information contained in the original work in a comfort internet environment. The old maps are carefully georeferenced into a seamless map and the descriptive information is processed into a database. The resulting information system will be available in Czech and German as all the texts are being carefully translated.

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
Problémy standardizace historických biografických pramenů při jejich databázovém zpracování
Bobková, Kateřina ; Kuchařová, Hedvika
Cílem studie je podělit se o zkušenosti s vytvářením a plněním biografické databáze řeholníků žijích v 17. a 18. století na území historických českých zemí. Soustředí se zejména na problematiku standardizace biografických dat.

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
Proč hledíme s despektem na ruské a sovětské dějiny? Bílá místa ve studiu ruských a sovětských dějin v českém dějepisectví po roce 1990
Vlček, Radomír
Stať sleduje vývoj českého a slovenského studia ruských dějin. Upozorňuje na tradici různých pohledů na ruské dějiny a minulost česko-ruských vztahů a nastiňuje bílá místa, která se ani v posledních dvaceti letech nepodařilo překonat.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Introduction
Krafl, Pavel
Stať pojednává o obsahu sborníku Sacri canones editandi.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Books by Jiří Kejř
Krafl, Pavel
The essay presents Jiří Kejř´books on medieval history.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Jiří Kejř - A Short Biography
Krafl, Pavel
The essay presents figure of Jiří Kejř.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř
Krafl, Pavel
Eleven reseachers from eight countries (Argentina, Cyprus, Czechia, Germany, Italy, Poland, Spain, and the USA) have provided contributions on medieval canon law.

Úplný záznam