Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2018-12-07
18:19
Historie a vývoj kopané na Letenské pláni
Lejnar, František ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent)
V této bakalářské práci se pokusím zaměřit na vznik a vývoj fotbalové kultury na pražské Letenské pláni. Cílem bude zachytit počátek a usídlení prvních fotbalových klubů, jejich působení a činnost od druhé poloviny 19 století až po 50 léta století dvacátého. Primárním tématem bude toto období jako jedno z nejslavnějších československého sportu.

Úplný záznam
2018-12-07
18:19

Úplný záznam
2018-12-07
18:19

Úplný záznam
2018-12-07
18:19
Comédie-Française
Jakubčíková, Iveta ; Kalfiřtová, Eva (vedoucí práce) ; Müllerová, Eva (oponent)
Bakalářská práce s názvem Comédie-Française se zaobírá fenoménem nejstaršího stále aktivního národního divadla na světě, které jako jediné z pěti národních divadel ve Francii disponuje stálým souborem a repertoárem čítajícím na 3000 divadelních her. Cílem bylo vytvořit česky psanou aktuální práci o Comédii-Française, zabývající se historií divadla, jeho poměrně rigidní strukturou, rozdíly mezi divadelními scénami souboru, ale i otázkou konkurenceschopnosti divadelního domu s téměř 350 letou tradicí a velmi propracovaným systémem pravidel v době nových médií. Historie divadla sahá až do roku 1680, kdy byla Comédie-Française založena dekretem Ludvíka XIV. Comédie-Française hrála svou roli při nástupu nových uměleckých směrů, ale i během národních převratů a revolucí. I přesto, že poslední studie publika pochází z konce minulého století a je tedy náročné definovat současného diváka, Comédie-Française během posledních dvaceti let nepocítila nijak výrazné výkyvy v návštěvnosti, což je zapříčiněno také vysoce pro-aktivním přístupem směrem k mladému divákovi. 40 % diváků Comédie-Française navštěvuje výhradně představení tohoto divadla. Instituce disponuje poměrně stabilní mecenášskou komunitou, jež Comédii-Française přináší ročně 1 milion eur, tj. 10 % z vlastních výnosů divadla. Konkurenční výhodou...

Úplný záznam
2018-12-07
18:19

Úplný záznam
2018-12-07
18:19

Úplný záznam
2018-12-07
18:19

Úplný záznam
2018-12-07
18:19

Úplný záznam
2018-12-07
18:19

Úplný záznam
2018-12-07
18:19

Úplný záznam