National Repository of Grey Literature 294 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Neural networks used in autonomous vehicles
Ryšavý, Jan ; Píštěk, Václav (referee) ; Kučera, Pavel (advisor)
This bachelor thesis deals with the use of neural networks in autonomous vehicles. The first part of the thesis presents the basic principles of neural networks and learning methods that are used in autonomous vehicles. Then the thesis describes the architecture and functions of neural networks. The second part of the thesis also describes the different types of autonomous vehicles, their classifications and an overview of the sensors used by autonomous vehicles. The last part of the thesis deals with the implementation of neural networks in ECUs using programming languages and libraries, and applications such as object detection and marker recognition.
Visualization of Detected Objects from Drone in Microsoft HoloLens 2
Osvald, Filip ; Materna, Zdeněk (referee) ; Bambušek, Daniel (advisor)
Drony se stávaji stále cennějšími v různých oblastech, jako je bezpečnost, řízení krizových situací a záchranné operace. Přenos dat a geografických informací zachycených drony k pozemnímu personálu však představuje významné výzvy. Úkol se stává ještě složitějším při použití více dronů, což způsobuje, že zpracování informací jedním operátorem dronu je velmi neefektivní. Cílem této práce je vyvinout systém schopný zobrazovat objekty detekované dronem v Rozšířené Realitě. Práce posuzuje použitelnost takového systému pro přenos informací a identifikuje vhodná zařízení a technologie, které lze do systému začlenit.
Object Detector for Robotic Workplace
Kneslík, Martin ; Bambušek, Daniel (referee) ; Materna, Zdeněk (advisor)
The main goal of this thesis was to create an algorithm for detection and tracking of colored cubes using the Kinect Azure depth camera and integrate this algorithm into the ARCOR2 system. The solution uses color filtering of the input image, the DBSCAN algorithm for finding clusters in the pointcloud, and RANSAC for plane detection. The detection is evaluated on a custom dataset with an accuracy of 91%. The user of the ARCOR2 system can use the results of this work in a demonstration workstation in the robotics lab, where robots will manipulate the colored cubes detected by the algorithm.
QR code detection using deep learning
Černohous, Matěj ; Kříž, Petr (referee) ; Přinosil, Jiří (advisor)
This bachelor thesis deals with the design of an algorithm for detecting and decoding QR codes in images using deep learning techniques. The work involved the construction of 2 datasets, a YOLOv7 neural network model for detecting QR codes in images, a YOLOv4-tiny neural network model for detecting position markers of QR codes, and a Python program utilizing these models to read QR codes in images. For evaluation, the algorithm was compared with other options for QR code reading.
Intracranial hemorrhage localization in axial slices of head CT images
Kopečný, Kryštof ; Chmelík, Jiří (referee) ; Nemček, Jakub (advisor)
This thesis is focused on detection of intracranial hemorrhage in CT images using both one-stage and two-stage object detectors based on convolutional neural networks. The fundamentals of intracranial hemorrhage pathology and CT imaging as well as essential insight into computer vision and object detection are listed in this work. The knowledge of these fields of studies is a starting point for the implemenation of hemorrhage detector. The use of open-source CT image datasets is also discussed. The final part of this thesis is a model evaluation on a test dataset and results examination.
Speed Measurement Using Radar
Andrla, Jiří ; Široký, Adam (referee) ; Maršík, Lukáš (advisor)
The principal goal of this bachelor thesis is to design a program in the Matlab programming language that measures the speed of vehicles scanned by a radar. In this thesis, the program is also implemented in the C++ programming language. The designed software detects moving vehicles in sets of data obtained from a CW radar. For each of these vehicles, their speed is computed with respect to the angle of their motion to the orientation of the measuring device. In the end, overall statistics are generated from the data gained. The thesis solves the problems of correction of the speed measurement based on the measuring angle. This technique should provide better results than other classical methods without the correction. The outcome of this thesis can be interesting for every application or system that uses speed measurement with a radar under different angles.
Tracking People in Video Captured from a Drone
Lukáč, Jakub ; Orság, Filip (referee) ; Goldmann, Tomáš (advisor)
Práca rieši možnosť zaznamenávať pozíciu osôb v zázname z kamery drona a určovať ich polohu. Absolútna pozícia sledovanej osoby je odvodená vzhľadom k pozícii kamery, teda vzhľadom k umiestneniu drona vybaveného príslušnými senzormi. Zistené dáta sú po ich spracovaní vykreslené ako príslušné cesty v grafe. Práca si ďalej dáva za cieľ využiť dostupné riešenia čiastkových problémov: detekcia osôb v obraze, identifikácia jednotlivých osôb v čase, určenie vzdialenosti objektu od kamery, spracovanie potrebných senzorových dát. Následne využiť preskúmané metódy a navrhnúť riešenie, ktoré bude v reálnom čase pracovať na uvedenom probléme. Implementačná časť spočíva vo využití akcelerátoru Intel NCS v spojení s Raspberry Pi priamo ako súčasť drona. Výsledný systém je schopný generovať výstup o polohe detekovaných osôb v zábere kamery a príslušne ho prezentovať.
Detection of cells in confocal microscopy images
Hubálek, Michal ; Štursa, Dominik (referee) ; Škrabánek, Pavel (advisor)
The goal of the thesis was to create an application that automatically detects healthy cardiomyocytes from images captured by a confocal microscope. The thesis was created based on the specific needs of researchers from the Slovak Academy of Sciences.The application will facilitate and increase the efficiency of their research,because until now they have to evaluate the images and search for suitable cells manually. The RetinaNet convolutional neural network is used for detection and has been implemented in a user-friendly desktop application. The application also automatically records and stores coordinates of detected cells which can be used for capturing cells in higher image quality. Another advantage of the developed application is its versatility, which allows to train detection on other data, making it applicable to other projects. The result of this work is a functional, standalone and intuitive application that is ready to be used by researchers.
Board Game User Interface with a Camera
Cihlářová, Dita ; Hradiš, Michal (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
Cílem této práce je vytvořit systém, který bude schopen nahradit reálného protihráče ve hře Dostihy a sázky. Hra je snímána kamerou, ze které se obraz přenáší do počítače, kde probíhá zpracování obrazu a identifikace herních objektů. Dále aplikace analyzuje stav hry a rozhodne o svém následujícím tahu. Rozhodovací algoritmus je schopen reagovat na každou herní situaci a tudíž dohrát hru do konce. Aplikaci mohou využít hráči, jež rádi hrají Dostihy a sázky, ale chybí jim protihráč. Aplikace také může najít uplatnění jako demostrace možností počítačového vidění.
Tabletop Object Detection
Timko, Martin ; Veľas, Martin (referee) ; Kapinus, Michal (advisor)
The aim of this thesis is to design and create a module for robotic platform PR2. This module has to detect objects in front of the robot on a table and enable various operations with these objects. This thesis describes methods of object detection which were used in the implementation of the module. The thesis also describes the methods used for design and implementation of this module. The module testing and evaluation of results are mentioned at the end of the thesis. 

National Repository of Grey Literature : 294 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.