Historický ústav

Nejnovější přírůstky:
2017-08-31
14:50

Úplný záznam
2017-08-31
14:50
Československá zahraniční politika v roce 1942. Svazek 2 (1. srpen - 31. prosinec 1942)
Němeček, Jan ; Kuklík, J. ; Jedličková, Blanka ; Němečková, D.
Druhý svazek třetího dílu z projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší dokumenty od srpna do prosince 1942.

Úplný záznam
2017-07-21
12:45

Úplný záznam
2017-04-12
15:22
Petrifikace vojenské paměti versus pieta. Válečné pomníky a hromadné hroby v jejich historickém provozu
Kessler, Vojtěch
Tématem příspěvku je recepce válečných pomníků na území České republiky, které odkazují ke konfliktům z let 1757 až 1866. Je na ně nahlíženo nejen jako na kulturně-umělecké solitéry, ale také – nebo spíše zejména – jako na specifická místa paměti, jejichž tzv. druhý život modifikuje historické povědomí o zmiňovaných válečných událostech. Příspěvek si klade za cíl zachytit místo válečných pomníků v prostoru vymezeném na jedné straně čistě válečnými oslavnými památkami a na straně druhé hromadnými hroby s výrazným pietním charakterem.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Československá zahraniční politika po osvobození 1945. (16. 5. - 31. 12. 1945)
Němeček, Jan ; Kuklík, J. ; Jedličková, Blanka ; Němečková, D.
První svazek nové, třetí řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší dokumenty od poloviny května do prosince 1945, které dokumentují zejména obnovu poválečného Československa, československo-sovětské vztahy (zejména odstoupení Podkarpatské Rusi), československo-polský konflikt na Těšínsku, pomoc ze strany UNRRA a další otázky. Dokumenty jsou publikovány včetně historického a edičního úvodu, seznamu dokumentů, anglických resumé a jmenného rejstříku.

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Československá zahraniční politika v roce 1943. Sv. 1 (1. 1. – 31. 7. 1943)
Němeček, Jan ; Kuklík, J. ; Němečková, D.
První svazek čtvrtého dílu z projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší 249 dokumentů od ledna do července 1943, které dokumentují zejména návštěvu prezidenta Edvarda Beneše v USA, mezispojenecká jednání, vztahy Československa k velmocím, proces obnovy Československa v jeho předmnichovských hranicích, problémy v československo-polských vztazích po katyňském incidentu a další otázky.

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Sopky v české odborné produkci a publicistice 19. století
Kofránková, Václava
Studie sleduje vědecký zájem o sopečnou činnost v české společnosti od konce 18. do konce 19. století v souvislosti s dobovým diskursem o formování planety Země a mapuje vliv tohoto zájmu na postupný nárůst původní českojazyčné vědecké i popularizační produkce k tomuto tématu.

Úplný záznam
2017-03-03
15:48

Úplný záznam
2017-01-11
17:39
Jan Nejedlý a překlad Všeobecného občanského zákoníku do češtiny
Hlavačka, Milan
Na začátku 19. století se vyskytly v Čechách ve stejné době dvě systematické kodifikace: jedna byla soukromo-právní (Všeobecný občanský zákoník) a druhá byla Dobrovského gramatika. Tyto dvě kodifikace obsahovaly značný modernizační potenciál a obě se promítly právě do českého překladu Všeobecného občanského zákoníku.

Úplný záznam
2017-01-04
16:16
Marmaggiho aféra jako krystalizační bod konfliktu mezi Římem a československou vládou v církevně-politických kontextech
Šebek, Jaroslav
Studie analyzuje roli tradice Jana Husa a husitského hnutí v meziválečném Československu a především konflikt mezi československou vládou a Svatým stolcem, který se týkal Husových oslav v roce 1925.

Úplný záznam