National Repository of Grey Literature 185 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Wiki Module in Information System
Volf, Tomáš ; Skokanová, Jana (referee) ; Lampa, Petr (advisor)
This master's thesis aims to develop own wiki module for information system of our faculty based on knowledge of known wiki systems. The project introduces the basic information and syntax of three wiki systems, specifically MediaWiki, DokuWiki and WikkaWiki; introduces also the WikiCreole project, which tries to set up easier way for users to contribute to different wiki systems that defines common syntax. Then it deals with design and implementation of own wiki module to the information system of faculty. The project also introduces with universal wiki system concept. At the conclusion there is th results evaluation of this master's thesis.
Script Language for Image Processing
Crlík, Radek ; Španěl, Michal (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
This bachelor thesis deals with capabilities of scripting languages and their types. Specifically with design of one such language suitable for image processing. The goal was to create a language small enough, but easy to use. One of the requirement was to utilize OpenCV library, for which the resulting code would be as short as possible. First part deals with descriptions of scripting languages, their main philosophy and options of language processing by the computer. Second part contains description of the designed language. Last part documents achieved goals and possible ways how to extend the language even further.
The Pushdown Automaton Simulator
Graizely, Martin ; Blatný, Petr (referee) ; Bidlo, Radek (advisor)
Visualization often helps with the understanding and allows for a quicker grasp of the problem. This work is aimed on implementation of pushdown automaton simulator. The purpose of the application is to ease understanding of such abstract machine and its abilities, by providing visual design and possibility of algorithm's interactive animation.
Static Analysis of CodAL Language Source Code
Fajčík, Martin ; Přikryl, Zdeněk (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
The goal of bachelor's thesis is to design and implement extensions devoted to source code static analysis and automatic corrections used in CodAL language editors. This form of analysis is convenient e.g. for the source code semantic checks. The thesis consists of theoretical and practical part. Role of the theoretical part is to overview with extension development related to Eclipse platform, especially with the CodAL language editor, CodAL language itself and to define problems of this language which are suitable to be solved on the static analysis level. Practical part includes specific implementation details of the particular static analysis elements and automatic corrections. These extended CodAL language editors are available in integrated development environment Codasip Studio based first and foremost on the Eclipse platform and project CDT. Codasip Studio has been developed by company Codasip Ltd. in collaboration with Lissom research team.
Syntactic Analysis Based on Matrix Grammar
Brindza, Dominik ; Horáček, Petr (referee) ; Zámečníková, Eva (advisor)
The subject of this thesis is to develop a method of syntactic analysis based on matrix grammar s. In its theoretical part we provide various analytical aspects for this type of regulated grammar in order to reveal the common background as well as search for similarities with the classical context-free grammars which we will then be able to benefit from in the practical part. Our goal is to extend the well-known predictive method of syntactic analysis to further accept a wider spectrum of formal languages - some of the context-sensitive ones which we are able to generate using our matrix grammars. Besides this main effort we also present some experimental algorithms and suggestions hich could be used in further research of this project.
Analysis of costs and prices of linear structures
Vacková, Veronika ; Výskala, Miloslav (referee) ; Aigel, Petr (advisor)
The bachelor‘s thesis deals with the topic of linear structures – roads (highways). The theoretical part of this thesis explains the basic concepts like price, construction budget, costs, linear structures, also history of linear structures and sorts of substructures and wearing courses of roads. The practical part deals with compilation of two itemized budgets by road construction set and evaluation of this budgets by set criteria at the end of the practical part.
Integration of social life with urban space syntax
Al-Ibrahim, Najeh Mohammed Mohammed ; Kyselka, Mojmír (referee) ; Šilhánková, Vladimíra (referee) ; Fridrich, Lubor (referee) ; Wittmann, Maxmilian (advisor)
Studium prostorové syntaxe a prostorového poznání (vnímání) ukázalo a určilo statistický vztah mezi vlastnostmi prostoru a prostorovým poznáváním (schopnost jednotlivců připomenout a představit si mapu prostoru). Disertační práce zdůrazňuje aspekt prostorového poznávání, který je založen na podobě a kvalitě prostředí. Prezentuje myšlenku, že poznávací mapování jako proces je kulturně vymezený. Jeho výsledky jsou přejímány a filtrovány z prostředí, v němž lidé žijí. To znamená, že mohou vznikat různé výsledky poznávacího mapování a různé výsledky založené na lidských hodnotách. Pokud by se prokázalo, že proces je ovlivněn hodnotami lidí a jejich kulturními návyky, znamenalo by to, že existuje další faktor individuální mentální reprezentace prostoru. Ten zahrnuje aspekty, které pomáhají jednotlivcům získat specifické povědomí o tom, co je pro ně vyhovující prostředí. Cílem disertační práce je analyzovat tento předpoklad zkoumáním vztahu mezi vlastnostmi prostoru a prostorovým poznáváním a prokázat, že rozdíl v kultuře lidí ovlivňuje tento vztah. V práci jsou zodpovězeny dvě klíčové otázky: První - zda existuje souvislost mezi prostorovým vnímáním a satisfakcí lidí z jejich životního prostředí, a druhá - zda taková spokojenost ovlivňuje vztah mezi prostorovým uspořádáním a prostorovým poznáním. Další otázka plynoucí z analýzy zní: Které kulturní hodnoty jsou spojeny s procesem prostorového poznání? Mezi hlavní nástroje a postupy používané v práci patří: software prostorové syntaxe, analýza vlastností prostoru v rámci dvou studijních oblastí - Brno centrum města (Česká Republika) a staré Město Damašek (Sýrie), dotazník zkoumající spokojenost lidí, test prostorového mapování a pozorování chodců. Z analýzy vyplývá: Za prvé - existuje vztah mezi prostorovým poznáním a satisfakcí, za druhé - prostorové poznání má tendenci být ovlivněno nejen strukturou prostoru, ale také způsobem, jakým ho lidé vnímají a jaký mu přisuzují smysl. Práce se snaží celkově objasnit vliv prostorové konfigurace na vztah mezi lidmi a prostorem, zvlášť na vztah mezi prostorovou konfigurací a množstvím lidí v prostoru.
CodAL Language Editor in Eclipse Framework
Hynek, Jiří ; Dolíhal, Luděk (referee) ; Přikryl, Zdeněk (advisor)
The Master thesis is focused on creation of an editor of CodAL language for the development toolkit of the project Lissom which is based on Eclipse framework. The goal of this thesis is to analyze the problem of editor creation and the features in existing editors which add some value to their usability. The outline of parser creation and subsequent code analysis of the source codes written into the editor is described in the theoretical part. It also explains the syntax and semantic aspects of the CodAL language. In the practical part the new CodAL language editor is designed and developed. The new CodAL language editor integrated into the development toolkit of the project Lissom is the final outcome of this thesis.
Collocability of German Adjectives in a Bilingual Dictionary
Budín, Tomáš ; Vachková, Marie (advisor) ; Šemelík, Martin (referee)
This diploma thesis researchs the collocability of the german adjectives and gives some suggestions for the presentation of the collocability in the microstructure of the adjectival entries in the German-Czech translatory dictionary. The diploma thesis is a secondary product of the project of The Large German-Czech Academic Dictionary which has been realized in the Institute for German studies of the Phaculty of Arts of Charles University in Prague since 2000. The lexicographs use the methods of the corpus linguistics, especially a combination of the concepts corpus-based and corpus-driven. Analogous methods were used in this diploma thesis. By means of the Cooccurrence Data Bank (CCDB) of the Institute for the German language in Mannheim the most frequent cooccurrence partners of an adjectiv were found, concrete dictionary examples were found out in the corpus DeReKo of the IDS Mannheim using COSMAS II or on the Internet using the search engine Google. The dates were saved in a special numerical chart of a data bank which is structured on the basis of word classes. The diploma thesis comes to the conclusion that each adjectival entry can be carried out in more ways depending on the preferred criterion which can be frequency based, syntactical, semantical or didactical. In the practical part of the...
Code Analysis and Project Dependency Graph Minimization
Golec, Oliver ; Křivka, Zbyněk (referee) ; Kolář, Dušan (advisor)
Extensive projects often contain legacy components with complicated dependency graphs. In case they exceed reasonable size and their references are impossible to untangle manually, automated solution is inevitable. This work studies the proccess of creating an application that minimizes dependency graph on .NET platform using efficient graph algorithms and tools for .NET project manipulation. Thesis describes .NET platform configuration, introduces algorithm for project dependency reduction and using Roslyn and MSBuild libraries implements application that reduces dependencies. As a result, application reduces project dependency graph by approximately 80 percent.

National Repository of Grey Literature : 185 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.