Ústav organické chemie a biochemie

Nejnovější přírůstky:
2018-10-02
14:38
Separation of rotamers of 5-nitrosopyrimidines by capillary electrophoresis
Štěpánová, Sille ; Procházková, Eliška ; Čechová, Lucie ; Žurek, Jiří ; Janeba, Zlatko ; Dračínský, Martin ; Kašička, Václav
A new capillary electrophoresis (CE) method was developed for the separation of a new type of stereoisomers - rotamers of polysubstituted 5-nitrosopyrimidine derivatives. Partial separation of some rotamers was obtained in sodium borate, pH 9.3, or in Tris-phosphate, pH 2.2, background electrolytes (BGEs) free of cyclodextrins (CDs). However, the best, baseline separations of the rotamers of 5-nitrosopyrimidines were achieved in sodium borate BGE, pH 9.3, containing 20 mg/mL beta-CD as stereoselector, or in Tris-phosphate BGE, pH 2.2, with carboxymethyl-beta-CD as stereoselector.

Úplný záznam
2018-10-02
14:38
Monitoring of enzymatic enantioselective acetylation of gem-difluorinated alcohols by capillary electrophoresis
Šolínová, Veronika ; Pomeisl, Karel ; Lamatová, Nikola ; Pohl, Radek ; Brabcová, Jana ; Krečmerová, Marcela ; Kašička, Václav
A new fast and highly efficient capillary electrophoretic (CE) method has been developed for chiral analysis of non-charged gem-difluorinated alcohol (3-(benzyloxy)-1,1-difluoro-propan-2-ol) using sulfobutylether-β-CD as chiral selector. The method was applied for monitoring of enzymatic (lipase mediated) enantioselective acetylation of the above alcohol and for determination of enantiomeric purity of both substrates and products of the enzymatic reaction.

Úplný záznam
2018-10-02
14:38
Estimation of binding constants of associates of Ru(II) and Fe(II) polypyridyl complexes with single-isomer sulfated cyclodextrins by capillary electrophoresis
Sázelová, Petra ; Koval, Dušan ; Severa, Lukáš ; Teplý, Filip ; Kašička, Václav
Capillary electrophoresis (CE) was applied for enantioseparations of [Ru(bpy)3]2+, [Ru(phen) 3]2+ and [Fe(phen) 3]2+ complexes and for the estimation of binding constants of their associates with selected single-isomer sulfated cyclodextrins (SCDs). The apparent binding constants of the complexes of [Ru(bpy)3]2+, [Ru(phen)3]2+, and [Fe(phen)3]2+ enantiomers with the above SCDs were determined from the dependence of their effective electrophoretic mobilities on the concentration of the SCDs in the background electrolyte. Calculated apparent binding constants were found to be smaller than those obtained for randomly sulfated SCDs.

Úplný záznam
2018-10-02
14:38
Determination of stability constants of antamanide complexes with sodium and potassium ions by affinity capillary electrophoresis
Pangavhane, Sachin ; Böhm, S. ; Makrlík, E. ; Ruzza, P. ; Kašička, Václav
Affinity capillary electrophoresis (ACE) was applied for quantitative investigation of the interactions between important biomolecule, cyclic decapeptide antamanide (AA), cycl[-Val(1)-Pro(2)-Pro(3)-Ala(4)-Phe(5)-Phe(6)-Pro(7)-Pro(8)-Phe(9)-Phe(10)-], and sodium and potassium cations in methanol. Apparent stability constants of AA complexes with these alkali metal ions were determined from the dependence of effective mobility of AA on the concentration of these ions in the background electrolyte by the non-linear regression analysis. The AA complexes with Na+ and K+ ions were found to be relatively weak, with the apparent stability constants 343 L/mol and 35 L/mol, respectively.

Úplný záznam
2018-10-02
14:38
Determination of Bitrex in conifer needles using capillary electrophoresis
Jaklová Dytrtová, Jana ; Jakl, M. ; Konášová, Renáta ; Kašička, Václav
Two extraction procedures have been developed for the sample preparation regarding the determination of Bitrex (Denatonium benzoate) on the surface of conifer needles (1) and in the biomass of the chopped conifer needles (2). The content of the Bitrex in the extracts was determined by capillary electrophoresis with UV-absorption photometric detection. The recovery of Bitrex from the needle surface is 90%, however the procedure designed for determination of Bitrex from needles is not sufficient, because the recovery is only 30 %.

Úplný záznam
2018-10-02
14:38
Affinity capillary electrophoresis applied to chiral separations of diquats and to determination of the stability constants of their complexes with sulfated cyclodextrins
Kašička, Václav ; Bílek, Jan ; Koval, Dušan ; Sázelová, Petra ; Talele, Harish Ramesh ; Severa, Lukáš ; Reyes Gutierrez, Paul Eduardo ; Teplý, Filip
Affinity capillary electrophoresis (ACE) using an aqueous 22/35 mM sodium/phosphate buffer, pH 2.5, as the background electrolyte (BGE), and 6 mM randomly highly sulfated alpha-, beta- and gamma-cyclodextrins (CDs) as chiral selectors has been successfully applied for separation of (P)- and (M)-enantiomers of a series of eleven new diquats (DQs) and for estimation of the strength of their complexes with the above CDs. The apparent stability constants of the DQs-CDs complexes were determined from the simultaneous ACE measurements of the dependence of effective electrophoretic mobilities of (P)- and (M)-enantiomers of DQs on the concentrations of CDs in the BGE by nonlinear regression analysis. The DQs enantiomers formed strong complexes with all three types of CDs with the apparent stability constants in the range (7.80 547.4) × 103 L/mol.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
ICP-OES s elektrotermickou vaporizací (ETV) a příklady využití metody při přímé analýze různých biologických materiálů
Matějková, Stanislava
Optická spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem a elektrotermickou vaporizací (ETV-ICP-OES) je metodou umožňující jednoduché a rychlé přímé stanovení makro-, mikro- i stopových prvků v pevných i kapalných vzorcích bez předchozí úpravy. Metoda snižuje riziko kontaminace vzorků a vzhledem k vysoké efektivitě přenosu analytů do plasmatu je možno provádět analýzu z velmi malého množství vzorků (jednotky mg). V naší laboratoři byla vyvinuta metoda pro sledování hladiny a chování derivátů karboranů v organismu na základě stanovení koncentrace boru a kobaltu v malých množstvích myších tkání (5 – 10 mg séra, jater mebo mozku). Dále byly vyvinuty metody pro rychlou simultánní analýzu makro- i mikroelementů v rostlinném materiálu a stanovení potenciálně škodlivých prvků v tělech pískomilného hmyzu.

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
Charge Transport through Molecular Towers Based on Tetraphenylmethane Tripods
Kolivoška, V. ; Šebera, Jakub ; Lindner, M. ; Valášek, M. ; Mayor, M. ; Mészáros, G. ; Gasior, J. ; Hromadová, M.
Molecular platforms with multiple anchors were introduced recently to provide robust coupling between molecular electronic components and metallic electrodes. In this work, charge transport in tower-shaped single molecule conductors based on tetraphenylmethane tripod possessing three thiol anchors is investigated by scanning tunneling microscopy break junction technique. The effect of tripod substitution pattern and number of repeating units in molecule is addressed. The substitution was found to influence conductance value in early stages of molecular junction evolution, where tower lays parallel to surface. In late stages, the charge is transported through principal molecular axis and junction breaks thermally in tilted configuration.

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
Vliv fungicidu thiramu na obsah chlorofylu a růst jahody zahradní (Fragaria Annanassa)
Jakl, M. ; Jaklová Dytrtová, Jana ; Navrátil, Tomáš ; Marková, A.
Thiram je poměrně často používaný fungicid v zemědělství i zahradnictví. Jeho chování v systémech životního prostředí však nebylo dosud podrobně objasněno. V příspěvku byl zkoumán účinek přítomnosti thiramu ve třech různých typech půd a jeho vliv na obsah biomasy a chlorofylu v nádobovém pokusu s jahodami zahradními. Je možné konstatovat, že přítomnost thiramu v půdě významně zvýšila obsah chlorofylu a i b v mírně kyselé půdě z místa Humpolec. Změny zkoumaných parametrů lze připsat podpořené mobilizaci Mg, působící společně s dalšími živinami mobilizovanými při nízkém pH půdy. Obsah biomasy byl však přítomností thiramu v půdě snížen.

Úplný záznam
2017-10-30
13:46
Development of a tube nebulizer for microflow atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry
Strmeň, Timotej ; Vrkoslav, Vladimír ; Pačes, Ondřej ; Cvačka, Josef
A novel nebulizer for microflow atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry was developed. It consisted of a tube with analyte-transporting fused silica capillary inside. The terminal part of the tube was resistively heated using a coiled resistance wire. Optimal nebulizer parameters and construction setup were investigated to fully demonstrate its versability. Corundum appeared to be a more suitable material than quartz for fabrication of the tube nebulizer. The lowest analyte flow rate investigated was 1.0 mul/min with an excellent signal stability reached.

Úplný záznam