Ústav přístrojové techniky

Nejnovější přírůstky:
2020-01-13
08:29
SMV-2019-77: Výpočet vlastností termoemisního zdroje
Radlička, Tomáš
Byly spočítány základní elektronově optické vlastnosti termoemisního zdroje, jako jsou poloha a velikost virtuálního zdroje, úhlové rozdělení a energiová šířka. Ve výpočtu byl zohledněn efekt emise limitované prostorovým nábojem.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
SMV-2019-12: Morfologická analýza miniaturních maleb
Neděla, Vilém
Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných podmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí světelného mikroskopu. Optimální tlak plynu a relativní vlhkost byla nastavena pro minimalizaci poškození vzorku. Byly použity speciální detektory pro snímání obrazu při nízkých dávkách.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
SMV-2019-11: Prvková X-Ray analýza miniaturních maleb
Neděla, Vilém
Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných podmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru Bruker.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
SMV-2019-18: Siemens_lasturbo
Mrňa, Libor
Smluvní výzkum byl rozdělen na několik dílčích částí. V jedné části bylo řešeno svařování rozváděcích statorových kol z jednotlivých dílů. Části jsou vyrobeny z odlišných materiálů (uhlíková ocel s vyšší pevností – martenzitická korozivzdorná ocel). V další části bylo řešeno svařování jednotlivých lopatek rotoru parní turbíny do větších celků. Řešila se svařitelnost martenzitické korozivzdorné oceli používané na výrobu při využití laseru a dále se řešil technologie laserového svařování s přídavným studeným drátem.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
SMV-2019-59: Kontrukce, vývoj a depozice optických tenkovrstvých soustav
Oulehla, Jindřich ; Pokorný, Pavel
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
SMV-2019-60: Konstrukce, vývoj a depozice interferenčních filtrů, antireflexních vrstev a zrcadel
Oulehla, Jindřich ; Pokorný, Pavel
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
SMV-2019-61: Konstrukce a depozice systému optických interferenčních vrstev filtrujícího laserové záření
Oulehla, Jindřich ; Pokorný, Pavel
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
SMV-2019-62: Konstrukce, vývoj a depozice interferenčních filtrů pro analyzátor světla
Oulehla, Jindřich ; Pokorný, Pavel
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Teplotní gradienty při laserovém svařování
Šebestová, Hana ; Horník, Petr ; Mrňa, Libor
Předmětem tohoto příspěvku je měření teplotních cyklů při svařování oceli S460MC o tloušťce 3 mm vláknovým laserem IPG YLS 2000 pomocí termočlánků. Zjištěné teplotní gradienty jsou porovnány s výsledky MKP simulace teplotních polí při svařování laserem, provedené v programu SYSWELD.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29

Úplný záznam