Institute of Scientific Instruments

Latest additions:
2020-12-03
22:56
SMV-2020-54: Instalace a servis VDI monitor
Vondra, Vlastimil
Přizpůsobení a realizace instalace VDI monitoru potřebám konkrétního uživatele.

Detailed record
2020-12-03
22:56
SMV-2020-22: Morfologická analýza miniaturních maleb pomocí světelného mikroskopu a EREM
Neděla, Vilém
Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných podmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí světelného mikroskopu. Optimální tlak plynu a relativní vlhkost byla nastavena pro minimalizaci poškození vzorku. Byly použity speciální detektory pro snímání obrazu při nízkých dávkách.

Detailed record
2020-12-03
22:56
SMV-2020-21: Prvková X-Ray analýza miniaturních maleb v EREM
Neděla, Vilém
Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných\npodmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru Bruker.

Detailed record
2020-12-03
22:56
SMV-2020-20: Reliéfní mikrostruktury na principu difraktivní optiky
Horáček, Miroslav ; Kolařík, Vladimír ; Matějka, Milan ; Krátký, Stanislav ; Chlumská, Jana ; Meluzín, Petr ; Král, Stanislav
Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou deskou. Výzkum zahrnuje analýzu grafického resp. optického motivu, výzkum a aplikaci reliéfních struktur realizujících požadované grafické resp. optické vlastnosti, výzkum a modelování možností fyzikální realizace reliéfních struktur, vypracování a analýzu technologie realizace reliéfní struktury s ohledem na limity současných vědeckých přístrojů, ověření teoretických úvah expozicí vzorku reliéfní struktury.

Detailed record
2020-12-03
22:56
SMV-2020-19: Reliéfní struktury na principu difraktivní optiky
Horáček, Miroslav ; Kolařík, Vladimír ; Matějka, Milan ; Krátký, Stanislav ; Chlumská, Jana ; Meluzín, Petr ; Král, Stanislav
Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou deskou. Výzkum zahrnuje analýzu grafického resp. optického motivu, výzkum a aplikaci reliéfních struktur realizujících požadované grafické resp. optické vlastnosti, výzkum a modelování možností fyzikální realizace reliéfních struktur, vypracování a analýzu technologie realizace reliéfní struktury s ohledem na limity současných vědeckých přístrojů, ověření teoretických úvah expozicí vzorku reliéfní struktury.

Detailed record
2020-12-03
22:56
SMV-2020-50: Vypracování metodiky prvkového mapování řezu ocelí na rastrovacím elektronovém mikroskopu
Mika, Filip
Byla vypracována metodika chemického mapování a morfologické analýzy řezu ocelí ve vysokorozlišovacím SEM.

Detailed record
2020-12-03
22:56
SMV-2020-26: Jodové kyvety
Hrabina, Jan ; Holá, Miroslava ; Oulehla, Jindřich ; Pokorný, Pavel ; Lazar, Josef ; Šarlejová, Tatiana ; Šlechtický, Stanislav
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založena na bázi absorpčních kyvet plněných čistými plyny a dovolují stabilizaci laserových zdrojů pomocí metod laserové spektroskopie. Kyvety jsou určené k použití jako reference optických kmitočtů pro laserové normály pracující v oblasti vlnových délek 633 nm.

Detailed record
2020-01-23
14:06
SMV-2019-22: KeyDesign_laser svar
Mrňa, Libor
Ověření svařování obalu z Al, možnosti průvarové svařování Cu a Al fólií.

Detailed record
2020-01-23
14:06
SMV-2019-24: SOTe_vlnovec
Mrňa, Libor
Návrh technologie laserového svařování speciálního vlnovce, realizace vzorku.

Detailed record
2020-01-23
14:06
SMV-2019-20: VVÚ_laser_balist
Mrňa, Libor
Výzkum dělení balistických laminátů (aramid, karbon, Dyneema a další) laserem a abrazivním vodním paprskem.

Detailed record