Historický ústav

Nejnovější přírůstky:
2017-12-07
15:36
Introduction
Krafl, Pavel Otmar
Stať pojednává o obsahu sborníku Sacri canones editandi.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Books by Jiří Kejř
Krafl, Pavel Otmar
The essay presents Jiří Kejř´books on medieval history.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Jiří Kejř - A Short Biography
Krafl, Pavel Otmar
The essay presents figure of Jiří Kejř.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř
Krafl, Pavel Otmar
Eleven reseachers from eight countries (Argentina, Cyprus, Czechia, Germany, Italy, Poland, Spain, and the USA) have provided contributions on medieval canon law.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
K aktivitám Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy v letech 2000-2016
Krafl, Pavel Otmar
Studie pojednává o aktivitách Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy v letech 2000-2016.

Úplný záznam
2017-08-31
14:50

Úplný záznam
2017-08-31
14:50
Československá zahraniční politika v roce 1942. Svazek 2 (1. srpen - 31. prosinec 1942)
Němeček, Jan ; Kuklík, J. ; Jedličková, Blanka ; Němečková, D.
Druhý svazek třetího dílu z projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší dokumenty od srpna do prosince 1942.

Úplný záznam
2017-07-21
12:45

Úplný záznam
2017-04-12
15:22
Petrifikace vojenské paměti versus pieta. Válečné pomníky a hromadné hroby v jejich historickém provozu
Kessler, Vojtěch
Tématem příspěvku je recepce válečných pomníků na území České republiky, které odkazují ke konfliktům z let 1757 až 1866. Je na ně nahlíženo nejen jako na kulturně-umělecké solitéry, ale také – nebo spíše zejména – jako na specifická místa paměti, jejichž tzv. druhý život modifikuje historické povědomí o zmiňovaných válečných událostech. Příspěvek si klade za cíl zachytit místo válečných pomníků v prostoru vymezeném na jedné straně čistě válečnými oslavnými památkami a na straně druhé hromadnými hroby s výrazným pietním charakterem.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Československá zahraniční politika po osvobození 1945. (16. 5. - 31. 12. 1945)
Němeček, Jan ; Kuklík, J. ; Jedličková, Blanka ; Němečková, D.
První svazek nové, třetí řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší dokumenty od poloviny května do prosince 1945, které dokumentují zejména obnovu poválečného Československa, československo-sovětské vztahy (zejména odstoupení Podkarpatské Rusi), československo-polský konflikt na Těšínsku, pomoc ze strany UNRRA a další otázky. Dokumenty jsou publikovány včetně historického a edičního úvodu, seznamu dokumentů, anglických resumé a jmenného rejstříku.

Úplný záznam