National Repository of Grey Literature 157 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The issues in methodology and data interpretation in studies of tourist attractions' attendance
Nekolný, Lukáš
THE ISSUES IN METHODOLOGY AND DATA INTERPRETATION IN STUDIES OF TOURIST ATTRACTIONS' ATTENDANCE Lukáš Nekolný Abstract Attendance belongs to the main quantitative indicators of tourism which is one of the most important sectors of human activites. Knowledge about number of visitors has substantiation in scientific research and in destination management. In this case it is essential to combine the sustainability and the economic benefits. The number of visitors (visits) is important regarding to education and media. Therefore the use of comparable methodology is appropriate before interpretation of corresponding data. The aims of this thesis after analysing methodologic risk issues are to create the recommendation and to compare data of tourist attractions. The main points of recommendation we can mark are to compare individual attractions regardless of the ownership structure and to separate counting of tour routes and counting of visitor numbers with season tickets without distorted coefficients. All these issues are completed through the model cases from zoos - one of the most visited tourist attractions. Keywords: tourism, attendance, tourist attraction, methodology, interpretation, zoo
Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic : Galleries, museums, monuments and historical monuments 2019. 1. díl, Muzea, galerie a památkové objekty
Lindnerová, Vladimíra ; Šílová, Hana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost muzeí, galerií, památníků a památkových objektů. Nejvýznamnější šetřené ukazatele se vztahují k rozsahu sbírek, návštěvnosti, pořádání výstav, expozic, vzdělávacích programů, odborných konferencí a seminářů a v neposlední řadě k zaměstnanosti a hospodářským výsledkům činnosti.
Fulltext: Download fulltextPDF
Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic: Arts - theatres, musical ensembles,exibitions. 2. díl, Umění - divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Razáková, Jana ; Gonzálesová, Marie ; Peroutková, Aglaja ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Fulltext: Download fulltextPDF
Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic: Libraries, non-periodical publications, periodicals 2019. 3. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Zeitnerová, Olga ; Nová, Hana ; Razáková, Jana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu -Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Fulltext: Download fulltextPDF
Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic 2019: Education of Public. 4. díl, Edukace a veřejná osvěta
Gonzálesová, Marie ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost kulturně vzdělávacích zařízení - kulturních domů, městských kulturních středisek, center volného času a dalších subjektů, které zajišťují kulturně vzdělávací a zájmovou činnost. Obsahuje údaje o počtu zaměstnanců, zájmové vzdělávací umělecké a mimoumělecké činnosti, dalších kulturních službách veřejnosti, mezinárodní kulturní spolupráci a o spolupráci s etniky v ČR.
Fulltext: Download fulltextPDF
Marketing Research of the Customer Satisfaction in CrossFit HomeTown.
Baborová, Klára ; Ruda, Tomáš (advisor) ; Šíma, Jan (referee)
Title: Marketing Research of Customer Satisfaction at CrossFit HomeTown. Methods: For this thesis, a questionnaire has been used as a quantitative method, specifically the SERVQUAL method to assess the level of customer satisfaction. An in- depth interview has been used to obtain information about the gym. Objective: The aim of this thesis is to find out customer satisfaction for CrossFit HomeTown in Prague and recommend possible changes leading to higher customer satisfaction based on the obtained results from the research. Results: The results of the customer satisfaction research for CrossFit HomeTown show, that not all researched areas fulfil the customers' expectations. There were certain limitations in promotional materials -0,44; lectures beginning on time -0,5; willingness to solve problems -0,41 and interest in customer needs -0,55. Total final gap attains a negative degree of -3,18. The first recommendation is to improve promotional practices. Firstly, the gym should improve their website, mobile application and YouTube channel. Second recommendation is to implement a text-message informational system, through which the gym would notify the customers in case the start of their session has been postponed. Thirdly, with willingness to solve problems, the gym should consider doing a...
What was the last year at the Gallery of Fine Arts in Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila v roce 2019 celkem 14 výstavních projektů, které zhlédlo téměř 50 000 lidí. Návštěvnost GVUO výrazně ovlivnila půlroční plánovaná rekonstrukce střechy Domu umění, kdy byla výstavní budova uzavřena veřejnosti. V ostravském Domě umění se v roce 2019 uskutečnilo 10 výstav a přes 300 doprovodných a edukačních programů. Dohromady je navštívilo 40 000 osob. Další 4 výstavy galerijních sbírek byly realizovány mimo Dům umění v Ostravě ve spolupráci s Domem umění v Opavě, Tatranskou galérii Poprad a Moravskoslezským krajem.
Fulltext: Download fulltextPDF
Geografická perspektiva nejvíce navštěvovaných míst v České republice
Zezula, Michal
The object of this bachelor thesis is to analyse a geographical perspective of the most visited tourist sites in the Czech Republic. The theoretical part focuses on a tourism and its typology, dynamics and especially geography. The practical part of this thesis, using the theory described in the first part, analyses the TOP 10 most visited tourist sites in the Czech Republic, during a given period of time. The final part of this work also describes the situation in the most visited sites in all regions of the Czech Republic. The practical part also focuses on the dynamics and changes of the tourist attractions in their order. Data are processed using files which a contributory organization of the Czech Ministry of Regional Development - Czech Tourism publishes annually.
Marketingová komunikácia firmy Solid Systém
Fandl, Filip
Purpose of bachleor thesis is promotion of the chosen company on the internet. Promotion is going to be implemented by creating a web presentation and sugges-ting and implementing an advertising campaign in the field of online marketing. The aim is to create new structure of website based on current trends and increa-se site traffic by advertising campaign.
Efektivita využívania zdrojov na triatlonových pretekoch v Hurbanove
Ozorák, Martin
Ozorák, M. The effectivity of using resources at the triathlon race in Hurbanovo. Bachelor thesis. Brno: Mendel university in Brno, 2019. This thesis is about the effectivity of managing finances Triathlon Hurbanovo. There are two parts, the first one is theoretical and the second one is practical. In the theoretical part there is a description of how and from what finances of a sport¬’s event and financial analysis, CBA analysis and the visit rate are consisted of. The practical part is its own work, in which it is analysed Triathlon Hurbanovo in a financial way. It finds out financial health of triathlon and it’s benefits and costs on subjects on which it has influence on. In the final part of this thesis there are defined individual problematic areas in financing, which are found out from the financial analysis. There are suggested possible solutions to every problematic area to improve the financial situation.

National Repository of Grey Literature : 157 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.