Ústav organické chemie a biochemie

Nejnovější přírůstky:
2018-03-07
15:28
ICP-OES s elektrotermickou vaporizací (ETV) a příklady využití metody při přímé analýze různých biologických materiálů
Matějková, Stanislava
Optická spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem a elektrotermickou vaporizací (ETV-ICP-OES) je metodou umožňující jednoduché a rychlé přímé stanovení makro-, mikro- i stopových prvků v pevných i kapalných vzorcích bez předchozí úpravy. Metoda snižuje riziko kontaminace vzorků a vzhledem k vysoké efektivitě přenosu analytů do plasmatu je možno provádět analýzu z velmi malého množství vzorků (jednotky mg). V naší laboratoři byla vyvinuta metoda pro sledování hladiny a chování derivátů karboranů v organismu na základě stanovení koncentrace boru a kobaltu v malých množstvích myších tkání (5 – 10 mg séra, jater mebo mozku). Dále byly vyvinuty metody pro rychlou simultánní analýzu makro- i mikroelementů v rostlinném materiálu a stanovení potenciálně škodlivých prvků v tělech pískomilného hmyzu.

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
Charge Transport through Molecular Towers Based on Tetraphenylmethane Tripods
Kolivoška, V. ; Šebera, Jakub ; Lindner, M. ; Valášek, M. ; Mayor, M. ; Mészáros, G. ; Gasior, J. ; Hromadová, M.
Molecular platforms with multiple anchors were introduced recently to provide robust coupling between molecular electronic components and metallic electrodes. In this work, charge transport in tower-shaped single molecule conductors based on tetraphenylmethane tripod possessing three thiol anchors is investigated by scanning tunneling microscopy break junction technique. The effect of tripod substitution pattern and number of repeating units in molecule is addressed. The substitution was found to influence conductance value in early stages of molecular junction evolution, where tower lays parallel to surface. In late stages, the charge is transported through principal molecular axis and junction breaks thermally in tilted configuration.

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
Vliv fungicidu thiramu na obsah chlorofylu a růst jahody zahradní (Fragaria Annanassa)
Jakl, M. ; Jaklová Dytrtová, Jana ; Navrátil, Tomáš ; Marková, A.
Thiram je poměrně často používaný fungicid v zemědělství i zahradnictví. Jeho chování v systémech životního prostředí však nebylo dosud podrobně objasněno. V příspěvku byl zkoumán účinek přítomnosti thiramu ve třech různých typech půd a jeho vliv na obsah biomasy a chlorofylu v nádobovém pokusu s jahodami zahradními. Je možné konstatovat, že přítomnost thiramu v půdě významně zvýšila obsah chlorofylu a i b v mírně kyselé půdě z místa Humpolec. Změny zkoumaných parametrů lze připsat podpořené mobilizaci Mg, působící společně s dalšími živinami mobilizovanými při nízkém pH půdy. Obsah biomasy byl však přítomností thiramu v půdě snížen.

Úplný záznam
2017-10-30
13:46
Development of a tube nebulizer for microflow atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry
Strmeň, Timotej ; Vrkoslav, Vladimír ; Pačes, Ondřej ; Cvačka, Josef
A novel nebulizer for microflow atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry was developed. It consisted of a tube with analyte-transporting fused silica capillary inside. The terminal part of the tube was resistively heated using a coiled resistance wire. Optimal nebulizer parameters and construction setup were investigated to fully demonstrate its versability. Corundum appeared to be a more suitable material than quartz for fabrication of the tube nebulizer. The lowest analyte flow rate investigated was 1.0 mul/min with an excellent signal stability reached.

Úplný záznam
2017-10-04
17:58
Úvod do problematiky interpretace EI spekter
Cvačka, Josef
Úvod do interpretace hmotnostních spekter elektronové ionizace, základní principy a pravidla včetně názorných příkladů.

Úplný záznam
2017-10-04
17:58
Od běžných ke speciálním aplikacím zobrazovací hmotnostní spektrometrie
Vrkoslav, Vladimír
Bylo popsáno využití desorpčních ionizačních technik pro zobrazování distribuce molekul v typických i nestandardních aplikacích.

Úplný záznam
2017-10-04
17:58
Derivatizace v hmotnostní spektrometrii pro určování struktury
Cvačka, Josef
Přehled hmotnostně-spektrometrických přístupů pro určování poloh dvojných vazeb a methylových větvení u alifatických řetězců.

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Analysis of novel members of FAHFA lipid class derived from omega 3-PUFA by LC-MS/MS and LC-MS/MS/MS
Rombaldová, Martina ; Kuda, Ondřej ; Březinová, Marie ; Slavíková, Barbora ; Pošta, Martin ; Beier, Petr ; Janovská, Petra ; Veleba, J. ; Kopecký Jr., J. ; Kudová, Eva ; Pelikánová, T. ; Kopecký, Jan
White adipose tissue (WAT) is a complex organ with both metabolic and endocrine functions. Dysregulation of all of these functions of WAT, together with low-grade inflammation of the tissue in obesity, contributes to the development of insulin resistance and type 2 diabetes. Omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) of marine origin play an important role in resolution of inflammation and exert beneficial metabolic effects. Using LC-MS/MS method, we elucidated the structures of novel members of fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFA), which were present in murine and human serum and WAT after omega-3 PUFA supplementation in diet. These compounds contained DHA esterified to 9- and 13-hydroxyoctadecadienoic acid (HLA) termed 9-DHAHLA and 13-DHAHLA, and were synthesized in WAT. Our results document the existence of novel lipid mediators, which are involved in the beneficial anti-inflammatory effects attributed toomega-3 PUFA, in both miceandhumans.

Úplný záznam
2017-03-03
15:48
ICP-OES s elektrotermickou vaporizací (ETV) a příklad využití metody při přímé analýze biologických vzorků
Matějková, Stanislava
Optická spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem a elektrotermickou vaporizací (ETV-ICP-OES) je metodou umožňující jednoduché a rychlé přímé stanovení makro-, mikro- i stopových prvků v pevných i kapalných vzorcích bez předchozí úpravy. Metoda snižuje riziko kontaminace vzorků a vzhledem k vysoké efektivitě přenosu analytů do plasmatu je možno provádět analýzu z velmi malého množství vzorků (jednotky mg). V naší laboratoři byla vyvinuta metoda pro sledování hladiny a chování derivátů karboranů v organismu na základě stanovení koncentrace boru a kobaltu v malých množstvích myších tkání (5 – 10 mg séra, jater mebo mozku).

Úplný záznam
2017-02-15
15:49
Frustrated Lewis pairs-assisted reduction of carbonyl compounds
Marek, Aleš ; Pedersen, M. H. F.
An alternative and robust method for the reduction of carbonyl groups by frustrated Lewis pairs (FLPs) is reported in this paper. With its very mild reaction conditions, good to excellent yields, absolute regioselectivity and the non-metallic character of the reagent, it provides an excellent tool for 1H, 2H as well as 3H chemistry. It is a new strategy for the one-pot synthesis of aromatic alcohols selectively labeled with heavy isotopes of hydrogen.

Úplný záznam