National Repository of Grey Literature 196 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Culture in numbers 2023
Dedera, Milan ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publikace, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Fulltext: Download fulltextPDF
Business Project
Plánská, Alexandra ; Holeček, David (referee) ; Groligová, Ivana (advisor)
The subject of the thesis is the „Solnice Tourist Centre“ project. This project involves the reconstruction of 2 historical buildings in the center of Znojmo. This centre is on the national heritage register. The project aims to build a three star pension with a 51 bed capacity and offer value added services to tourists to the area. The goal of the thesis is to analyse the purpose and realization of this project on the basis of economical and financial indicators. Some key points to be looked at are: best option chosen, were financial requirements correctly defined, risks involved and future of the investment. This thesis will also be used as basis for documentation to claim a SROP grant.
Information System for Film Festival
Kupka, Stanisław ; Jonszta, Václav (referee) ; Koch, Miloš (advisor)
Film is cultural piece which has quickly become as phenomena of Twentieth Century. Film festivals are celebration of all spectrum of works and theirs authors. Festivals contributes to development of film industry and cinematography. Endeavor to improve organization's effectiveness of this social event can be done by establishing an information system which can help to reach higher attendance and satisfaction of visitors.
Mathematical Methods in Economics
Zápotocký, Eduard ; Šustrová, Tereza (referee) ; Novotná, Veronika (advisor)
Bachelor's thesis deals with website analysis using statistical methods. Data was collected in the time span between April 2015 and March 2016, being thoroughly analysed afterwards. Results of the analysis will be used to improve audience management and solution design.
Proposal of the Partial Strategy for Promotion of E-shop of the Company
Ženatová, Eva ; Schwanzer, Roman (referee) ; Luhan, Jan (advisor)
This thesis focuses on the definition of important terms in e-commerce for the proper functioning e-shop. It analyzes the current condition of an existing e-shop and on the basis of the weaknesses proposes a partial strategy for further promotion of trade.
Proposal of Business Plan for Company Development
Molík, Petr ; Mandelík,, Petr (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
The diploma thesis focuses on the integration innovative technologies and mobile applications to use for zoo parks in Czech Republic. It analyzes current status of parks, gardens and visitors potential and readiness to use modern technology and level of benefit from acquisition of the Mobile guide as a tool to promote attendance and marketability of the additional services and products. It contains a proposal for selection of appropriate content and service supplier. With these parameters has project to help to increase of zoo attendance, but also increase economic profit on operated additional services and other projects.
Increasing Business Performance of Online Store
Svoboda, Radek ; Weirich, Pavel (referee) ; Řešetková, Dagmar (advisor)
The bachelor thesis describes increasing business performance of online store on URL www.vytvarny-shop.cz. Increasing business performance of online store is achieved by SEO and by implementation of additional modules for online store. The starting point for this thesis is theoretical background which describes the issue. The analytical part of the thesis draws on the theoretical part and verifies whether the online store is in conditions which are consistent with standards and methodologies listed. The practical part of the work proposes and implements changes, which have been based on the analytical part and evaluated as desired within a stated budget. Bachelor thesis results in the economic evaluation of the conducted changes and provides a comprehensive view of the success of work and the modifications in financial sense.
The implementation of Search Engine Optimization methods and keyword analysis in articles with scientific and technical content
Chudáčik, Ondrej ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Semestrálna práca je zameraná na implementáciu metódy Search engine optimization na vybranú webovú stránku. V práci autor zhŕňa konkretné body, na ktoré sa je potrebné pri implementovaní zamerať, aby sa webstránka zobrazila na prvej stránke výsledkov vyhľadávania Google. V prostredí súčasných internových vyhľadávačov, v ktorých algoritmy sa neustále vyvíjajú, je pre poskytovateľov webových stránok veľmi dôležité byť pre užívateľov ľahko prístupný a zároveň ostať aktuálny. Autor sa v práci jednotlivo venuje On-page a Off-page prvkom, ktoré v prípade správnej implementácie zaručia úspešnosť. Práca rozoberá základné funkcie, technické vlastnosti webových stránok a taktiež popisuje možnosť finančných príjmov z internetovej reklamy. Dôraz je kladený najmä na zodpovednosť pri dodržiavaní pravidiel optimalizácie.
Vliv pohybové aktivity dojnic v krmišti na jejich produkci mléka
Caletková, Jitka
This bachelor's thesis deals with the influence of movement activity of dairy cows in the feedlot on their milk production. The aim was to confirm or disprove the statement that when a dairy cow has more visitors at the trough, she should also have a higher milk yield. Dairy cows were observed at the ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích, specifically at the VKK Rybníček center with 592 dairy cows. Dairy cows in their first lactation were selected for observation. Observations of dairy cows took place during 2021 (spring, summer and autumn) and 2022 (winter). Each observation during the year contained 12 measurements. The dairy cows that were observed at the trough were entered into the table and subsequently their milk productivity was traced, and the average daily temperature was also entered. The results show that dairy cows that were caught three and four times at the trough had higher milk yields.
Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic 2022: Education of Public. IV. díl, Kulturně vzdělávací a zájmová činnost
Gonzálezová, Marie ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Předmětem zjišťování je činnost kulturně vzdělávacích zařízení - kulturních domů, městských kulturních středisek, center volného času a dalších subjektů, které zajišťují kulturně vzdělávací a zájmovou činnost. Obsahuje údaje o počtu zaměstnanců, zájmové vzdělávací umělecké a mimoumělecké činnosti, dalších kulturních službách veřejnosti, mezinárodní kulturní spolupráci a o spolupráci s etniky v ČR.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 196 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.