National Repository of Grey Literature 58 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Real-Time Prediction of Football Matches Results
Drankou, Aliaksandr ; Bartík, Vladimír (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
Tato práce se zabývá problematikou predikce výsledků fotbalových zápasů v reálném čase. Skládá se z několika kroků, včetně získání vhodného souboru dat a trénování predikčního modelu. Predikční model je reprezentován dvěma typy neuronových sítí: dopředné a rekurentní, která je představená LSTM. Různé kombinace vstupních parametrů jsou testovány pro dosažení nejlepšího výkonu modelů, včetně dostupných sázkových kurzů. Oba modely dosáhly klasifikační přesnosti přibližně 67,5%, kde dopředná neuronová síť začíná od přesnosti 54% na začátku zápasu a dosahuje přesnosti 93,54% na konci zápasu. Kromě široce používaných metrik, jako je kategorická přesnost, každý model je vyhodnocován v simulovaném sázkovém prostředí.Experimenty v rámci hodnocení sázek ukázaly, že LSTM nemůže konkurovat dopředným neuronovým sítím, jelikož v každém sázkovém běhu skončila LSTM s bilancí nižší než o 90%. Dopředná neuronová síť však dosáhla návratnosti investic ve výši 0,39% při provádění simulace sázení s jednou z testovacích konfigurací. Výsledkem je, že neuronové sítě, zejména dopředné, se ukázaly jako docela úspěšné řešení, pokud jde o předpovídání výsledků fotbalových zápasů v reálném čase. Navíc, dopředná neuronová síť může posloužit jako základ pro úspěšnou strategii sázení.
Multiplatform Photo Organizer
Urmínová, Magdaléna ; Bartík, Vladimír (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením multiplaformnej desktopovej aplikácie na organizáciu a manažment fotografií. Analyzuje požiadavky uživateľov a vysvetluje koncept metadát fotografií. Následne študuje princípy dizajnu použiteľnej multiplatformnej aplikácie a popisuje tri nástroje na multiplatofrmný vyvoj. Predstavuje Electron a popisuje jeho architektúru. Proces implementácie je vysvetlený spolu s vymenovaním použitých nástrojov a knižníc. Vyhodnotenie aplikácie bolo určené na základe uživateľského testovania a~testovania výkonu.
Mobile Application for Treasure Hunters
Skaličan, Robin ; Škarvada, Libor (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
The goal of this bachelor's thesis was the design and implementation of a mobile application for devices with the Android operating system. The application intends to simplify the work of findings documentation for searchers with a metal detector. The goal is also to provide an easier way for further communication with archaeologists about the findings. A request was created to extend the thesis assignment by a web application on meetings with archaeologists. The web application displays the recorded data from the mobile application and simplifies any further communication with the data author. This data is stored in the Firebase Realtime Database. The mobile application implements a map view using the Leaflet library and functions based on user requirements. Java and JavaScript programming languages were used for most of the implementation. The result of my work is composed of two applications working with the shared database.
Web Search Engine of Pets Registration
Zaklová, Kristýna ; Burget, Radek (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
The aim of this work was to design and create a web-based search engine that allows users to search for records of registered pets in real-time. The solution performs queries to all the available domestic registries in one easy step instead of manually searching them individually. Due to the high number of such services, people may not be aware of their existence. In such a case, they may not be able to find the owner of the animal. The presented solution provides an information system based on the Symfony framework. The system creates and sends HTTP requests to all the registries. The functionality and usability of the system were tested by automated tests and selected users who provided feedback. The main benefit of the system is its user-friendly user interface, which can be used by veterinary clinics, shelters, police, and other parties working with animals and looking up their registrations.
Evaluation of Betting Odds of Premier League's Matches
Zejda, Tomáš ; Burgetová, Ivana (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
Betting on sports is currently a trending phenomenon and this thesis is focusing on evaluating key factors for betting on the Premier League football matches. The aim of this thesis is to provide a better with an answer to whether it is a good idea to make a bet on a certain match considering current odds and risk factors or not. In this thesis we analysed certain amount of data on which the match results shall be depending on. We collected the data from previous seasons of this League as well as from other football competitions the Premier League teams take part in.
Anonymization of PCAP Files
Navrátil, Petr ; Hynek, Jiří (referee) ; Holkovič, Martin (advisor)
This diploma thesis deals with the design and implementation of an application suitable for the anonymization of PCAP files. The thesis presents TCP/IP model and for each layer highlights attributes that can be used to identify real people or organizations. Some of the anonymization methods suitable to modify highlighted attributes and sensitive data are described. The implemented application uses TShark tool to parse byte data of PCAP format to JSON format that is used in the application. TShark supports lots of network protocols which allows the application to anonymize various attributes.  Anonymization process is controlled by anonymization politics that can be customized by adding new attributes or anonymization methods.
Intelligent Manager of Fantasy Premier League Game
Vasilišin, Maroš ; Burgetová, Ivana (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
Hra Fantasy Premier League poskytuje miliónom hráčov po celom svete možnosť stať sa na chvíľu manažérom svojho vlastného klubu. Výsledky a bodové ohodnotenie v hre závisia na správnom predvídaní, ako sa budú hráči chovať v skutočných futbalových zápasoch. Ak by pri tomto rozhodovaní pomáhal software na predikciu a analýzu budúcich výkonov hráčov, výsledky v hre sa môžu rapídne zlepšiť. Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou predikčného modelu, ktorý využíva neurónové siete na predikcie časových radov počas celej sezóny v hre. Boli použité metódy na spracovanie dát o hráčoch a kluboch za posledné 4 sezóny. Výkonnosť a presnosť predikčných metód boli testované na dátach z poslednej sezóny Premier League a predikcie algoritmu sa vo väčšine prípadov blížili realite. Ak by sa užívateľ držal predikčného modelu v hre stopercentne, získal by väčší počet bodov ako bežný hráč, ktorý žiadny predikčný model nepoužíva.
Effective Dynamic Programming in Bioinformatics
Franěk, Jaromír ; Hynek, Jiří (referee) ; Burgetová, Ivana (advisor)
Purpose of this thesis is to study principle of effective algorithms, that are using dynamic programming. Using this knowledge to create application demonstrating principle of effective algorithm of dynamic programming in bioinformatics and write a report summarizing results. Algorithms used in this thesis are solving DNA sequence alignment or RNA secondary structure prediction. These algorithms are compared between themselves based on different input values. For DNA sequence alignment are used algorithms such as Needleman-Wunch and X-drop. For prediction of secondary RNA structure is used Zuker algorithm, that should remove some of Nussin algorithm weaknesses and Nussin algorithm itself. Recursion is showed by recursion trees. Dynamic programming is showed by score matrix. User also have ability to compare speed of both approaches for given sequences. It is programmed as web application, that run on client's side. This ensure easy availability.
Suffix Trees Capabilities
Chlubna, Pavel ; Hynek, Jiří (referee) ; Burgetová, Ivana (advisor)
This thesis discusses structure of suffix trees, their implementation and problematics, we can solved with suffix trees. The thesis also focuses on construction of suffix trees, with usage of Ukkonen's algorithm. Apart of implementation of this structure this thesis deals with comparing other commonly used algorithms with suffix trees in term of time complexity. A result of this thesis is application with graphical interface, that shows usage of suffix trees in solving various problematics and shows comparison of this structure to other algorithms.
Graphical Visualization of Network Traffic Geographical Data
Kachlík, Jakub ; Holkovič, Martin (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
During ongoing Internet attacks is important to find out as much information about the attacker as possible and to pass this information clearly to the network administrator. The Flowmon monitoring system is currently able to determine the source destination of sent packets, group them into flows and write them into a table. The data visualized in this way are confusing to create a geographical analysis of the attack. The objective of this work is to create a web information dashboard that will display geographic visualizations of network traffic. It will provide more detailed and easier-to-understand analysis to users of the tools.

National Repository of Grey Literature : 58 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
9 HYNEK, Jan
9 Hynek, Jan
1 Hynek, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.