Historický ústav

Nejnovější přírůstky:
2018-09-11
13:31
Srovnání absolutistických forem vlády v Bavorsku a v Čechách 18. století
Hrbek, Jiří
Regiony, které byly od středověku rozděleny vzájemnou hranicí, mají mnoho historických podobností a paralel. Tato studie se zaměřila na politickou podobnost mezi Bavorskem a Čechami v 17. a 18. století, v období absolutismu. Především vidíme vztah k habsburské dynastii, která vládla dědičně v Čechách. Habsburkové byli současně hlavou svaté říše římské, což bylo důležité pro Bavorsko. Značné podobnosti můžeme nalézt i ve vnitřní politice: jak Habsburkové, tak Wittelsbachové se snažili například marginalizovat sněmy a jiné zastoupení stavů.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
České a bavorské nebe doby baroka. Prolínání katolických kultů z obou stran hranice
Mikulec, Jiří
Studie porovnává několik rysů katolického náboženského života v Čechách a Bavorsku v 17. a 18. století. Zaměřuje se na tři tematické okruhy: kult Panny Marie, šíření kultů českých svatých v Bavorsku a šíření kultů z Bavorska do Čech.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Chudinská péče v Čechách a v Bavorsku do první světové války
Hlavačka, Milan
V obou zemích byl vyvinut systém pro chudinskou péči, ve kterém zabezpečení ve stáří a lékařská péče nebyly centralizované a nebyly jednotně zajištěny pro všechny. V českých zemích i v Bavorsku však začal od osvícenství proces, který rozšířil šířku nástrojů pro boj s chudobou.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Proměna česko-bavorské perspektivy v pozdním 15. století: Vliv válečných událostí na vzájemné vnímání
Šimůnek, Robert ; Tresp, U.
Studie vychází z komparativního pohledu současného stavu a výzkumných možností na poli česko-bavorských kulturních dějin konce středověku; zvláštní část tvoří fenomén českého žoldáka v zahraničí, především v Bavorsku, a formování obrazu Čechů v tomto regionu.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Vliv katolické církve v Čechách a v Bavorsku v meziválečném období
Šebek, Jaroslav
Tato studie se zaměřuje na podobnosti a rozdíly v církevně politickém vývoji v Československu a Bavorsku v meziválečném období.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31

Úplný záznam
2018-03-09
13:19
For You Always Have the Poor With You...: From Charity to Municipal Social Policy
Fejtová, O. ; Hlavačka, Milan
The study is focused on the development of social practice in the Czech Lands and Austria-Hungary from charity to municipal social policy.

Úplný záznam
2018-03-09
13:19

Úplný záznam
2018-03-09
13:19
Geografický ústav Univerzity Komenského mezi 1. a 2. světovou válkou
Martínek, Jiří
Text sleduje vznik a vývoj Geografického ústavu na Komenského univerzitě v Bratislavě ve 20. a 30. letech 20. století, spojený s působením českých profesorů, zejména Jiřího Daneše, Františka Štůly a Jiřího Krále; ač etnicky Češi, všichni během bratislavského působení směřovali svůj výzkum k otázkám geografie Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Úplný záznam