National Repository of Grey Literature 20 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Translation tools for specialized electrotechnical texts
Bálka, Miroslav ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato semestrální práce je zaměřená na zkoumání překladatelských nástrojů a překlad odborného textu. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část se zabývá tím, co je to překlad a jaký je rozdíl mezi zastaralým a moderním přístupem. Druhá část je zaměřena na různé překladatelské nástroje a jejich popis. Třetí část definuje, co je to odborný text a poukazuje na obtíže a zvláštnosti při jeho překladu. Čtvrtá část je zaměřená na praktický výzkum formou dotazníku.
Commented translation
Novák, Přemek ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Bakalářská práce se zabývá překladem odborného českého textu do anglického jazyka. Cílem je přeložit a okomentovat studijní materiál týkající se počítačové architektury. Práce využije různé lingvistické prostředky pro určení a pojmenování rozdílů mezi českým a anglickým jazykem, a také jak udržet stejný význam v žánru odborného stylu.
Commented translation
Nováková, Tereza ; Zmrzlá, Petra (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Cílem této bakalářské práce bylo přeložit odborný text a okomentovat změny, jak syntaktické tak i z pohledu slovní zásoby, které bylo nutné zakomponovat do finálního překladu, aby se zachoval původní přístup autora k podání informace a také to, aby se zachovala původní informace samotná. Jedna kapitola je také věnována problematice odborného překladu obecně, s charakteristikou odborného textu. Poslední kapitola se krátce zabývá problematikou tzv. „Czenglish“, která právě s překladem odborného textu úzce spojena.
Commented translation of a teaching material for electrical engineering
Halva, Ondřej ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Zmrzlá, Petra (advisor)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na překlad skript z oblasti elektrotechniky s cílem přeložit a analyzovat odborný text. Přeložená skripta budou pak používána k výuce technických předmětů se zaměřením na analogovou technikou. Práce má dvě části. Praktickou část, která prezentuje kapitolu ze skript přeloženou z českého do anglického jazyka, a analytickou část, kde je poskytnut rozbor přeloženého textu, včetně příkladů, který se převážně zaměřuje na shody a rozdíly ve vyjádření informace mezi českým původním a anglicky přeloženým textem.
Commented translation
Rajsigl, Tomáš ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Bakalářská práce se zabývá překladem odborného textu z časopisu Energo zaměřeného na elektrotechniku, konkrétně obor energetiky. Ze vzniklého textu je vytvořen komentář za účelem analýzy rozdílů mezi originálem a překladem. Součástí je diskuze o přenosu informací, kohezi textu, terminologii a lokalizaci. V práci je také část věnovaná podrobnostem odborného stylu.
Respondents of internationalisms in professional texts
TŮMOVÁ, Klára
The topic of the bachelor's thesis is The respondents of internationalisms in professional texts. The theoretical part describes the concept of internationalism and puts it into context. It also focuses on the characteristics of professional texts. In the practical part, the respondents of internationalisms are retrieved using the parallel corpus InterCorp and then analyzed.
Respondents of Czech adverbs of quantity in Spanish (contrastive corpus analysis)
DAŇHEL, Tomáš
The subject of this bachelor thesis are the Respondents of Czech adverbs of quantity in Spanish. The objective of this thesis is to perform an analysis of means of expression, which in Spanish corresponds to the meanings expressed in Czech by the adverbs of quantity. The work is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part is mainly focused on the concept of the topic in the grammars written in the Spanish and Czech language and the practical part is focused on the analysis of selected adverbs of quantity in the InterCorp corpus. The conclusion then is made based on the corpus analysis afterwards.
Pharmacy in chemistry curriculum for secondary education
Petřeková, Veronika ; Klímová, Helena (advisor) ; Šulcová, Renata (referee)
Abtract The thesis deals with integration of the topic Medicine and Pharmacy into secondary education curriculum. The work is divided into four parts. First part pursues the content of medicine in the curriculum documents. Second part is devoted to comparison of educational systems in the Czech Republic and Slovenia and analysis of Czech and Slovenian textbooks for secondary schools. Third part contains special texts for teachers of secondary schools. It also includes basic information about pharmacy as well as other materials, which can be used in education. Thesis also contains ten laboratory works.
Translation of technical texts from German into Czech
Fořtová, Bohuslava ; Svoboda, Tomáš (advisor) ; Špirk, Jaroslav (referee)
The aim of this thesis is to provide an insight into the translation of technical texts from German to Czech. The theoretical part discusses the present state of knowledge of technical translation in Czech and German speaking countries, the scientific discourse, text typology and classification of texts with regard to the context. Furthermore, this thesis describes contrasts of technical texts, and their characteristic features on a lexical, syntactic, semantic, pragmatic and text level. This thesis focuses on technical translation of medical texts with their most common text types and specific features, and explains implications for their translation from German to Czech. The empirical part of the thesis includes translation analysis of a chosen text type and an overview of main text types in medicine, followed by examples of parallel texts in Czech and German. To provide more objective information about translation of technical texts, a survey was carried out among translators and translation services agencies. The subsequent results were compared with the findings presented in the theoretical part. In the conclusion, this thesis summarizes the results of the research into the translation of technical texts from German to Czech with regard to medical texts and offers suggestions for further research.
Noun phrase complexity in academic written English
Kratochvílová, Pavla ; Malá, Markéta (advisor) ; Dušková, Libuše (referee)
The diploma thesis analyses written academic text. Academic prose is frequently characterized as a highly complex style which is structurally elaborated, contains a large number of subordinate clauses and expresses meaning relations explicitly. However, new research (e.g. Biber & Gray, 2010) shows that complexity of academic writing occurs on the level of noun phrases which often contain extensive premodification and/or postmodification. The thesis studies noun phrase structure in research articles from two disciplines: medicine and sociology. Two articles from each discipline were selected, each yielding 50 complex noun phrases. These 200 examples were analysed with respect to their modification, its form and levels of embedding. The results were compared for both disciplines. The aim of the thesis was to describe complex noun phrase structure and identify its relation to the type of academic discipline. Key words: noun phrase, modification, academic text, sociology, medicine

National Repository of Grey Literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.