Original title: Kultura České republiky v číslech 2023:: Vybrané údaje za rok 2023
Translated title: Culture in numbers 2023
Authors: Dedera, Milan ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Document type: Statistical reports
Year: 2024
Language: cze
Publisher: NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Series: Kultura České republiky v číslech
Abstract: Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publikace, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Keywords: ancient monuments; art and society; culture and society; ensembles; galleries; libraries; museums; numbers of visitors; organization of exhibitions; publishing houses; statistics; theatrical perfomances; divadelní představení; galerie ; hudební tělesa ; knihovny; kultura a společnost ; muzea; nakladatelství ; návštěvnost ; památkové objekty ; statistika ; umění a společnost ; výstavnictví
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS) (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-615331


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS)
Reports > Statistical reports
 Record created 2024-05-28, last modified 2024-06-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share