Ústav přístrojové techniky

Nejnovější přírůstky:
2020-01-23
14:06
SMV-2019-22: KeyDesign_laser svar
Mrňa, Libor
Ověření svařování obalu z Al, možnosti průvarové svařování Cu a Al fólií.

Úplný záznam
2020-01-23
14:06
SMV-2019-24: SOTe_vlnovec
Mrňa, Libor
Návrh technologie laserového svařování speciálního vlnovce, realizace vzorku.

Úplný záznam
2020-01-23
14:06
SMV-2019-20: VVÚ_laser_balist
Mrňa, Libor
Výzkum dělení balistických laminátů (aramid, karbon, Dyneema a další) laserem a abrazivním vodním paprskem.

Úplný záznam
2020-01-23
14:06
SMV-2019-25: Vývoj laserového svařence pro hydroforming
Mrňa, Libor
Vývoj technologie laserových svařenců pro hydroformování. Výroba tvářecích matric.

Úplný záznam
2020-01-23
14:06
SMV-2019-27: THK_Lasersvar
Mrňa, Libor
Test možností využití technologie laserového svařování pro svařování dodaných dvou typů ílů (nápravových pružných čepů).

Úplný záznam
2020-01-23
14:06
SMV-2019-21: Narran LasTech81
Mrňa, Libor
Poradenské a konzultační služby v oboru výkonových laserových technologií, svařovací a řezné testy laserem.

Úplný záznam
2020-01-23
14:06
SMV-2019-23: Laser svar
Mrňa, Libor
Ověření svaření magnetických spojek technologií laserového svařování.

Úplný záznam
2020-01-23
14:06
SMV-2019-19: Tecpa_svar
Mrňa, Libor
Ověření svařitelnosti dodaných sestav z austenitických a feritických korozivzdorných ocelí (např. AT-0493-A) pomocí technologie laserového svařování.

Úplný záznam
2020-01-23
14:06
SMV-2019-73: Reference optické frekvence
Lazar, Josef
Vývoj optických kmitočtových referencí s víceprůchodovou konfigurací, okna z křemenného skla, kolmá k ose, planparalelní, užitečná apertura 32 mm, resp. 36 mm, studený palec ve středu, okna s povrchy optické kvality / 10 @ 633 nm pro aperturu s antireflexní vrstvou na obou stranách, zbytková odrazivost <0,1% při vlnové délce 532 nm, vysoce odrazné vrstvy na vnějších plochách pro ¾ horizontálního průměru užitečné apertury. Plnění: Jód - 127I.

Úplný záznam
2020-01-23
14:06
SMV-2019-72: Reference optické frekvence
Lazar, Josef
Vývoj optických frekvenčních referencí křemenného skla s okny optické kvality, užitečná apertura 24 mm (průměr vnějších a vnitřních vrstev AR pro vlnovou délku 1550 nm), délka 250 mm, plnící nástavec (s přechodem z křemenného skla do pyrexu) ve středu, okna s rovinností ploch λ / 10 @ 633 nm pro aperturu, plnění: izotopicky čistý acetylen.

Úplný záznam